Afvalcontainer Pers ➡️ 4 LUCRATIEVE TRUCS

Vlug en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog dit afvalstroompje heel minimaal toevallig te houden en je zal merken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Door afvalstoffen dus mogelijk eventueel te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er dus zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Pers

Kies uit bij het grootste meest uitgebreide gamma rolcontainers en koop de beste meest geschikte container geschikt voor je restvuil. In de de container gooi je al het het niet onrecyclebare afvalstoffen welke je niet meer kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, en glas thuishoren niet in de de rest afvalcontainer. Ook omtrent PMD sorteren beschikken we de correcte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromen die in firma’s voortkomen. Dit stromen mogen meestal gescheiden ingezameld zijn. Dat is beter aangaande het milieu leefomgeving en het geldbeugel.

Wat mag wel er in de zakelijk afval?

Op welke manier goed je je afval ook sorteert, er zal er telkens overblijvend afval aanwezig voorkomen. Tracht het afvalstroom heel klein toevallig te bewaren en je zult zien dat het geldelijk voordelig is. Via vuil zo mogelijk mogelijk te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er dus zo weinig toevallig restvuil over. Binnen het afvalcontainer werp je al het het niet te recyclen afval die je niet verder extra kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas horen niet thuis in de restafvalcontainer.

Is het verdelen van bedrijfsafval verplicht?

Je wordt gedwongen afvalstromen mogelijk mogelijk te scheiden. In de het landelijk Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel beschreven goederen weer te aanwenden indien dat het kan.

Wat kost een container een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De kosten voor rolcontainers zijn afhangend van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroom, de grootte omvang van de container alsook hoe vaak de container geledigd container geledigd dient zijn. U ontdekt elke tarieven op de de.

Welk type afval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je snel en vlug een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in 24 uur in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Gemengd afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te zamelen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of neem direct jouw restafval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd passende verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook gaan voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, praktisch als de container op een openbare plaats staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van duurzame energie. Algemeen afval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het echter niet! De afvalbranche produceert maar zowaar een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze gitzwarte korrelachtige assen worden gebruikt voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei giftige materialen los in de verbranden die in meer of mindere mate echter in het natuur komen. Daarom moeten we volhouden met proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Pers:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan stank niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als dit maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren bij ons? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een passende oplossing voor elk soort afval en voor elk bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainer Pers

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zestal treden.

Hoger op de ladder, hoe ecologischer de afhandeling. Zo trachten wij samen met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de afkomst. Want ongemengd gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Soorten en prijzen zakelijk afval en gemengd afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je kan selecteren voor een gunstige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te ramen welke maat het beste bij je past? Haal dan snel contact op met één van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalsoorten weten wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je eenmalig een aanvullend lediging of standaard een formaat grotere? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalstroom, grondstof en literinhoud. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste kosten. Restafval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit komt, gelijk we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg zie je bij ons exact waarvoor je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem is aangegeven overtuigend wat je voor een restafvalcontainer of een alternatieve rolcontainer neerlegt. Wij vinden het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Op deze manier ben je achteraf nooit voor vervelende ontdekkingen te zitten.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainer Pers

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer uitgebreid aanbod van containers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een ruime keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de loer staat. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Tevens in jouw beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat je document- en papier in de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet als basis voor nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, broden, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze afvalstromen beschikbaar, maar tevens op kantoor mag je je biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van extra recyclebaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk deel van bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten in te zamelen, geraken je containers minder vlug vol. Daarnaast ligt het scheiden uit uw afval ook beter voor het omgeving. PMD mag immers gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor verse producten te produceren, je PMD wordt namelijk één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainer Pers

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze levering en nationale bereik, heeft je binnen 24 uren je afvalcontainer bij de gewenste locatie geplaatst. Je bepaalt zelf het gewenste inhoudsmaat en hoe frequent het container geleegd dient te worden. Op deze manier weet je dus zeker waar je jouw vuilnis steeds kwijt kunt en waar je bijdraagt aan een verbeterde milieu door je afval te scheiden. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, want wij belasten het omgeving minder minder indien we afval hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. De resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en gomballen) (Hard) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Shopper tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, verf etc)
 • Pakketten met vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is gestopt Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Pakket inclusief van chemische materialen
 • Glasverval

Des te veel afval jezelf scheidt, hoe beter dat het zal zijn voor het milieu en ook jouw geldbeurs. Glas blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen is. Glasscherven bestaat uit flesjes, potjes en glasscherven. Zonder te splitsen neemt het glasafval vanwege de volume en massa heel veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Jij kan dus heel besparen op je kosten voor afval. Het glas is bovendien volledig te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te produceren uit verse materialen.

Ontstaat er bij je onderneming veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Bezit je variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij werkt met flexibele contracten omdat jij de aantal bakken makkelijk verandert.

De juiste container voor het glasafval

Koop de beste bakken voor jouw glasverval bij ons. Jij heeft de keuze van een bak van tweehonderdveertig liters en van negenhonderd liters. Er is is reeds één glascontainer vanaf €13 elke maand en deze wordt gratis neergezet. Op basis van hoeveelheid glasafval kies je op welke manier vaak wij het bak komen legen. wij biedt de meest voordelige service.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost veel energie voor het het glas te maken van verse grondstoffen. Glasafval is echter echter één goede grondslag. Er zit meestal ongeveer 50% oudere glas in nieuw glazen. Tijdens de verwerken doen wij onderscheid tussen blank, bruine, groene en bont glazen. Daarnaast worden kurk en deksels verwijderd. Door glas om te recyclen, kan er op één veel kleinere temperatuur glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heb je vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of verbinding op.

Wat is mag er zijn bij het het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruiken, bordjes, koppen, keramiek etc. n Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen veilig en ook op veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou je dus best goed regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces van inzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft jij honderd procent zekerheid dat je jouw dossiers veilig vernietigd zijn. Na de vernieling zullen de restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat jij je archief niet wil in de de papierbak wilt werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is heel tijd consumerend en omslachtig. Heb jij regelmatig veel vuil in de de vorm van geheim document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één spleet waar het document exact doorheen . Wanneer het documenten al in het container zijn, krijgt ze meer in . Onze bestuurder komt eenmaal in zoveel tijd langs voor het container legen en de documenten ter plekke te vernielen in onze truck. Eveneens dit werkt middels een gesloten systeem waarbij het bak via de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De inhoud zal daarna meteen vernielt.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je je geheime papieren veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klepje in de deksel kun jij het papieren in de container werpen. Je hebt de selectie uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw archief geen op transport is, loop je geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en verwoest.