Afvalcontainer Vergunning Nieuwegein ☑️ 15 OPVALLENDE TIPS

Vlug en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er zal telkens restafval blijven bestaan. Poog dit stroom van afval zo minimaal eventueel te bewaren en je zult zien dat het geldelijk voordeelgevend is. Met afval heel mogelijk eventueel te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er dus zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Vergunning Nieuwegein

Kies uit bij de ruimste gamma rolcontainers en koop de beste ideale afvalcontainer voor je je restvuil. In de rest afvalcontainer gooi je je al het het onrecyclebare afvalstoffen die je niet verder kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, en ruiten passen geen in de het afvalcontainer. Ook betreffende PMD scheiden beschikken wij het geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromen welke binnen bedrijven ontstaan. Die afvalstromen mogen vaak apart ingezameld geraken. Het is goed betreffende het milieu milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat mag wel er in bedrijfsafval?

Hoezo prima je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal er telkens restvuil blijven bestaan. Tracht dit afvalstroom heel minimaal mogelijk te bewaren en je zal zien dat dit economisch voordeelgevend is. Door afval heel zoveel mogelijk te sorteren, zoals karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er heel min eventueel restvuil over. Binnen de rest afvalcontainer gooi je al het het niet niet te recyclen afval welke je niet verder meer kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen niet in de rest afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van ondernemingsafval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. Binnen de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het bedoeling beschreven goederen weer te gebruiken indien het lukt.

Wat kost een container een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De prijzen voor afvalcontainers afhankelijk afhangend van de de afvalstroom, de grootte van omvang van de rolcontainer en hoe vaak de container container ontleegd moet worden zijn. Je ontdekt elke kosten op de de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je karton, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en snel een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten gedurende een dag in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage tarieven zie je meteen tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Restafval is door zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Lees dan even verder. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd passende inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandwerend, praktisch als de container op een algemene locatie staat. Je selecteert uit meerdere inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de generatie van groene kracht. Restafval klinkt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalbranche produceert maar liefst 20% van de duurzame energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaaldeeltjes er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelige resten worden gebruikt voor het ophogen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei schadelijke substanties los gedurende de verbrandingsproces die in meer of mindere mate toch in het natuur komen. Dus moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Afvalcontainer Vergunning Nieuwegein:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container als deze maar halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren bij ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder soort vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainer Vergunning Nieuwegein

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit 6 niveaus.

Hoger op de ladder, hoe ecologischer de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, etappe 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over scheiden bij de afkomst. Want puur gescheiden afvalsoorten worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en prijzen bedrijfsafval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je kan kiezen voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om bij te bepalen wat omvang het beste bij je aansluit? Haal dan even aansluiting op met één van onze experts. Met onze vele jaren ervaring met afvalstromen weten wij juist wat je vereist hebt. En verlang je een keer een aanvullend lediging of regulier een grootte ruimer? Dan is deze uiteraard ook geen probleem!

De kosten van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, stof en capaciteit. Je huurt bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit ontstaat, als we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs zie je bij ons precies voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld overtuigend wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een bepaalde alternatieve rolcontainer betaalt. Wij achten het essentieel dat deze informatie transparant is. Hierdoor raak je later niet voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Vergunning Nieuwegein

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie uit een heel divers aanbod met containers van 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vernieling aan de loer staat. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan wel 7 keer hergebruikt worden. Ook in jouw beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat je document- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet als grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij piepers, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze afvalstromen vrij, echter tevens op kantoor kunt je jouw biologisch afval scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaande een groot deel uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalstromen in te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden van je vuilnis ook beter voor het milieu. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om verse artikelen te produceren, je PMD is immers één basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Afvalcontainer Vergunning Nieuwegein

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende afvalcontainer voor het je PMD. We leveren verschillende plastic rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis levering en landelijke dekking, heeft je in 24 uur je container bij het gewenste plek staan. Je bepaalt zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent de afvalcontainer geleegd dient te worden. Op deze manier weet je dus zeker dat je jouw vuilnis altijd weg kunt en dat je meewerkt voor een beter milieu via jouw afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving minder indien we afvalstoffen recycleren. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, lak enz.)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander materiaal zit gestopt Afzonderlijk doosjes of ander document
 • Pakket inclusief chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe meer afval jezelf scheidt, hoe goed dat het zal zijn ten behoeve van de milieu en jouw portemonnee. Glaswerk is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden is. Glasafval bestaat van flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval door het volume en ook massa veel plaats in het afval van het bedrijf op. Jij kunt daarom flink uit besparen op jouw afvalkosten. Het glas is tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te maken uit verse materialen.

Ontstaat er bij jouw bedrijf veel glasafval los, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is is één container voor glas essentieel. Heb jij variërende periodes qua bezigheden? ons werkt met aanpasbare overeenkomsten omdat jij de nummer containers eenvoudig verandert.

Het juiste container voor het glasafval

Bestel het meest geschikte containers voor het je glasafval op ons. Je hebt de selectie van één container van 240 liters en ook van 900 liter. Er is al één container voor glas startend bij €13 per maand en ook dit worden gratis neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid afval kiest je hoe vaak ons het bak zullen komen legen. wij biedt het voordeligste service.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas te maken uit verse materialen. Glasverval is echter een goede grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oud glas binnen nieuw glazen. Tijdens het bewerken doen we onderscheid tussen blank, bruine, groen en ook gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kunnen er bij één veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heb je vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat is mag er bij het glasverval?

Wel:

Lege glasafval die gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallend onder vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen veilig en op veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou jij daarom best goed regelen. Het gesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen tijdens een veilig proces van inzameling en vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten worden discreet vervoerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat je archief beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging worden de restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je dossiers niet wil in de de papierbak wil werpen. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je frequent veel afval in de het gedaante van geheim papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . U krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waarin het document precies doorheen . Als het documenten al binnen het container zitten, krijgt zij nog in handen. Onze bestuurder komt eens de zoveel tijd langs om het container te ledigen en het documenten plaats te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten systeem waarin de bak door het truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het content zal daarna direct vernietigd.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop je je vertrouwelijke documenten veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klep in het deksel kun je de documenten in het bak gooien. Jij heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op transport is, loop jij geen risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en vernietigd.