Afvalcontainer Symbool ᐅ 11 OPMERKELIJKE FEITEN

Snel en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal telkens restafval blijven bestaan. Probeer dit stroom van afval heel klein eventueel te houden en je gaat zien dat dit economisch voordelig is. Via afvalstoffen dus veel toevallig te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er zo zo weinig mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Symbool

Kies uit uit het grootste grootste gamma rolcontainers en bestel de beste meest geschikte rolcontainer voor je je restafval. Binnen het restafvalcontainer werp je al het het niet te recyclen afval die je geen extra kan scheiden. Karton/karton, swill, en ruiten horen niet thuis in het afvalcontainer. Ook omtrent PMD sorteren beschikken we de correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de naam aangaande ieder afvalstromingen dat binnen bedrijven vrijkomen. Deze stromingen zouden vaak afzonderlijk verzameld geraken. Dat is goed voor het milieu en de portemonnee geldtas.

Wat mag er in ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je afval eveneens scheidt, er zal er altijd restvuil blijven zijn. Poog dit stroom van afval dus minimaal toevallig te behouden en je zal opmerken dat het financieel voordeelgevend is. Met vuil heel mogelijk eventueel te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en swill, rest er heel minimaal mogelijk overblijvend afval over. In de het afvalcontainer gooi je al het niet niet te recyclen afval welke je niet meer kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren niet thuis binnen het container.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft gedwongen afvalstromingen mogelijk mogelijk te scheiden. In de de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel de doel vermeld goederen opnieuw te gebruiken waar het mag.

Wat kost een container voor container voor?

De prijzen voor de containers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroompje, de grootte van afmeting van rolcontainer en hoevaak hoevaak de container afvalcontainer ontleegd moet worden geraken. Je vindt je ieder prijzen op de de.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe kosten zie je meteen in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, verklein je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Lees dan even door. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een ijzeren rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, praktisch als de bak op een publieke plek staat. Je kiest uit diverse groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geleegd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de productie van duurzame kracht. Gemengd afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalbranche voorbrengt maar liefst twintig procent van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige doel. Deze donkere korrelvormige assen worden ingezet voor het ophogen of bouwen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse gevaarlijke substanties uit gedurende de verbranding die in minstens of kleinere mate echter in het milieu komen. Dus moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Symbool:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De bakken dichten goed af waardoor er niet plagen bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té ruime container.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor ieder type afval en voor elk bedrijf. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Symbool

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes niveaus.

Hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer terug te dringen, etappe 1. Dit bereiken wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zoveel als kan gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Typen en kosten bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je kunt kiezen voor een voordelige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om in te ramen die grootte het perfect bij je aansluit? Haal dan even aansluiting op met een van onze specialisten. Door onze vele jaren kennis met afvalmaterialen begrijpen wij exact wat je vereist hebt. En wens je eenmalig een aanvullend lediging of regulier een grootte grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel issue!

De prijzen van de containers variëren per afvalsoort, stof en volume. Je least bij ons steeds tegen de laagste tarieven. Restafval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, als we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons precies waarvoor je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een algemeen afval container of een verschillende container aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit transparant is. Zo ben je naderhand geen voor nare verrassingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Symbool

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden inzamelen. Je hebt de optie tussen een erg uitgebreid assortiment van containers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de loer staat. Kies, naargelang van je nood, de meest gepaste grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat jouw document- en papier op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof voor nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze afvalsoorten vrij, maar ook in kantoren kunt je je biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van meer recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één groot deel van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten in verzamelen, zitten je containers minder snel vlug vol. Bovendien is het scheiden uit je afval tevens goed voor het milieu. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen vers materialen gewonnen te worden voor verse producten te produceren, jouw PMD wordt immers één basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Afvalcontainer Symbool

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden diverse plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze levering en landelijke dekking, heb je binnen 24 uren je afvalcontainer op de verlangde locatie staan. U beslist zelfstandig het verlangde capaciteit en op welke manier frequent het afvalcontainer geleegd dient te zijn. Zo weet je daarom vast waar je jouw vuilnis steeds kwijt kunt en dat je meewerkt voor een beter milieu door jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, want wij belasten het milieu minder indien wij afval hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit gestopt Afzonderlijk karton ofwel ander document
 • Pakket inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis jezelf sorteert, hoe beter dat zal zijn voor de milieubescherming en ook je geldbeurs. Glas blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om scheiden is. Glasverval bestaat van flessen, potjes en glasscherven. Zonder het te scheiden pakt het door de ruimte en gewicht veel ruimte in de afval van het bedrijf in. Je kan daarom heel uit besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is ook bovendien volledig te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen veel kleiner energie dan glaswerk om te maken van nieuwe materialen.

Komt er op je onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is is een container voor glas onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden qua drukte? ons werkt samen met flexibele overeenkomsten omdat je de nummer containers eenvoudig verandert.

De juiste bak voor glasafval

Bestel het meest geschikte containers voor jouw glasafval op ons. Jij heeft de keuze van een container van tweehonderdveertig liters en ook met 900 liters. Er is al één container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook dit wordt gratis geplaatst. Op basis van de afval kies jij hoe vaak wij de container komen ledigen. ons leveren de voordeligste service.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het kost heel veel kracht om het glas te maken van nieuwe grondstoffen. Glasafval is daarentegen één prima grondslag. Daar zitten meestal ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuw glas. Tijdens de bewerken doen wij verschil onder wit, bruine, groen en bont glas. Daarnaast worden kurk en deksels verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kunnen er zijn bij een veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heeft jij vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag er bij de glasafval?

Wel:

Leeg glasafval dat gediend heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. n Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallend binnen vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je archief moet beschermd en op een veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou jij dus best uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van inzameling en ook vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft jij 100% zekerheid dat je je archief veilig vernietigt zijn. Na vernieling zullen het restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat jij jouw archief niet in de papierbak wilt werpen. Enkele documenten bezitten geheime informatie en kunnen dus best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is heel tijdrovend en omslachtig. Heeft je frequent een grote hoeveelheid vuil in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één spleet waarin het papier exact erin past. Wanneer het documenten eenmaal in de bak zitten, krijgt niemand zij nog in . Onze chauffeur arriveert eenmaal in de zoveel tijd langs voor het bak te legen en de documenten plaats vernietigen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarbij de bak door de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De content zal daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klepje in het deksel kun jij de documenten in de container gooien. Jij heeft de keuze van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief niet op vervoer gaat, loop jij geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en vernietigd.