Afvalcontainers Biltstraat Utrecht ᐅ 8 OPVALLENDE TIPS

Snel en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Tracht dit stroom van afval zo klein toevallig te houden en je zult opmerken dat deze economisch voordeelgevend is. Door afval heel mogelijk toevallig te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er dus minimaal toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainers Biltstraat Utrecht

Kies uit van het meest uitgebreide assortiment containers en koop de beste ideale container geschikt voor je overblijvend afval. Binnen het restafvalcontainer gooi je je al het onrecyclebare afval die je niet verder kan sorteren. Documenten/karton, swill, en glas thuishoren niet thuis in de de container. Eveneens omtrent PMD verdelen bezitten ons het geschikte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromen dat binnen bedrijven vrijkomen. Die afvalstromen kunnen vaak apart opgehaald worden. Dit is beter aangaande het milieu milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat mag wel er binnen bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen eveneens verdeelt, er zal er telkens restafval voortdurend voorkomen. Probeer deze afvalstroompje heel klein mogelijk te behouden en je zult opmerken dat het financieel gunstig is. Via afval zo mogelijk eventueel te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er zo min mogelijk restvuil over. In de afvalcontainer gooi je al het het niet niet te recyclen afval dat je niet extra kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en glas passen niet in het restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromingen zoveel eventueel te sorteren. In de het landelijk Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het streefdoel omschreven goederen opnieuw te aanwenden als dat het lukt.

Wat kost een een container voor afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven prijzen voor rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van container en hoe vaak de container geleegd moet geraken. U ontdekt alle tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je karton, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de talloze soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in 24 uur in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je direct gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Restafval is wegens zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, verminder je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Lees dan even voort. Of koop direct jouw restafval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandbestendig, praktisch als de bak op een algemene plaats staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de generatie van duurzame stroom. Restafval lijkt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalbranche produceert maar minstens een vijfde van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaalresten er geëxtraheerd die hun weg verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze donkere korrelige assen worden toegepast voor het aanvullen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke materialen uit gedurende de verbranden die in meer of mindere mate echter in het leefomgeving belanden. Om die reden moeten we doorgaan met streven naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainers Biltstraat Utrecht:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het afval kan. Ook kan stank niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime container.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer dit slechts halfvol is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor elk type afval en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainers Biltstraat Utrecht

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zestal niveaus.

Hoger op de orde, des te ecologischer de verwerking. Zo pogen wij in samenwerking met jou de massa rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, etappe 1. Dit doen wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver aparte afvalstromen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Typen en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je mag selecteren voor een voordelige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te ramen die maat het perfect bij je past? Pak dan snel contact op met één van onze specialisten. Met onze jarenlange ervaring met afvalmaterialen weten wij juist wat je nodig hebt. En wil je één keer een aanvullend lediging of regulier een formaat groter? Dan is dat uiteraard ook geen enkel issue!

De kosten van de bakken wisselen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je verhuurt bij ons telkens tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is één van de duurdere afvalstromen. Dit voortvloeit, als we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg vind je bij ons precies waarvoor je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode is aangegeven helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een verschillende bak neerlegt. Wij achten het cruciaal dat dit helder is. Hierdoor kom je later geen voor nare verrassingen te zitten.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainers Biltstraat Utrecht

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden inzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer uitgebreid assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je op ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de horizon staat. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in jouw beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw document- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor basis voor nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan piepers, brood, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze afvalstromen vrij, maar ook in kantoor kunt je je biologisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van meer recyclebaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk deel van bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalstromen te zamelen, zitten je containers minder snel vlug vol. Bovendien ligt het scheiden uit je afval ook beter voor de milieu. PMD mag immers hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om verse artikelen te maken, jouw PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Afvalcontainers Biltstraat Utrecht

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor je PMD. Wij leveren verschillende kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en landelijke dekking, heeft je in 24 uren jouw afvalcontainer bij de gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelf het gewenste capaciteit en hoe vaak de afvalcontainer geledigd moet te worden. Op deze manier ken je daarom vast dat je je afval steeds weg kan en waar je bijdraagt voor een beter milieu via jouw afval te splitsen. Bestel snel je goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, want we belasten het omgeving veel als we afvalstoffen hergebruiken. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. De resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal is geplaatst Afzonderlijk karton ofwel verschillend document
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis je scheidt, des te goed dat is voor de milieu en je geldbeurs. Glas is één uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen zijn. Glasafval bestaat uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder het te splitsen pakt het vanwege de ruimte en gewicht heel veel ruimte bij het bedrijfsafval op. Jij kunt daarom flink besparen op je afvalkosten. Het is bovendien volledig te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te produceren van verse materialen.

Komt er bij je onderneming heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is een container voor glas onmisbaar. Bezit je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? ons functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij het nummer bakken eenvoudig aanpast.

Het juiste container voor het glasafval

Koop de meest geschikte containers voor het jouw glasafval op onze dienst. Je heeft de keuze van één bak van 240 liters en met 900 liters. Er is reeds één glascontainer startend bij €13 elke maand en ook dit wordt gratis neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid afval kiest je hoe vaak ons het container komen ledigen. ons biedt de meest voordelige service.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost veel kracht voor het het glas om te maken van nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen één goede grondslag. Daar zit gewoonlijk circa 50% oud glas binnen nieuwe glazen. Tijdens de verwerken maken we verschil onder blank, bruine, groene en ook bont glas. Ook worden kurk en deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er zijn bij één heel veel kleinere temperatuur glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gefungeerd heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief moet veilig en op veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan je dus beter uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van verzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en ook veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Op deze manier heeft je honderd procent zekerheid dat je jouw dossiers beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging zullen het restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je je je dossiers niet wil in de het papierbak wil werpen. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen archief is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de vorm van geheim papier? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft één spleet waar het document precies doorheen . Wanneer het documenten eenmaal binnen de container zijn, krijgen niemand zij nog in . Onze bestuurder arriveert eenmaal in tijdstip bij om het bak ledigen en het documenten ter plaats te vernietigen in onze truck. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarbij de bak via de truck zelf is opgeheven en opengemaakt. De content wordt daarna direct vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je jouw geheime papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klepje in het deksel kan jij de papieren in het bak gooien. Je heeft de selectie van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier niet op vervoer gaat, loop jij geen risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden ingezameld en vernietigd.