Afvalcontainer Sneek ☑️ 4 VERRASSENDE FEITEN

Snel en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroom dus klein eventueel te behouden en je zal zien dat deze financieel voordeelgevend is. Via afval dus veel mogelijk te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er heel zo weinig eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Sneek

Kies uit uit het grootste assortiment containers en koop het beste container voor je restafval. In de restafvalcontainer gooi je al het de niet te recyclen vuil dat je geen extra kan sorteren. Documenten/karton, swill, en glas passen niet in de het restafvalcontainer. Ook omtrent PMD sorteren bezitten wij de juiste geschikte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de naam aangaande alle afvalstromen die in bedrijven ontstaan. Die stromen mogen vaak gescheiden ingezameld geraken. Het is beter aangaande de leefomgeving en de geldbeugel.

Wat mag er binnen ondernemingsafval?

Hoe prima je je afval ook verdeelt, er gaat altijd restafval aanwezig zijn. Tracht het afvalstroompje zo beperkt mogelijk te houden en je zult merken dat het economisch gunstig is. Door afvalstoffen heel veel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er zo min mogelijk overblijvend afval over. In de de afvalcontainer gooi je je al de onrecyclebare vuil die je niet verder kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, PMD en glas passen geen binnen de container.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval verplicht?

Je wordt noodzakelijk afvalstromingen zoveel eventueel te sorteren. In de de Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het het bedoeling beschreven producten weer te aanwenden waar dat het kan.

Wat kost een container een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven prijzen voor containers afhankelijk afhangend van het stroom van afval, de omvang van de container en hoevaak hoe vaak de container ontleegd moet zijn. Je vindt je ieder kosten op de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere organisatie komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons koop je gemakkelijk en snel een van de verschillende varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten in een etmaal in heel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze scherpe kosten zie je meteen tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, reduceer je de massa algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even verder. Of neem direct jouw restafval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd passende verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een ijzeren vuilcontainer. Een ijzeren rolcontainer is hufterproof en brandwerend, handig als de container op een publieke plek staat. Je kiest uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) ontdaan moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de opwekking van groene stroom. Restafval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie produceert maar minstens twintig procent van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een bruikbare toepassing. Deze zwarte korrelige assen worden toegepast voor het aanvullen of bouwen van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei giftige substanties los in de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate desondanks in het leefomgeving belanden. Daarom moeten we blijven streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Afvalcontainer Sneek:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té ruime bak.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit maar halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen huren bij ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor elk type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainer Sneek

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is gevormd uit 6 treden.

Hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo trachten wij samen met jou de volume afval in jouw algemeen afval container terug te dringen, stap 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel als kan gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het milieu en draagt bij niet bij aan een kringloop maatschappij.

Typen en kosten bedrijfsafval en restafval verwijdering

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je mag opteren voor een betaalbare plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om in te ramen wat omvang het beste bij je aansluit? Pak dan gauw contact op met één van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je vereist hebt. En wil je eenmalig een meer legen of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is dit uiteraard ook geen enkel issue!

De prijzen van de bakken verschillen per afvalstroom, grondstof en capaciteit. Je verhuurt bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Restafval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons precies voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld helder wat je voor een restafvalcontainer of een andere andere container betaalt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Op deze manier kom je naderhand geen voor nare verrassingen te zitten.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer Sneek

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie uit een erg gevarieerd aanbod met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de loer staat. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte grootte. Daarna bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Tevens in je beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat je document- en karton in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, patat, taart, groenten en fruit en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, echter ook op kantoren mag je jouw organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit extra recyclebaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaande een groot gedeelte van bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalstromen in te zamelen, zitten je containers minder snel vlug gevuld. Daarnaast ligt het scheiden van uw vuilnis tevens beter voor de milieu. PMD kan immers hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden om nieuwe producten te produceren, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainer Sneek

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. We leveren diverse plastic rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heeft je in 24 uur jouw container op de verlangde locatie staan. U bepaalt zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het container geleegd dient te worden. Op deze manier ken je daarom vast waar je je afval steeds kwijt kan en waar je bijdraagt aan een beter milieu door jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het milieu veel als we afval recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. De overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook gomballen) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander document
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe meer afval jezelf scheidt, des te goed dat het zal zijn ten behoeve van het milieu en jouw geldbeurs. Glas blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden zijn. Glasverval bestaan uit flessen, potten en ook glasscherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval vanwege het volume en gewicht heel veel plaats in het afval van het bedrijf in. Jij kunt dus heel uit besparen in je afvalkosten. Het glas is tevens compleet om te hergebruiken. Ook verbruikt het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te produceren van verse grondstoffen.

Komt daar op je onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Bezit jij variërende tijdsperioden qua bezigheden? wij werkt met aanpasbare overeenkomsten omdat jij de aantal containers eenvoudig aanpast.

De juiste container voor glas restafval

Bestel de beste containers voor het je glasafval op onze dienst. Je hebt de selectie uit een bak van tweehonderdveertig liter en ook van 900 liter. Er al één container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en deze wordt gratis neergezet. Op basis van de glasafval kiest jij hoe frequent wij de container zullen komen legen. wij biedt de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost heel veel energie voor het glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is daarentegen één prima grondslag. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glas binnen nieuw glas. Bij de bewerken maken we onderscheid tussen blank, bruin, groene en bont glazen. Ook worden kurk en ook deksels verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er op één veel lagere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heb jij vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem contact op.

Wat mag er zijn bij het glasafval?

Wel:

Lege glasverval dat gefungeerd had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallen kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallen binnen vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen beschermd en ook in een veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging zou jij daarom beter uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen tijdens een beschermd proces van inzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Zo heeft je 100% garantie dat je je dossiers beschermd vernietigt zijn. Na vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat jij jouw archief niet wil in de de papiercontainer wil gooien. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen dus best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij frequent een grote hoeveelheid afval in de de vorm van geheim papier? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat een gleuf waarin het papier exact erin . Als het papieren eenmaal in het container zitten, krijgen ze meer in handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal de tijdstip bij voor het bak legen en de papier plaats te vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin het bak via het truck zelf is opgetild en geopend. Het inhoud wordt daarna direct vernietigd.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je jouw geheime documenten veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Door de klepje in de deksel kun je de documenten in de container gooien. Je heeft de selectie uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op het transport is, loop jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en verwoest.