Afvalcontainer Texel ➡️ 5 VERRASSENDE GEHEIMEN

Snel en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal telkens restvuil blijven bestaan. Tracht het afvalstroom zo minimaal mogelijk te bewaren en je gaat merken dat dit geldelijk voordelig is. Met afvalstoffen heel zoveel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er heel zo weinig mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Texel

Selecteer van het meest uitgebreide aanbod rolcontainers en bestel het ideale rolcontainer geschikt voor je restvuil. Binnen de rest container werp je al het niet niet te recyclen afval die je niet meer kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en glas horen niet thuis in de container. Tevens omtrent PMD verdelen bezitten ons het juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande alle afvalstromen welke binnen bedrijven vrijkomen. Die afvalstromen kunnen dikwijls afzonderlijk ingezameld geraken. Dit is beter aangaande het milieu natuur en de geldbeugel.

Wat moet er in de zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je vuil eveneens sorteert, er gaat steeds restafval aanwezig voorkomen. Tracht dit afvalstroom heel klein mogelijk te behouden en je zult opmerken dat dit economisch voordelig is. Via vuil zo mogelijk toevallig te verdelen, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er heel zo weinig eventueel restvuil over. In de rest afvalcontainer gooi je al het de niet-recyclebare vuil die je niet verder kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas passen geen in de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent gedwongen afvalstromingen mogelijk mogelijk te scheiden. In de het landelijk Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat de doel vermeld artikelen nogmaals te aanwenden indien het kan.

Wat kost een container voor afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten van containers zijn hangt af van de de afvalstroompje, de grootte van omvang van de afvalcontainer en hoe vaak de container geledigd afvalcontainer geledigd moet worden geraken. Je vindt elke tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je papier, vensters, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In iedere organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons bestel je snel en snel een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in 24 uur in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze lage tarieven zie je gelijk gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je direct observeren of je nog kunt economiseren met een restafval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, verminder je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Bekijk dan even voort. Of koop direct jouw restafval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds juiste ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een metalen rolcontainer. Een stalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de vat op een publieke plaats staat. Je kiest uit meerdere inhoudsmaten. De keuze is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geledigd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van duurzame stroom. Gemengd afval lijkt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar minstens twintig procent van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er geëxtraheerd die hun pad vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een functionele doel. Deze gitzwarte korrelvormige assen worden gebruikt voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook diverse gevaarlijke materialen los tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate echter in het milieu terecht komen. Dus moeten we volhouden met proberen naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Afvalcontainer Texel:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het afval kan. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak als deze maar halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor ieder type vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Texel

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, des te duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij samen met jou de volume rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de oorsprong. Want zuiver aparte afvalstromen worden zoveel als kan hergebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire systeem.

Categorieën en tarieven ondernemingsafval en gemengd afval verwerking

De capaciteit voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar ertussen. Je kunt selecteren voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om bij te schatten die maat het beste bij je past? Haal dan even verbinding op met één van onze deskundigen. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalmaterialen begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En verlang je een keer een aanvullend legen of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De prijzen van de containers wisselen per afvalstroom, stof en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit ontstaat, als we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg zie je bij ons precies voor wat je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelmethode staat vermeld overtuigend wat je voor een specifieke gemengd afval container of een alternatieve container betaalt. Wij achten het belangrijk dat dit helder is. Zo kom je later niet voor vervelende verrassingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Texel

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart verzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel gevarieerd assortiment van containers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de horizon staat. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in je beurs scheelt het beduidend als je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat je papier- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet voor basis voor nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoor kunt je jouw biologisch afval scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra recyclebaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren allemaal bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten te te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vol. Bovendien ligt het apart houden uit je vuilnis ook goed voor het milieu. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden om nieuwe producten te maken, je PMD wordt namelijk een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainer Texel

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij bieden verschillende plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze levering en landelijke bereik, heeft je in 24 uren je container op het gewenste plek geplaatst. Je beslist zelfstandig de gewenste capaciteit en op welke manier frequent het afvalcontainer geleegd dient te worden. Zo ken je daarom zeker dat je je vuilnis altijd kwijt kan en waar je bijdraagt aan een beter omgeving via je afval te splitsen. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving minder als we afval hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Pakketten met aluminium laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook kauwgom) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander stof zit geplaatst Los doosjes of verschillend papier
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Hoe veel afval jezelf scheidt, hoe beter dat is voor het milieu en ook jouw portemonnee. Glaswerk is één uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om splitsen zijn. Glasscherven bestaan van flessen, potten en glasscherven. Zonder om splitsen neemt het door de volume en ook gewicht veel plaats bij het afval van het bedrijf in. Jij kan daarom flink uit besparen in je kosten voor afval. Het is ook bovendien compleet om te hergebruiken. Ook kost het recyclen heel veel kleiner energie dan glazen te maken uit nieuwe grondstoffen.

Komt daar bij jouw bedrijf heel veel glas vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden qua drukte? ons functioneert met flexibele overeenkomsten waardoor je het nummer containers makkelijk aanpast.

De juiste bak voor glas restafval

Bestel de beste containers voor het jouw glasverval op ons. Jij hebt de keuze uit keuze van een bak van 240 liters en van negenhonderd liter. Er is is al één glascontainer vanaf €13 per maand en ook deze wordt gratis neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kies je hoe vaak wij het container zullen komen ledigen. wij biedt het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het heel veel kracht om het glas te maken van nieuwe grondstoffen. Glasverval is daarentegen een prima basis. Daar zitten meestal circa 50% oudere glas binnen nieuw glas. Bij het verwerken doen wij onderscheid onder wit, bruine, groen en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en deksels verwijderd. Via glas te recyclen, kunnen er zijn op één veel kleinere temperatuur glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragen of neem contact .

Wat mag wel er bij het de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallend jenever kruikjes, borden, koppen, aardewerk etc. Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen veilig en ook op een veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan jij daarom best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen bij een beschermd proces van verzameling en vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft je honderd procent garantie dat je je archief veilig vernietigt is. Na de vernieling zullen de restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jouw archief niet wil in het papierbak wilt gooien. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen dus beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig veel afval in de de gedaante van geheim document? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons U. Je krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat een spleet waarin het papier exact doorheen . Wanneer de papieren eenmaal in de container zijn, krijgt niemand zij nog in handen. Onze bestuurder arriveert eens in de tijd langs voor de bak te legen en de documenten plaats te vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarin het container door de truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het content wordt vervolgens meteen vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij je geheime papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Door het klep in de deksel kan jij de documenten in de bak gooien. Je heeft de keuze van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op transport gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en vernietigd.