Afvalcontainers 20 M3 ✔️ 14 VERBAZENDE HACKS

Gauw en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog deze stroom van afval heel beperkt eventueel te houden en je zult zien dat deze economisch voordeelgevend is. Via afval zo zoveel toevallig te sorteren, zoals papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er zo zo weinig toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainers 20 M3

Selecteer van het grootste grootste gamma afvalcontainers en bestel de de meest geschikte rolcontainer voor je restafval. In de rest container gooi je je reeds het onrecyclebare afvalstoffen dat je niet meer kan sorteren. Karton/karton, swill, en vensterglas horen niet in de rest afvalcontainer. Tevens omtrent PMD verdelen beschikken we het juiste rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de naam voor ieder afvalstromingen welke bij firma’s voortkomen. Die stromen kunnen vaak gescheiden ingezameld worden. Het is verbeterd betreffende het milieu milieu en de geldtas.

Wat mag er in de ondernemingsafval?

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er zal telkens restafval voortdurend voorkomen. Tracht deze afvalstroompje zo beperkt eventueel te behouden en je zal opmerken dat dit financieel voordeelgevend is. Met afvalstoffen dus mogelijk mogelijk te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er zo minimaal mogelijk restvuil over. In het afvalcontainer werp je al het onrecyclebare afval dat je geen verder kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en glas thuishoren niet thuis in de container.

Is scheiden verdelen van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je blijft gedwongen afvalstromingen zoveel toevallig te scheiden. In de het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het de streefdoel beschreven goederen weer te gebruiken als het lukt.

Wat kost een container voor afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor afvalcontainers zijn afhangend van het afvalstroom, de afmeting van afvalcontainer en hoe vaak de container geledigd afvalcontainer geledigd moet worden zijn. U vindt elke kosten op de de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, voedselresten en PMD scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons bestel je gemakkelijk en snel een van de talloze varianten vuilcontainers. Wij brengen hem kosteloos binnen 24 uur in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je gelijk tijdens het orderproces. Handig, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te ophalen, verklein je de aantal gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de bak op een publieke plek staat. Je gaat uit diverse groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) ontdaan moeten geraken. Een gemengd afval container wordt gratis bij geplaatst. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de productie van groene kracht. Restafval klinkt dan misschien nutteloos, dat is het echter niet! De afvalbranche voorbrengt maar zowaar 20% van de groene stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun route vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een functionele doel. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden gebruikt voor het ophogen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook verschillende schadelijke stoffen los tijdens de verbranden die in minstens of mindere mate toch in het natuur belanden. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainers 20 M3:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst ontdek je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het vuilnis kan. Ook kan stank niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote bak.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainers 20 M3

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zes treden.

Hoe hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo trachten wij samen met jou de volume afval in jouw algemeen afval container te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over verdelen bij de bron. Want puur aparte afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire systeem.

Typen en tarieven ondernemingsafval en gemengd afval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je kan opteren voor een betaalbare synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om in te schatten welke omvang het goed bij je past? Haal dan gauw contact op met één van onze experts. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je benodigd hebt. En wil je eenmalig een meer legen of standaard een formaat grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel issue!

De kosten van de rolcontainers variëren per afvalstroom, materiaal en capaciteit. Je huurt bij ons telkens tegen de laagste kosten. Restafval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg vind je bij ons juist waar je aan toe. In ons simpele bestelmethode staat helder wat je voor een algemeen afval container of een andere andere rolcontainer betaalt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie transparant is. Op deze manier ben je achteraf geen voor onaangename ontdekkingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainers 20 M3

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de optie uit een zeer gevarieerd aanbod met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren container is geschikt als de containers buiten staan, of wanneer vernieling aan de horizon ligt. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Ook in jouw beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat je document- en karton in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoor mag je je biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalsoorten te te verzamelen, geraken je containers minder snel vol. Daarnaast ligt het scheiden van je vuilnis tevens beter voor de omgeving. PMD mag immers gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden voor verse artikelen te maken, jouw PMD wordt immers een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainers 20 M3

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. We leveren diverse kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heb je binnen 24 uur je container op de verlangde plek geplaatst. U bepaalt zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent het container geleegd moet te worden. Zo weet je daarom vast dat je je afval steeds weg kunt en waar je meewerkt aan een verbeterde omgeving door je vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, omdat wij belasten het milieu veel als wij afvalstoffen hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. De overgebleven plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Pakketten met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en gomballen) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische teken (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander stof zit gestopt Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Verpakking inclusief van chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te veel vuilnis je scheidt, hoe beter dat het zal zijn voor het milieu en ook jouw geldbeurs. Glaswerk is 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om splitsen is. Glasafval bestaan van flesjes, potjes en ook scherven. Zonder te scheiden pakt het vanwege het volume en ook massa veel ruimte in de bedrijfsafval in. Jij kunt daarom flink uit besparen op je kosten voor afval. Het glas is bovendien volledig te recyclen. Daarnaast kost het heel veel minder energie in vergelijking met glazen om te maken uit verse materialen.

Ontstaat er bij je bedrijf veel glas los, bijvoorbeeld in de horeca, dan een container voor glas onmisbaar. Bezit je wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? wij werkt met flexibele overeenkomsten waardoor je de nummer bakken eenvoudig verandert.

De geschikte bak voor het glasafval

Koop de meest geschikte bakken voor het jouw glasverval bij onze dienst. Jij hebt de selectie van een container van 240 liter en met negenhonderd liter. Er is reeds een container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kiest je op welke manier frequent wij de container komen ledigen. wij leveren de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost kost veel energie om glas te maken van nieuwe materialen. Glasafval is echter een prima grondslag. Daar zitten meestal circa 50% oud glas binnen nieuw glazen. Bij het verwerken doen wij verschil tussen blank, bruine, groene en ook bont glas. Ook zijn kurken en ook deksels verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kunnen er zijn bij één heel veel lagere warmte glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heeft je vragen? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat is mag er bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallend kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet veilig en op een veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging kan je daarom best uitstekend regelen. De gesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van inzameling en ook vernietiging van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren worden discreet vervoerd. Zo heeft je honderd procent zekerheid dat jouw archief veilig vernietigt zijn. Na vernieling worden het restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat jij jouw dossiers niet wil in de het papierbak wilt werpen. Enkele documenten bezitten geheime informatie en dus best vernielt . Vermoedelijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid vuil in de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor dossiervernietiging van ons . Je krijgt een gesloten container op wielen.

Deze container heeft een gleuf waar het papier exact doorheen . Als de papieren eenmaal binnen het bak zijn, krijgen niemand ze nog in . Onze chauffeur arriveert eenmaal tijd bij om het bak te legen en het papier plaats te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarbij het container door het truck zelf is opgeheven en geopend. Het inhoud zal daarna direct vernietigd.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop je jouw vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door het klep in het deksel kan je de documenten in de container werpen. Jij hebt de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat je dossier niet op het vervoer is, loopt je niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze worden verzameld en verwoest.