Afvalcontainer Wensven ☑️ 13 MAKKELIJKE WEETJES

Snel en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Tracht deze afvalstroom zo klein mogelijk te bewaren en je zal opmerken dat het economisch gunstig is. Door afvalstoffen dus mogelijk mogelijk te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er dus zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Wensven

Kies van het grootste meest uitgebreide assortiment rolcontainers en bestel de meest geschikte container voor je je restvuil. In het container werp je al de onrecyclebare afvalstoffen die je niet verder extra kan sorteren. Karton/karton, swill, en vensterglas passen niet in het container. Tevens voor PMD scheiden hebben we de geschikte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor alle afvalstromen dat binnen bedrijven voortkomen. Die stromingen mogen meestal afzonderlijk verzameld zijn. Dit is verbeterd aangaande het milieu en de portemonnee.

Wat mag wel er binnen zakelijk afval?

Hoezo goed je je afval tevens sorteert, er zal altijd restvuil blijven zijn. Poog het stroom van afval dus beperkt mogelijk te houden en je zult merken dat het financieel gunstig is. Via afvalstoffen zo mogelijk mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er dus min eventueel restafval over. Binnen de restafvalcontainer gooi je al het het onrecyclebare afval welke je geen verder kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, PMD en glas passen niet thuis in het container.

Is het verdelen van bedrijfsafval gedwongen?

Je bent verplicht afvalstromingen zoveel eventueel te verdelen. Binnen de Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het bedoeling omschreven goederen weer te aanwenden als dat het mag.

Wat kost een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor containers zijn afhankelijk hangt af van de de afvalstroom afvalstroom, de grootte grootte van container en hoe vaak de de container geleegd dient worden. U ontdekt elke prijzen op tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je papier, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In iedere organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de talloze typen vuilcontainers. Wij bezorgen hem gratis binnen een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je direct gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te verzamelen, verklein je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container huren, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de container op een algemene locatie staat. Je selecteert uit diverse groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geledigd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de generatie van hernieuwbare energie. Gemengd afval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar zowaar een vijfde van de groene energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaaldeeltjes er uitgehaald die hun route vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelachtige resten worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende schadelijke substanties los in de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate echter in het natuur terecht komen. Dus moeten we doorgaan met streven naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Wensven:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor je personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De containers dichten goed af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank niet ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te grote bak.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor elk type vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Wensven

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de behandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan hergebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire maatschappij.

Soorten en tarieven zakelijk afval en algemeen afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je kan opteren voor een betaalbare kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om naar te bepalen welke omvang het beste bij je past? Pak dan snel contact op met een van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange kennis met afvalmaterialen kennen wij precies wat je vereist hebt. En wil je een keer een meer legen of regulier een maatje grotere? Dan is dat uiteraard ook geen probleem!

De tarieven van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, grondstof en literinhoud. Je verhuurt bij ons telkens tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit komt, gelijk we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons exact waar je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces staat duidelijk wat je voor een restafvalcontainer of een bepaalde verschillende bak betaalt. Wij beschouwen het essentieel dat dit aspect helder is. Zo raak je later niet voor nare onthullingen te zitten.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Wensven

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer gevarieerd assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een brede keuze tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vandalisme op de loer staat. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Tevens in je beurs bespaart het beduidend als je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat je papier- en karton op de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt als grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze afvalstromen beschikbaar, echter tevens op kantoren kunt je je biologisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaat één groot deel uit ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalstromen in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vol. Daarnaast ligt het apart houden van je vuilnis tevens beter voor het het omgeving. PMD kan immers gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden voor verse artikelen te produceren, jouw PMD wordt immers een basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Afvalcontainer Wensven

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende rolcontainer voor jouw PMD. We leveren verschillende kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis levering en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uren je container bij het gewenste locatie staan. U bepaalt zelf het gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geledigd moet te worden. Op deze manier ken je dus zeker dat je jouw vuilnis steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, want wij belasten het omgeving veel minder als wij afval hergebruiken. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook gomballen) (Stevig) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk karton ofwel ander papier
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Hoe veel afval je scheidt, hoe goed dat zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en jouw portemonnee. Glaswerk blijkt één uit de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen is. Glasscherven bestaat uit flessen, potjes en scherven. Zonder te splitsen neemt het glasafval vanwege de ruimte en ook massa heel veel ruimte bij de afval van het bedrijf in. Jij kunt dus flink uit besparen op je afvalkosten. Het is tevens compleet om te recyclen. Daarnaast verbruikt het veel minder energie in vergelijking met glaswerk te produceren van verse grondstoffen.

Komt er op je bedrijf veel glasafval los, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan een container voor glas onmisbaar. Heb je variërende periodes qua drukte? wij functioneert met flexibele overeenkomsten waardoor jij de nummer containers eenvoudig verandert.

Het juiste bak voor het glasafval

Bestel de beste containers voor het jouw glasverval bij ons. Je heeft de keuze uit keuze van een container van 240 liters en van negenhonderd liters. Er al een glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook deze worden kosteloos geplaatst. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies jij hoe frequent ons het bak komen ledigen. wij biedt de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost veel energie voor het glas om te produceren uit nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen één prima grondslag. Er zitten meestal ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuwe glas. Tijdens het bewerken doen wij onderscheid onder wit, bruin, groene en gemengd glas. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kan er zijn op een heel veel kleinere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heb jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat is mag er zijn bij het glasverval?

Wel:

Leeg glasverval die gefungeerd had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallen onder glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je archief moet veilig en ook op veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging zou jij daarom beter goed organiseren. De gesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat je jouw dossiers beschermd vernietigd zijn. Na vernieling zullen het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je jouw dossiers niet wil in de de papierbak wil gooien. Sommige documenten bevatten geheime informatie en kunnen daarom beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je frequent een grote hoeveelheid vuil in de de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één spleet waarin het papier exact erin past. Als de documenten al in de bak zijn, krijgt zij nog in . Onze bestuurder arriveert eenmaal tijdstip bij om het container legen en de papier ter plekke te vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin de bak door de truck zelf is opgeheven en opengemaakt. Het content zal vervolgens direct vernielt.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij je geheime papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klep in het deksel kan je het papieren in het container gooien. Jij heeft de keuze van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je dossier geen op het transport gaat, loop jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en vernietigd.