Afvalcontainer Voor Alle Afval 🔴 15 VERBIJSTERENDE TRUCS

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal altijd overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht het stroom van afval heel minimaal mogelijk te bewaren en je zal opmerken dat het financieel voordeelgevend is. Door vuil heel zoveel eventueel te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er dus minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Voor Alle Afval

Kies uit bij de ruimste gamma containers en bestel de beste beste rolcontainer voor je je overblijvend afval. Binnen de afvalcontainer gooi je je reeds het onrecyclebare vuil welke je niet verder verder kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, en vensterglas thuishoren niet binnen de restafvalcontainer. Tevens omtrent PMD scheiden beschikken wij het geschikte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande ieder afvalstromingen dat bij bedrijven ontstaan. Die stromingen kunnen meestal afzonderlijk verzameld zijn. Het is verbeterd aangaande het leefomgeving en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag wel er in bedrijfsafval?

Hoezo goed je je afval eveneens verdeelt, er zal steeds restvuil aanwezig voorkomen. Tracht deze afvalstroom zo minimaal eventueel te bewaren en je zal opmerken dat dit geldelijk voordelig is. Via vuil dus mogelijk toevallig te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er dus zo weinig toevallig restafval over. Binnen de afvalcontainer gooi je reeds het onrecyclebare vuil dat je niet verder meer kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, PMD en glas horen geen binnen de rest afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te verdelen. In het landelijk Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel beschreven producten nogmaals te benutten als het mag.

Wat kost een container voor rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen van rolcontainers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom het afvalstroompje, de grootte van de afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de rolcontainer geleegd moet geraken. U ontdekt alle tarieven op de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In elke onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons koop je snel en snel een van de vele typen vuilcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in 24 uur in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze scherpe tarieven zie je gelijk tijdens het orderproces. Handig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, verklein je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een metalen vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, praktisch als de container op een openbare locatie staat. Je kiest uit meerdere inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geleegd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn ruime moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de generatie van hernieuwbare energie. Algemeen afval schijnt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar minstens een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een bruikbare doel. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden toegepast voor het ophogen of creëren van straten. Spijtig genoeg komen er ook diverse gevaarlijke substanties vrij tijdens de verbranden die in meer of kleinere mate toch in het natuur terecht komen. Dus moeten we doorgaan met streven naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Afvalcontainer Voor Alle Afval:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De containers dichten goed af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te ruime container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container als deze slechts halfgevuld is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainer Voor Alle Afval

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zestal stappen.

Hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid afval in jouw algemeen afval container terug te dringen, etappe 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de bron. Want puur gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Soorten en prijzen bedrijfsafval en algemeen afval beheer

De volume voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en elk daar tussendoor. Je mag opteren voor een betaalbare kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te ramen wat omvang het beste bij je past? Pak dan gauw contact op met één van onze specialisten. Door onze langdurige deskundigheid met afvalmaterialen begrijpen wij precies wat je nodig hebt. En wens je eenmalig een aanvullend lediging of standaard een grootte grotere? Dan is dat uiteraard ook geen kwestie!

De kosten van de bakken variëren per afvalsoort, stof en volume. Je huurt bij ons steeds tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit komt, zoals we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg vind je bij ons precies waar je aan toe. In ons eenvoudige bestelsysteem staat vermeld duidelijk wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere bak betaalt. Wij vinden het essentieel dat deze informatie helder is. Op deze manier raak je achteraf nooit voor vervelende ontdekkingen te zitten.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Voor Alle Afval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je hebt de keuze tussen een heel uitgebreid aanbod met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de loer staat. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan wel zeven maal gerecycled worden. Ook in je portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat je papier- en papier op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet als basis voor nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze afvalstromen vrij, echter ook in kantoor kunt je jouw organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaande een groot deel uit ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten te te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vol. Bovendien ligt het scheiden van je vuilnis ook beter voor het de milieu. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, je PMD is namelijk een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainer Voor Alle Afval

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uren jouw afvalcontainer op het gewenste plek geplaatst. U bepaalt zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geleegd moet te worden. Zo ken je daarom vast waar je jouw afval altijd kwijt kan en waar je meewerkt voor een verbeterde milieu door je afval te scheiden. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, want wij belasten het milieu minder minder indien wij afvalstoffen hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. De overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje binnenin (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom) (Stijf) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische teken (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten met of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal is geplaatst Afzonderlijk karton ofwel verschillend document
 • Pakket inclusief chemische materialen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis je sorteert, hoe goed dat het is voor het milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glas blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen zijn. Glasverval bestaan uit flessen, potten en ook scherven. Zonder te splitsen pakt het glasafval door het volume en ook gewicht veel plaats in het afval van het bedrijf op. Je kunt dus heel uit besparen op je afvalkosten. Het glas is bovendien volledig te recyclen. Daarnaast verbruikt het veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk te produceren van nieuwe materialen.

Ontstaat er bij je onderneming veel glasafval los, bijvoorbeeld in de horeca, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? ons functioneert met flexibele overeenkomsten omdat jij het aantal containers makkelijk aanpast.

Het geschikte container voor glasafval

Bestel het meest geschikte bakken voor je glasverval op onze dienst. Je heeft de keuze uit keuze van één container van tweehonderdveertig liters en ook met 900 liter. Er is is al een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit worden gratis neergezet. Op basis van hoeveelheid glasafval kies jij op welke manier vaak wij het bak komen ledigen. ons leveren de voordeligste service.

Zo worden glas verwerkt

Het kost kost heel veel energie voor het het glas om te produceren uit verse grondstoffen. Glasafval is echter een goede grondslag. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas in nieuwe glazen. Bij het verwerken maken we verschil onder blank, bruine, groen en ook gemengd glazen. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Door glas te recyclen, kan er zijn bij een veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Wat mag er bij het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gefungeerd heeft als verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen veilig en in veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging zou jij dus beter uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van onze dienst helpen tijdens een beschermd proces van verzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten worden discreet vervoerd. Zo heeft je 100% zekerheid dat je dossiers veilig vernietigd is. Na vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jouw dossiers niet in de papierbak wilt gooien. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en kunnen daarom beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de vorm van geheim document? Kies dan voor dossiervernietiging van ons U. Je krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft een gleuf waarin het document precies doorheen past. Als het documenten eenmaal in het bak zitten, krijgt niemand ze nog in . Onze chauffeur komt eens de zoveel tijdstip bij om het bak legen en de documenten ter plekke te vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten mechanisme waarin de bak via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het content wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klepje in de deksel kun jij de papieren in het bak gooien. Je hebt de keuze van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw archief geen op vervoer gaat, loop je geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.