Afvalcontainers Drunen ✔️ 6 LUCRATIEVE WEETJES

Vlug en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Probeer dit afvalstroompje dus klein eventueel te houden en je zal merken dat het economisch gunstig is. Met afval zo zoveel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er zo minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainers Drunen

Kies uit uit de grootste gamma rolcontainers en bestel de ideale afvalcontainer voor je je overblijvend afval. Binnen de rest afvalcontainer werp je reeds de onrecyclebare vuil welke je niet verder meer kan verdelen. Karton/karton, swill, en glas passen niet binnen het restafvalcontainer. Eveneens omtrent PMD verdelen hebben wij het geschikte container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende alle afvalstromen die binnen firma’s vrijkomen. Die afvalstromen kunnen meestal gescheiden verzameld zijn. Dat is goed voor het milieu natuur en het portemonnee.

Wat moet er binnen ondernemingsafval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen eveneens sorteert, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Tracht deze stroom van afval dus minimaal mogelijk te houden en je zal opmerken dat dit economisch gunstig is. Via vuil zo mogelijk toevallig te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er zo minimaal eventueel restvuil over. In de het container gooi je al het niet onrecyclebare afvalstoffen welke je niet verder kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, PMD en ruiten thuishoren niet thuis in het afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromen mogelijk toevallig te scheiden. Binnen het Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel beschreven goederen opnieuw te aanwenden indien dat lukt.

Wat kost een container een container voor rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor rolcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de de afvalstroom, de afmeting van de afvalcontainer alsook hoe vaak de container geledigd container ontleegd moet geraken. Jij ontdekt ieder prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In iedere bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en snel een van de talloze typen rolcontainers. Wij leveren hem gratis binnen een dag in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je direct gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te verzamelen, verminder je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een stalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandveilig, handig als de bak op een publieke plaats staat. Je gaat uit diverse volumematen. De selectie is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de twaalf grote moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de productie van hernieuwbare energie. Gemengd afval lijkt dan eventueel zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie levert maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een bruikbare doel. Deze gitzwarte korrelige resten worden ingezet voor het ophogen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke stoffen los in de verbranden die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het leefomgeving terecht komen. Daarom moeten we blijven streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainers Drunen:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af zodat er geen ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan stank niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien werken wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainers Drunen

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zes niveaus.

Hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw restafvalcontainer terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want puur aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en prijzen bedrijfsafval en algemeen afval beheer

De volume voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je kunt kiezen voor een voordelige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te ramen die grootte het perfect bij je aansluit? Neem dan gauw contact op met een van onze deskundigen. Met onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten kennen wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een extra lediging of regulier een formaat groter? Dan is dit uiteraard ook geen kwestie!

De kosten van de rolcontainers variëren per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je huurt bij ons steeds tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit voortvloeit, zoals we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons precies voor wat je aan toe. In ons simpele bestelmethode staat overtuigend wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een bepaalde alternatieve container aftikt. Wij beschouwen het essentieel dat dit helder is. Zo kom je achteraf geen voor nare verrassingen te zitten.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainers Drunen

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart verzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer uitgebreid assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis staan, of vernieling op de loer ligt. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan wel zeven keer gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof voor nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, pasta, dranken, eierschelpen, frites, taart, groenten en fruit en melkproducten. Met name op horecazaken komen deze afvalsoorten vrij, maar tevens op kantoren kunt je jouw biologisch afval scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaat één groot gedeelte uit bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalsoorten in zamelen, geraken je containers minder snel snel vol. Daarnaast ligt het scheiden uit uw afval tevens beter voor het het milieu. PMD mag namelijk gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainers Drunen

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis levering en landelijke dekking, heeft je in 24 uur jouw afvalcontainer op de verlangde locatie staan. Je bepaalt zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het container geledigd moet te zijn. Zo weet je dus zeker waar je je afval steeds weg kunt en waar je bijdraagt voor een beter omgeving door jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, omdat we belasten het milieu minder indien wij afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. De overgebleven plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander stof zit geplaatst Afzonderlijk karton ofwel verschillend document
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe meer afval jezelf sorteert, hoe goed dat het zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glaswerk is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om scheiden is. Glasverval bestaan uit flesjes, potten en ook scherven. Zonder het om splitsen pakt het glasafval door de volume en ook massa heel veel plaats bij de bedrijfsafval op. Je kan daarom heel uit besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is ook tevens volledig te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen veel minder energie dan glazen te maken van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er bij je onderneming heel veel glas los, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is een container voor glas onmisbaar. Heb je variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij werkt met flexibele overeenkomsten omdat je de aantal bakken makkelijk aanpast.

De juiste bak voor glas restafval

Bestel de beste containers voor het jouw glasverval bij onze dienst. Je hebt de keuze uit selectie van één container met tweehonderdveertig liter en van 900 liters. Er is is al een glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook deze worden kosteloos geplaatst. Op basis van de glasafval kies jij hoe vaak wij het bak komen ledigen. wij leveren het voordeligste service.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost veel kracht om het glas om te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter één goede grondslag. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen in nieuwe glas. Tijdens het bewerken maken we verschil onder blank, bruine, groene en bont glazen. Daarnaast worden kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er bij één veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heb je vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat mag er zijn bij het de glasverval?

Wel:

Lege glasverval dat gefungeerd heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallen kruiken, bordjes, koppen, keramiek etc. n Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallen binnen vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen veilig en op een veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou jij daarom best goed regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons ondersteunen tijdens een beschermd proces van verzameling en vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren zullen discreet vervoerd. Op deze manier heb je honderd procent zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigd zijn. Na vernieling zullen het restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je archief niet in de de papierbak wil gooien. Enkele papieren bezitten geheime gegevens en kunnen dus beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je frequent een grote hoeveelheid afval in de het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft één spleet waar het papier exact erin past. Als de papieren al binnen de container zitten, krijgen ze nog bij . Onze chauffeur komt eenmaal de zoveel tijdstip bij om de container te ledigen en de documenten ter plaats te vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een gesloten mechanisme waarin het container door het truck zelf is opgetild en opengemaakt. De inhoud zal daarna direct vernielt.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij je geheime documenten veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Via de klep in het deksel kun jij het documenten in de container gooien. Jij heeft de keuze uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je dossier niet op het vervoer gaat, loopt je geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt ingezameld en verwoest.