Afvalcontainer Ureterp Niet Geleegd Gemeente Opsterland ➡️ 10 SCHOKKENDE ZAKEN

Vlug en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er zal telkens restafval blijven bestaan. Poog het stroom van afval zo minimaal eventueel te behouden en je zult merken dat deze economisch voordelig is. Via afvalstoffen heel mogelijk eventueel te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er zo minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Ureterp Niet Geleegd Gemeente Opsterland

Selecteer van het grootste meest uitgebreide gamma rolcontainers en bestel de beste ideale container geschikt voor je overblijvend afval. In de rest afvalcontainer gooi je reeds het niet onrecyclebare afvalstoffen welke je geen meer kan scheiden. Karton/karton, swill, en glas passen niet thuis in het container. Tevens voor PMD scheiden bezitten ons de correcte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande alle afvalstromingen die binnen ondernemingen ontstaan. Dit stromen zouden dikwijls apart verzameld worden. Dat is goed voor de leefomgeving en de geldbeugel.

Wat moet er in ondernemingsafval?

Hoezo prima je je afval tevens scheidt, er zal er telkens restvuil aanwezig zijn. Probeer deze afvalstroom heel minimaal mogelijk te houden en je zult zien dat deze geldelijk gunstig is. Met vuil dus veel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er heel zo weinig eventueel restafval over. In de de rest restafvalcontainer werp je reeds het niet niet-recyclebare vuil welke je geen meer kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, PMD en vensterglas thuishoren geen in de afvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van zakelijk afval gedwongen?

Je blijft gedwongen afvalstromingen zoveel eventueel te verdelen. In het Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel de doel omschreven producten weer te aanwenden als dat het kan.

Wat kost een container voor afvalcontainer voor?

De tarieven voor de rolcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van het afvalstroompje, de grootte afmeting van rolcontainer en hoe vaak de container geledigd rolcontainer ontleegd moet zijn. Je vindt elke kosten op de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en snel een van de talloze soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem gratis gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze lage prijzen zie je meteen gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, verminder je de aantal algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos juiste verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook gaan voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, praktisch als de vat op een publieke plaats staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geledigd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de 12 grote moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van groene kracht. Gemengd afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalbranche produceert maar zowaar twintig procent van de duurzame energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelachtige slakken worden ingezet voor het aanvullen of creëren van wegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke materialen los in de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate echter in het milieu belanden. Dus moeten we doorgaan met streven naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Ureterp Niet Geleegd Gemeente Opsterland:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor je personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af waardoor er geen ongedierte bij het afval kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor elk soort afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Ureterp Niet Geleegd Gemeente Opsterland

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zes treden.

Hoger op de orde, hoe ecologischer de behandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de massa vuilnis in jouw algemeen afval container te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over sorteren bij de afkomst. Want puur gescheiden afvalsoorten worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Typen en kosten ondernemingsafval en gemengd afval beheer

De volume voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je kan selecteren voor een betaalbare kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te ramen die grootte het perfect bij je past? Neem dan snel contact op met één van onze deskundigen. Met onze jarenlange deskundigheid met afvalmaterialen weten wij juist wat je vereist hebt. En verlang je één keer een aanvullend lediging of regulier een grootte ruimer? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen probleem!

De kosten van de rolcontainers verschillen per afvalstroom, materiaal en volume. Je huurt bij ons telkens tegen de meest voordelige prijzen. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelproces is aangegeven duidelijk wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere verschillende rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het essentieel dat dit aspect helder is. Zo raak je achteraf niet voor vervelende verrassingen te zitten.

Hoe hou je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer Ureterp Niet Geleegd Gemeente Opsterland

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk apart inzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel gevarieerd aanbod van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vernieling aan de horizon staat. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Ook in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat jouw papier- en papier op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaat één groot deel uit bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalsoorten in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien is het scheiden van uw afval ook beter voor het het milieu. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om verse producten te maken, je PMD is immers een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainer Ureterp Niet Geleegd Gemeente Opsterland

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. We leveren diverse plastic afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis bezorging en landelijke dekking, heb je binnen 24 uren jouw afvalcontainer op de verlangde plek staan. U beslist zelfstandig het verlangde capaciteit en hoe vaak het afvalcontainer geleegd moet te worden. Op deze manier weet je dus vast waar je je vuilnis steeds kwijt kan en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving via je afval te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, want wij belasten het milieu veel minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend papier
 • Verpakking met van gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Hoe meer afval je sorteert, hoe goed dat het zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glas is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen is. Glasscherven bestaan van flessen, potten en scherven. Zonder het om scheiden neemt het glasafval vanwege het ruimte en ook gewicht heel veel plaats in het bedrijfsafval in. Je kan dus heel besparen op je kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig te recyclen. Ook kost het heel veel minder kracht dan glaswerk om te produceren van verse grondstoffen.

Ontstaat er op jouw onderneming veel glas vrij, zoals in de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? wij werkt samen met flexibele overeenkomsten omdat jij de aantal bakken makkelijk aanpast.

De juiste bak voor het glas restafval

Koop de beste bakken voor het je glasverval bij ons. Jij hebt de selectie uit één container van tweehonderdveertig liters en met 900 liter. Er is al een container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en ook deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid afval kiest je hoe frequent wij het container zullen komen ledigen. ons leveren de voordeligste service.

Zo worden glas verwerkt

Het kost veel energie voor het glas te produceren van nieuwe materialen. Glasverval is echter echter één goede basis. Er zit meestal circa 50% oudere glazen binnen nieuw glas. Tijdens de bewerken doen wij onderscheid tussen blank, bruine, groene en ook gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er op één heel veel kleinere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Wat mag wel er zijn bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen onder vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet veilig en ook in een veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan jij dus best uitstekend regelen. De gesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een beschermd proces van inzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb jij honderd procent garantie dat jouw archief beschermd vernietigt is. Na vernieling zullen het restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jij jouw archief niet in de de papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en kunnen dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen archief is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig veel afval in de de vorm van geheim papier? Kies voor dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat één spleet waarin het papier precies doorheen . Wanneer het papieren al binnen de container zijn, krijgen ze nog bij handen. Onze bestuurder arriveert eens de tijd bij voor de bak te ledigen en de documenten plekke te vernielen binnen onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarbij het bak door de truck zelf is opgeheven en opengemaakt. Het inhoud wordt daarna direct vernietigd.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij je vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klepje in de deksel kan jij de documenten in het bak werpen. Jij hebt de selectie uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op het vervoer is, loopt je geen gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden ingezameld en vernietigd.