Afvalcontainer Stinkt 🔴 14 OPMERKELIJKE TRUCS

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal telkens restafval blijven bestaan. Tracht dit afvalstroom dus minimaal toevallig te bewaren en je gaat opmerken dat het financieel gunstig is. Door afval zo mogelijk mogelijk te scheiden, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er dus minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Stinkt

Kies uit uit de meest uitgebreide gamma afvalcontainers en bestel de beste ideale rolcontainer voor je je restvuil. In de afvalcontainer werp je al het het niet te recyclen vuil dat je geen meer kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en ruiten horen niet in de de afvalcontainer. Tevens omtrent PMD verdelen hebben we het juiste afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de naam aangaande elke afvalstromen dat binnen ondernemingen voortkomen. Dit afvalstromen kunnen vaak gescheiden ingezameld geraken. Het is verbeterd voor het natuur en de geldbeugel.

Wat moet er in de zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal er steeds restafval blijven bestaan. Poog deze afvalstroom dus klein eventueel te behouden en je zult opmerken dat deze geldelijk voordelig is. Door afvalstoffen zo mogelijk toevallig te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er dus zo weinig toevallig overblijvend afval over. In de de afvalcontainer gooi je je reeds het onrecyclebare afval dat je niet verder verder kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en ruiten horen geen in de het afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval gedwongen?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. In het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel doel omschreven producten opnieuw te gebruiken waar dat het kan.

Wat kost een een rolcontainer voor?

De tarieven voor prijzen voor afvalcontainers zijn afhankelijk van de het afvalstroompje, de grootte van grootte van de rolcontainer en hoe vaak de container geledigd container geleegd moet worden. Je vindt je alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je papier, glas, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In elke organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en snel een van de vele typen vuilcontainers. Wij brengen hem zonder kosten binnen een etmaal in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je meteen tijdens het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te ophalen, verminder je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos geschikte verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een metalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de vat op een publieke locatie staat. Je selecteert uit diverse groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de 12 ruime actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare kracht. Restafval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar liefst een vijfde van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun weg voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een functionele toepassing. Deze zwarte korrelvormige assen worden toegepast voor het verhogen of creëren van wegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende schadelijke stoffen uit gedurende de verbranden die in bepaalde of kleinere mate toch in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Afvalcontainer Stinkt:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische overzicht vind je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De containers dichten goed af zodat er geen ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer deze slechts halfgevuld is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren via ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een passende oplossing voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainer Stinkt

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zestal treden.

Naarmate je hoger op de orde, des te duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de volume rommel in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over sorteren bij de afkomst. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een circulaire economie.

Categorieën en kosten zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je kunt kiezen voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te bepalen welke maat het beste bij je past? Haal dan gauw verbinding op met een van onze specialisten. Door onze langdurige deskundigheid met afvalstromen kennen wij juist wat je vereist hebt. En wil je een keer een extra lediging of standaard een maatje grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De kosten van de bakken verschillen per afvalstroom, stof en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste tarieven. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit ontstaat, als we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs vind je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een specifieke gemengd afval container of een verschillende bak aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit transparant is. Op deze manier ben je later niet voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer Stinkt

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart inzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer gevarieerd assortiment met containers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan wel 7 maal hergebruikt worden. Ook in jouw beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort apart verzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat jouw papier- en papier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt voor basis tot nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk aan aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter ook op kantoor mag je je biologisch afval apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaande één groot deel van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalsoorten in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vol. Daarnaast is het scheiden van uw afval tevens beter voor het de milieu. PMD mag immers hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, je PMD is immers één grondstof!

De juiste container voor het PMD en Afvalcontainer Stinkt

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende rolcontainer voor het jouw PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heeft je in 24 uren jouw afvalcontainer bij de verlangde locatie geplaatst. U beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geleegd dient te worden. Zo weet je dus zeker dat je je vuilnis altijd weg kan en dat je meewerkt aan een beter omgeving via je afval te splitsen. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, want wij belasten het omgeving minder minder indien we afval recycleren. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf etc)
 • Pakketten met vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk karton of ander document
 • Verpakking inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Hoe meer vuilnis je scheidt, hoe goed dat is voor het milieu en je portemonnee. Glas is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te splitsen zijn. Glasscherven bestaan uit flesjes, potten en ook scherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval door het volume en ook massa veel ruimte bij de bedrijfsafval in. Jij kan dus heel besparen in je kosten voor afval. Het is ook tevens compleet te recyclen. Daarnaast kost het heel veel minder kracht dan glaswerk om te produceren uit verse grondstoffen.

Komt daar op jouw onderneming veel glasafval los, zoals in de sector van de horeca, dan is is een container voor glas onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? ons functioneert samen met aanpasbare contracten omdat je het nummer bakken makkelijk aanpast.

De geschikte container voor het glas restafval

Bestel de beste bakken voor je glasverval op onze dienst. Jij hebt de keuze uit keuze van één bak met tweehonderdveertig liter en met negenhonderd liters. Er is reeds één container voor glas startend bij €13 per maand en deze wordt kosteloos geplaatst. Op basis van de afval kies je hoe vaak ons de bak komen ledigen. wij biedt de meest voordelige service.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost veel energie om het glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasverval is echter één prima basis. Daar zit meestal circa 50% oud glazen in nieuwe glazen. Bij het verwerken doen wij verschil onder wit, bruin, groene en gemengd glazen. Ook worden kurk en ook deksels verwijderd. Via glas te hergebruiken, kunnen er op een heel veel lagere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem contact .

Wat mag er zijn bij het het glasverval?

Wel:

Lege glasverval die gefungeerd heeft zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallen jenever kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallend onder vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet veilig en ook op een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je daarom best goed regelen. De gesloten rolcontainers van ons helpen bij een beschermd proces voor inzameling en vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigd is. Na vernietiging zullen de restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je je archief niet in de de papierbak wilt gooien. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen archief is echter echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig veel vuil in de vorm van geheim papier? Kies voor het dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt een gesloten container op wielen.

Deze container bevat één spleet waarin het papier precies doorheen . Wanneer de papieren al in de container zitten, krijgen ze meer in . Onze chauffeur komt eenmaal in tijd langs voor de bak ledigen en het papier plaats te vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij de bak via de truck zelf wordt opgeheven en geopend. Het content wordt vervolgens direct vernietigd.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop jij je geheime documenten veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klep in het deksel kun je de papieren in de bak werpen. Je hebt de keuze uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kies jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat je archief geen op het vervoer is, loopt jij niet gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier wordt verzameld en vernietigd.