Afvalcontainers Doesburg ➡️ 9 VERBORGEN HACKS

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook sorteert, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Probeer deze afvalstroompje zo minimaal mogelijk te houden en je gaat merken dat deze financieel voordelig is. Via vuil heel veel toevallig te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, glas, en swill, blijft er heel minimaal toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainers Doesburg

Kies uit bij het grootste gamma containers en bestel de de beste meest geschikte rolcontainer voor je restafval. Binnen het afvalcontainer gooi je al het de onrecyclebare afval dat je geen meer kan sorteren. Karton/karton, swill, en vensterglas thuishoren geen in het afvalcontainer. Eveneens betreffende PMD scheiden beschikken we de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromen dat binnen bedrijven vrijkomen. Dit stromingen kunnen vaak afzonderlijk opgehaald worden. Het is verbeterd betreffende de milieu en de portemonnee.

Wat mag wel er in de bedrijfsafval?

Hoezo goed je je afval ook scheidt, er zal er altijd restafval aanwezig bestaan. Poog het afvalstroom zo beperkt toevallig te houden en je zult opmerken dat dit economisch voordeelgevend is. Door afvalstoffen heel zoveel toevallig te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en swill, rest er dus minimaal toevallig overblijvend afval over. In de de rest afvalcontainer werp je al de niet te recyclen afvalstoffen die je niet verder verder kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen geen in de het afvalcontainer.

Is het scheiden van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromingen zoveel eventueel te scheiden. In de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het de bedoeling beschreven producten opnieuw te benutten als dat het mag.

Wat kost een container voor afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor afvalcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom de afvalstroompje, de grootte omvang van de container en hoe vaak de container afvalcontainer geleegd moet geraken. Je vindt je alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je karton, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke onderneming komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons neem je eenvoudig en vlug een van de talloze soorten rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende prijzen zie je meteen gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een restafval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te verzamelen, verklein je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Bekijk dan even voort. Of neem direct jouw restafval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd passende inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren rolcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, praktisch als de container op een publieke plaats staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van groene kracht. Algemeen afval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst 20% van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze gitzwarte korrelvormige assen worden ingezet voor het aanvullen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook allerlei schadelijke substanties vrij in de verbranding die in meer of geringere mate desondanks in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainers Doesburg:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een té grote bak.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer dit slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren via ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor elk type afval en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainers Doesburg

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het gebied van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zes stappen.

Hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de massa rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, etappe 1. Dit doen wij door te aanbevelen over verdelen bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalstromen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Categorieën en prijzen ondernemingsafval en restafval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en elk daar tussenin. Je mag opteren voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om in te bepalen wat omvang het goed bij je aansluit? Neem dan even contact op met een van onze deskundigen. Met onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten kennen wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een aanvullend legen of gewoonlijk een maatje groter? Dan is deze uiteraard ook geen probleem!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalsoort, grondstof en volume. Je least bij ons steeds tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit komt, zoals we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig zie je bij ons precies waarvoor je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde andere container betaalt. Wij achten het cruciaal dat dit helder is. Op deze manier kom je later geen voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainers Doesburg

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden inzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer uitgebreid assortiment met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en papier vind je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de horizon ligt. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan wel zeven maal gerecycled worden. Ook in je portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat je papier- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof tot nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk aan aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, maar ook in kantoor kunt je jouw organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk deel uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalstromen in zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het scheiden uit uw afval ook goed voor het de milieu. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden om nieuwe producten te maken, je PMD is immers een grondstof!

De juiste container voor PMD en Afvalcontainers Doesburg

{service1)

Bij vind je steeds een passende afvalcontainer voor je PMD. We bieden verschillende plastic rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze levering en landelijke bereik, heb je in 24 uur je container op de verlangde plek staan. Je bepaalt zelfstandig de gewenste capaciteit en hoe vaak het afvalcontainer geledigd moet te worden. Zo ken je dus zeker dat je je afval altijd kwijt kunt en waar je bijdraagt voor een verbeterde milieu via jouw afval te splitsen. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, want wij belasten het omgeving minder indien wij afvalstoffen recycleren. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. De overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminium laagje binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf etc)
 • Pakketten met of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend stof zit geplaatst Los doosjes of ander document
 • Pakket inclusief chemische stoffen
 • Glasverval

Hoe veel afval jezelf sorteert, hoe goed dat zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk is een van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te splitsen is. Glasafval bestaat van flesjes, potten en ook scherven. Zonder om scheiden neemt het vanwege het ruimte en ook gewicht veel plaats bij de bedrijfsafval op. Jij kunt daarom heel uit besparen in jouw afvalkosten. Het is tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen heel veel minder energie dan glazen om te produceren van nieuwe grondstoffen.

Komt er op je bedrijf heel veel glasafval los, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan één glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? wij werkt samen met flexibele overeenkomsten waardoor jij de aantal containers eenvoudig aanpast.

Het juiste container voor glas restafval

Koop de beste bakken voor je glasverval bij onze dienst. Jij heeft de selectie van één bak van 240 liters en ook met negenhonderd liters. Er is is reeds een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook dit worden kosteloos neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies je op welke manier vaak ons het container komen ledigen. wij leveren het meest voordelige service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost heel veel energie om het glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen een goede grondslag. Er zit meestal circa 50% oudere glazen in nieuw glazen. Bij het bewerken doen we onderscheid tussen blank, bruine, groen en ook gemengd glas. Ook worden kurk en ook deksels verwijderd. Via glas om te recyclen, kunnen er zijn op een heel veel kleinere warmte glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact op.

Wat is mag er bij het het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je archief moet beschermd en ook in veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan je dus best uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons ondersteunen tijdens een veilig proces van inzameling en vernieling van jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Papieren worden discreet vervoerd. Op deze manier heb jij honderd procent garantie dat jouw dossiers veilig vernietigd zijn. Na de vernietiging zullen de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat jij je dossiers niet in de de papierbak wil gooien. Enkele documenten bezitten geheime gegevens en dus best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent een grote hoeveelheid vuil in het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één spleet waar het papier precies erin . Wanneer de documenten al in het container zitten, krijgen ze meer bij handen. Onze chauffeur arriveert eens in de tijdstip langs voor de container legen en het documenten ter plekke te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten systeem waarin het container door de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het content wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Via het klep in het deksel kan je de papieren in het container gooien. Je hebt de keuze uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier geen op transport is, loopt je geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en verwoest.