Afvalcontainer Soest ☑️ 9 VERRASSENDE TIPS

Snel en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal telkens overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroompje zo minimaal mogelijk te bewaren en je zult zien dat dit economisch voordeelgevend is. Met afvalstoffen dus mogelijk toevallig te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er dus minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Soest

Selecteer bij het meest uitgebreide assortiment containers en bestel de beste ideale afvalcontainer voor je je restvuil. In de het restafvalcontainer werp je al het de niet te recyclen afval welke je niet meer kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en glas horen niet thuis binnen de container. Eveneens betreffende PMD verdelen bezitten we de juiste afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende elke afvalstromingen welke bij ondernemingen ontstaan. Dit stromen zouden vaak apart opgehaald geraken. Het is beter voor het milieu leefomgeving en de portemonnee.

Wat mag er in de ondernemingsafval?

Hoezo prima je je vuil eveneens scheidt, er gaat telkens overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer dit afvalstroom dus minimaal mogelijk te behouden en je zal zien dat deze geldelijk gunstig is. Via vuil heel zoveel toevallig te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er zo zo weinig toevallig restvuil over. Binnen de container gooi je je al het niet te recyclen vuil welke je geen meer kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, PMD en vensterglas thuishoren geen in de container.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval verplicht?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. In de Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel doel omschreven producten nogmaals te aanwenden indien dat het kan.

Wat kost een container voor afvalcontainer voor?

De tarieven voor prijzen voor de afvalcontainers afhankelijk hangt af van de afvalstroom de afvalstroom, de grootte grootte van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de rolcontainer geledigd moet worden geraken. U vindt je elke prijzen op de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In iedere organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en vlug een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij brengen hem gratis in een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende prijzen zie je direct gedurende het bestelproces. Nuttig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is wegens zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te zamelen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd passende ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een metalen vuilcontainer is solide en brandbestendig, nuttig als de vat op een algemene plaats staat. Je gaat uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de 12 ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de productie van groene stroom. Algemeen afval klinkt dan wellicht nutteloos, dat is het echter niet! De afvalbranche produceert maar zowaar een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelachtige slakken worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke substanties vrij tijdens de verbranden die in minstens of kleinere mate toch in het milieu terecht komen. Dus moeten we doorgaan met streven naar zo minimaal verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Afvalcontainer Soest:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige lijst ontdek je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor je personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime container.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit maar halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren via ons?

Waarom een rolcontainer huren via ons? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een passende oplossing voor elk type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainer Soest

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over verdelen bij de bron. Want zuiver gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een circulaire systeem.

Categorieën en prijzen zakelijk afval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je mag opteren voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om bij te ramen wat maat het beste bij je past? Neem dan snel aansluiting op met een van onze experts. Met onze langdurige ervaring met afvalsoorten weten wij juist wat je nodig hebt. En wil je één keer een extra legen of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, grondstof en volume. Je huurt bij ons steeds tegen de laagste kosten. Gemengd afval is één van de duurdere afvalstromen. Dit voortvloeit, als we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist voor wat je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld duidelijk wat je voor een algemeen afval container of een bepaalde verschillende rolcontainer betaalt. Wij vinden het essentieel dat dit aspect helder is. Zo raak je later nooit voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Soest

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer gevarieerd assortiment van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de containers buiten geplaatst zijn, of vandalisme aan de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat je papier- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet als basis tot nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze afvalstromen vrij, maar ook op kantoren mag je je biologisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten in verzamelen, geraken je containers minder snel vlug vol. Daarnaast ligt het apart houden van je afval tevens beter voor het de milieu. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe producten te produceren, je PMD is namelijk een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainer Soest

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. Wij bieden verschillende plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uren je afvalcontainer op de gewenste locatie staan. Je bepaalt zelf de verlangde capaciteit en op welke manier frequent de afvalcontainer geleegd dient te zijn. Op deze manier ken je dus vast waar je jouw afval steeds weg kunt en dat je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel ander document
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis je sorteert, hoe goed dat is voor het milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glas is een van de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te scheiden is. Glasverval bestaat van flesjes, potjes en glasscherven. Zonder om scheiden neemt het glasafval vanwege het ruimte en ook gewicht heel veel ruimte bij het bedrijfsafval in. Jij kan dus heel besparen op je afvalkosten. Het is ook bovendien compleet te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel kleiner energie dan glazen te produceren van verse grondstoffen.

Ontstaat daar op jouw bedrijf heel veel glas vrij, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan een glascontainer onmisbaar. Bezit je variërende periodes qua drukte? ons functioneert samen met flexibele contracten waardoor je de aantal bakken eenvoudig verandert.

Het geschikte bak voor glasafval

Koop het meest geschikte bakken voor het jouw glasafval bij onze dienst. Jij hebt de keuze uit keuze van één container van tweehonderdveertig liters en ook met 900 liters. Er is reeds één glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook deze wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de afval kies je op welke manier frequent wij het bak komen legen. ons leveren het meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost kost veel energie voor het glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasafval is echter een goede basis. Er zitten meestal ongeveer 50% oud glas binnen nieuwe glazen. Bij de bewerken maken wij onderscheid onder wit, bruin, groen en gemengd glas. Ook worden kurk en ook deksels verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er bij een heel veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of verbinding .

Wat is mag er zijn bij het glasverval?

Wel:

Lege glasverval die gediend had zoals verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen onder vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief dienen veilig en ook in een veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging zou je dus beter uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces van inzameling en ook vernietiging van dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Papieren worden discreet getransporteerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat je archief beschermd vernietigt zijn. Na vernietiging zullen het restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jouw dossiers niet wil in het papierbak wilt gooien. Enkele papieren bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen dus best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de het gedaante van geheim papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waar het document precies erin . Wanneer het papieren eenmaal in de container zijn, krijgen zij meer bij handen. Onze bestuurder arriveert eens tijd langs om de bak te ledigen en de documenten ter plaats te vernietigen in onze truck. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarin het container door het truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. De content zal daarna meteen vernietigd.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop jij je geheime documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klep in de deksel kan je de documenten in het bak gooien. Je hebt de keuze uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je dossier niet op transport gaat, loop je geen risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden ingezameld en vernietigd.