Afvalcontainer Verhuur Haarlem 🔴 9 ONTHULLENDE TIPS

Vlug en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal telkens restvuil blijven bestaan. Probeer het stroom van afval heel minimaal eventueel te behouden en je gaat opmerken dat deze economisch gunstig is. Door afvalstoffen dus veel eventueel te sorteren, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er zo min eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Verhuur Haarlem

Kies uit van de ruimste aanbod afvalcontainers en bestel het beste container voor je je overblijvend afval. In de container gooi je je reeds het onrecyclebare afval dat je niet verder extra kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, en vensterglas passen geen in de restafvalcontainer. Eveneens voor PMD scheiden bezitten ons de juiste correcte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming betreffende elke afvalstromen welke binnen ondernemingen ontstaan. Die stromen kunnen meestal afzonderlijk opgehaald zijn. Dat is beter voor de natuur en de geldtas.

Wat mag er in ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je afval ook sorteert, er zal altijd restafval blijven voorkomen. Tracht het afvalstroompje dus beperkt toevallig te behouden en je gaat opmerken dat deze financieel gunstig is. Met afvalstoffen dus veel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er dus zo weinig eventueel restafval over. In de het restafvalcontainer gooi je reeds het niet te recyclen vuil welke je niet meer kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen niet in de rest afvalcontainer.

Is het scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te verdelen. Binnen de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel streefdoel vermeld artikelen nogmaals te gebruiken waar het lukt.

Wat kost een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor rolcontainers afhankelijk hangt af van de de stroom van afval, de omvang van de afvalcontainer en hoe vaak de container rolcontainer geleegd dient geraken. Jij vindt elke prijzen op de de.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je snel en vlug een van de vele soorten afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos binnen een dag in heel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je direct gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te ophalen, verminder je de massa algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook gaan voor een metalen afvalcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is solide en brandveilig, handig als de bak op een openbare plek staat. Je selecteert uit diverse inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, op basis van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van groene energie. Restafval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie levert maar minstens een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er verwijderd die hun route voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelige slakken worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook diverse schadelijke stoffen los gedurende de verbranden die in meer of geringere mate desondanks in het natuur belanden. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Afvalcontainer Verhuur Haarlem:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor ieder type afval en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainer Verhuur Haarlem

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes stappen.

Hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de afhandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de massa afval in jouw algemeen afval container terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over scheiden bij de afkomst. Want puur aparte afvalstromen worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en kosten zakelijk afval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kunt selecteren voor een betaalbare synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te schatten wat grootte het beste bij je aansluit? Neem dan even aansluiting op met een van onze deskundigen. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalstromen begrijpen wij juist wat je vereist hebt. En verlang je een keer een aanvullend lediging of regulier een grootte ruimer? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de containers verschillen per afvalsoort, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de laagste kosten. Restafval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelproces is aangegeven overtuigend wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere verschillende container betaalt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Zo ben je naderhand geen voor vervelende ontdekkingen te zitten.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer Verhuur Haarlem

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de optie uit een erg gevarieerd assortiment met containers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling aan de loer staat. Kies, naargelang uit je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan wel zeven maal gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof tot nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter tevens op kantoren mag je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit meer herbruikbaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalstromen in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug vol. Daarnaast ligt het apart houden van je afval ook goed voor de omgeving. PMD kan namelijk gerecycled worden. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, je PMD is immers een basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Afvalcontainer Verhuur Haarlem

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij bieden diverse kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis levering en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij het verlangde plek geplaatst. U beslist zelfstandig de verlangde capaciteit en hoe vaak de afvalcontainer geleegd moet te zijn. Zo weet je dus zeker waar je je afval steeds weg kan en waar je bijdraagt aan een beter omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, omdat we belasten het omgeving veel indien we afval hergebruiken. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook gomballen) (Stevig) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend stof zit gestopt Los doosjes of verschillend papier
 • Pakket met van gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis je scheidt, des te beter dat het zal zijn ten behoeve van het milieu en ook jouw geldbeurs. Glas blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om scheiden is. Glasafval bestaan uit flesjes, potten en scherven. Zonder om splitsen pakt het glasafval vanwege de volume en massa veel plaats in het bedrijfsafval op. Je kunt dus heel uit besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is tevens volledig om te recyclen. Ook verbruikt het recyclen heel veel kleiner energie in vergelijking met glazen te produceren van verse materialen.

Komt daar bij jouw bedrijf veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan één container voor glas essentieel. Heb jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons functioneert met aanpasbare contracten omdat je de aantal bakken makkelijk verandert.

De juiste bak voor glasafval

Koop de meest geschikte containers voor het jouw glasafval op ons. Je hebt de keuze uit keuze van één container met tweehonderdveertig liters en ook van negenhonderd liters. Er is reeds een container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook dit wordt gratis geplaatst. Op basis van de de glasafval kiest je hoe frequent wij het bak zullen komen ledigen. ons leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost heel veel energie om glas om te produceren van verse materialen. Glasverval is echter echter een prima basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen in nieuwe glas. Tijdens het bewerken maken we verschil onder wit, bruin, groen en ook gemengd glazen. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn bij een veel kleinere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem contact .

Wat is mag wel er zijn bij het de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gefungeerd heeft als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallen jenever kruikjes, borden, kopjes, keramiek etc. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend onder vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet veilig en in veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan je dus beter goed organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een beschermd proces voor inzameling en vernietiging van jouw jouw archief. Discreet en ook veilig. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat je jouw dossiers veilig vernietigd is. Na de vernieling zullen het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat jij jouw archief niet wil in de het papiercontainer wil werpen. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en kunnen dus best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij frequent veel afval in de het gedaante van geheim document? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een gleuf waarin het document precies doorheen past. Wanneer het papieren al in het container zijn, krijgt niemand zij meer in handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal in de tijd langs voor de container ledigen en het documenten plaats te vernietigen in onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarin het bak door de truck zelf is opgeheven en geopend. De inhoud zal daarna direct vernietigd.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij je vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klep in het deksel kan je de papieren in het bak werpen. Je heeft de keuze uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kies jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw archief niet op vervoer is, loop jij niet risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden verzameld en vernietigd.