Afvalcontainer Wijzigen ᐅ 14 VERBAZENDE FEITJES

Snel en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook verdeelt, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroompje heel klein mogelijk te bewaren en je zal merken dat deze economisch gunstig is. Met afval heel mogelijk mogelijk te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er heel minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Wijzigen

Kies uit van het grootste grootste aanbod afvalcontainers en bestel de de beste afvalcontainer voor je je overblijvend afval. Binnen de rest afvalcontainer gooi je al het het niet niet-recyclebare afval die je geen meer kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en glas passen niet thuis in de container. Ook omtrent PMD scheiden beschikken we de juiste correcte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam voor elke afvalstromen die binnen bedrijven vrijkomen. Dit stromen kunnen vaak afzonderlijk opgehaald geraken. Het is beter betreffende het milieu milieu en de geldbeugel.

Wat moet er in zakelijk afval?

Hoezo uitstekend je je afval ook sorteert, er zal telkens restvuil blijven voorkomen. Probeer deze stroom van afval dus minimaal mogelijk te bewaren en je gaat merken dat het geldelijk gunstig is. Door afval heel zoveel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er heel zo weinig toevallig restafval over. In de het restafvalcontainer gooi je reeds het niet-recyclebare vuil die je niet meer kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas horen geen binnen de rest restafvalcontainer.

Is het sorteren van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. In de de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de streefdoel beschreven artikelen opnieuw te gebruiken indien dat lukt.

Wat kost een container een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor afvalcontainers zijn afhankelijk van de de afvalstroom, de grootte afmeting van de container alsook hoe vaak de de rolcontainer ontleegd dient geraken. Je vindt je ieder kosten op de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je papier, glas, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In iedere organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en vlug een van de vele typen rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten gedurende een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je gelijk gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt economiseren met een restafval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te verzamelen, verminder je de aantal restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook kiezen voor een metalen afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is solide en brandveilig, handig als de container op een algemene locatie staat. Je gaat uit verschillende volumematen. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 grote actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de opwekking van duurzame kracht. Gemengd afval lijkt dan eventueel nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze gitzwarte korrelachtige slakken worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook diverse schadelijke substanties los tijdens de verbrandingsproces die in meer of geringere mate toch in het milieu terecht komen. Dus moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Wijzigen:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor je personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er niet plagen bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te grote bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container als dit maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij ons?

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainer Wijzigen

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit 6 treden.

Hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de behandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de massa afval in jouw gemengd afval container te verminderen, fase 1. Dit doen wij door te raadplegen over sorteren bij de bron. Want puur aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een kringloop maatschappij.

Typen en kosten bedrijfsafval en algemeen afval verwerking

De volume voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je kunt selecteren voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om in te bepalen die omvang het goed bij je past? Haal dan even verbinding op met één van onze deskundigen. Door onze vele jaren ervaring met afvalstromen kennen wij juist wat je nodig hebt. En wens je een keer een aanvullend lediging of standaard een formaat groter? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de bakken variëren per afvalcategorie, materiaal en literinhoud. Je huurt bij ons telkens tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons exact waar je te maken hebt. In ons simpele bestelproces staat duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere verschillende bak neerlegt. Wij vinden het essentieel dat dit aspect helder is. Op deze manier kom je naderhand niet voor nare ontdekkingen te zitten.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainer Wijzigen

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer uitgebreid aanbod van afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en metalen containers. Een metalen container is geschikt wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de loer staat. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan wel 7 maal gerecycled worden. Tevens in jouw beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat jouw papier- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt voor basis voor nieuw producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groentes en fruit en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, maar tevens op kantoor kunt je je organisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van extra recyclebaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk deel van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Bovendien ligt het scheiden van uw afval tevens beter voor het de omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, je PMD wordt namelijk één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer Wijzigen

{service1)

Bij vind je steeds een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden diverse plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heeft je in 24 uur jouw afvalcontainer op het verlangde plek staan. Je beslist zelf het verlangde capaciteit en op welke manier frequent de afvalcontainer geledigd moet te zijn. Zo weet je dus vast dat je jouw afval altijd weg kunt en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via je afval te scheiden. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu minder minder indien we afval hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. Het resterende plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Pakketten met ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof zit geplaatst Los doosjes of verschillend papier
 • Pakket inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te veel vuilnis je scheidt, hoe beter dat zal zijn ten behoeve van het milieu en ook jouw portemonnee. Glas is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te scheiden zijn. Glasscherven bestaan uit flessen, potten en glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval vanwege de volume en ook gewicht heel veel plaats in het bedrijfsafval in. Je kunt daarom heel uit besparen in je afvalkosten. Het is ook tevens compleet te recyclen. Daarnaast verbruikt het heel veel minder kracht dan glaswerk om te maken van verse materialen.

Ontstaat daar bij je bedrijf veel glas los, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is is een container voor glas essentieel. Heb jij variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons werkt met aanpasbare contracten waardoor je de aantal bakken eenvoudig verandert.

Het geschikte bak voor het glasafval

Koop het meest geschikte bakken voor het jouw glasverval bij onze dienst. Jij hebt de keuze uit keuze van een bak met 240 liters en ook van 900 liters. Er is is al een container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook dit wordt kosteloos neergezet. Op basis van de hoeveelheid afval kies jij hoe vaak ons de container zullen komen legen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter één prima basis. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen in nieuw glazen. Bij het verwerken doen wij verschil onder blank, bruine, groene en ook bont glas. Ook zijn kurken en ook deksels verwijderd. Door glas te recyclen, kan er zijn op een veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding .

Wat mag er bij het glasverval?

Wel:

Leeg glasafval dat gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruiken, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend onder vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen beschermd en ook in een veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou jij dus best uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en ook vernieling van archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft je 100% garantie dat je archief beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging worden het restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat jij jouw archief niet wil in de de papierbak wilt werpen. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en dus best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij frequent veel afval in de het gedaante van geheim document? Kies dan dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waar het document precies doorheen past. Als de papieren al in de bak zijn, krijgt niemand ze nog in handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal in de tijdstip langs voor de bak te ledigen en het documenten plekke te vernielen in onze truck. Ook dit werkt middels een gesloten mechanisme waarin het container door de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. De content zal daarna direct vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Door de klepje in het deksel kan jij de documenten in de container gooien. Jij hebt de keuze van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je dossier geen op het transport is, loop jij niet risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier wordt ingezameld en verwoest.