Afvalcontainers Flevoland 🔥 11 SNELLE GEHEIMEN

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Tracht deze stroom van afval heel beperkt toevallig te bewaren en je zult zien dat het financieel gunstig is. Via vuil heel zoveel mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er zo zo weinig toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainers Flevoland

Selecteer bij het grootste meest uitgebreide gamma containers en bestel de de beste meest geschikte rolcontainer voor je je restafval. Binnen het container gooi je je al het de niet te recyclen afvalstoffen dat je geen extra kan scheiden. Karton/karton, swill, en vensterglas horen niet thuis in de rest restafvalcontainer. Eveneens betreffende PMD scheiden bezitten wij het correcte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromingen dat binnen firma’s ontstaan. Die stromingen zouden dikwijls afzonderlijk verzameld worden. Het is goed voor het leefomgeving en het geldbeugel.

Wat mag wel er binnen ondernemingsafval?

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er gaat telkens restafval voortdurend zijn. Probeer het afvalstroompje heel beperkt mogelijk te bewaren en je zult opmerken dat dit economisch voordelig is. Via vuil zo veel toevallig te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er zo zo weinig mogelijk restvuil over. In de de afvalcontainer werp je reeds het niet niet-recyclebare afval welke je niet verder extra kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren niet thuis in het container.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval gedwongen?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. Binnen het landelijk Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel streefdoel omschreven artikelen weer te gebruiken als dat mag.

Wat kost een container voor container bedrijfsafval?

De tarieven tarieven voor rolcontainers zijn hangt af van de de afvalstroompje, de grootte van afmeting van rolcontainer en hoe vaak de de container container geledigd moet worden worden. U vindt je elke tarieven op de.

Welk aard bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je papier, ruiten, organisch afval en PMD scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en rap een van de vele typen rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten gedurende 24 uur in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze scherpe kosten zie je meteen tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een restafval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te verzamelen, verklein je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of neem direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de vat op een algemene locatie staat. Je kiest uit verschillende groottes. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt gratis bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de opwekking van groene kracht. Gemengd afval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaalresten er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een bruikbare bestemming. Deze donkere korrelvormige assen worden toegepast voor het aanvullen of bouwen van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke substanties uit gedurende de verbranding die in bepaalde of geringere mate desondanks in het milieu komen. Om die reden moeten we blijven zoeken naar zo minimaal verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainers Flevoland:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons handige lijst vind je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De bakken dichten goed af zodat er geen plagen bij het afval kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te ruime bak.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container wanneer deze maar halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren via ons?

Waarom een rolcontainer huren via ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor elk soort afval en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainers Flevoland

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is gevormd uit 6 treden.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe duurzamer de behandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw gemengd afval container te verlagen, fase 1. Dit doen wij door te raadplegen over scheiden bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalmaterialen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire maatschappij.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en elk daar ertussen. Je kan selecteren voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om bij te ramen welke maat het beste bij je past? Haal dan gauw contact op met een van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange kennis met afvalstromen begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En wens je eenmalig een extra legen of gewoonlijk een grootte groter? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De kosten van de rolcontainers variëren per afvalsoort, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is een van de duurdere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg vind je bij ons exact voor wat je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces staat duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een alternatieve container neerlegt. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie helder is. Hierdoor kom je achteraf niet voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainers Flevoland

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart verzamelen. Je hebt de optie uit een zeer uitgebreid aanbod met afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een brede keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buiten staan, of vandalisme op de horizon ligt. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Tevens in jouw beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat jouw document- en papier op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet voor basis tot nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk aan aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze afvalsoorten vrij, echter ook in kantoren mag je je organisch afval apart houden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit extra herbruikbaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte van bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalstromen te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien ligt het scheiden van je afval ook goed voor het milieu. PMD mag immers gerecycled worden. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden voor verse producten te maken, je PMD wordt immers één basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Afvalcontainers Flevoland

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor je PMD. Wij bieden diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis levering en nationale dekking, heeft je binnen 24 uur jouw afvalcontainer op het gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelf het verlangde capaciteit en hoe frequent het container geledigd dient te zijn. Op deze manier ken je daarom vast dat je je vuilnis steeds kwijt kunt en waar je meewerkt aan een beter omgeving via jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, omdat wij belasten het omgeving veel minder als wij afval hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Pakketten met aluminiumfolie laagje binnenin (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemische teken (deodorant, lak enz.)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is gestopt Los karton of ander papier
 • Pakket met van gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te meer afval je sorteert, hoe beter dat is voor het milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen zijn. Glasscherven bestaat uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het om scheiden neemt het door de volume en ook gewicht veel plaats bij de bedrijfsafval in. Je kan daarom flink uit besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is bovendien volledig te recyclen. Ook verbruikt het heel veel kleiner energie dan glaswerk te maken van verse grondstoffen.

Ontstaat daar op je onderneming veel glasafval vrij, zoals in de horecabedrijven, dan een glascontainer onmisbaar. Heb je wisselende periodes qua bezigheden? ons werkt samen met flexibele overeenkomsten waardoor je de nummer bakken makkelijk verandert.

Het geschikte container voor het glas restafval

Bestel het beste bakken voor het je glasverval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit keuze uit één container met 240 liter en met 900 liters. Er is al één container voor glas vanaf €13 per maand en deze wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid afval kiest je hoe vaak wij de bak zullen komen legen. wij biedt de voordeligste service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om het glas te produceren van verse grondstoffen. Glasverval is echter één prima basis. Daar zitten meestal ongeveer 50% oudere glazen in nieuw glazen. Tijdens de bewerken maken we onderscheid onder wit, bruin, groene en bont glazen. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via het glas te recyclen, kunnen er zijn op een veel kleinere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem contact op.

Wat is mag er bij het de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallend kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen beschermd en ook op een veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging kan jij daarom best goed regelen. De afgesloten rolcontainer van onze dienst helpen tijdens een veilig proces van inzameling en vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft jij 100% garantie dat jouw archief beschermd vernietigd is. Na vernieling worden de restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat jij jouw dossiers niet wil in de de papiercontainer wilt werpen. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen archief is echter echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft één gleuf waar het papier precies erin past. Als het documenten eenmaal binnen het bak zitten, krijgen niemand zij meer bij handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal de tijd langs voor de bak ledigen en het papier plaats te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten systeem waarin de bak door het truck zelf wordt opgetild en geopend. Het inhoud wordt vervolgens meteen vernielt.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop jij je geheime papieren veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Door het klepje in het deksel kan je de papieren in de bak gooien. Jij hebt de keuze van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw archief niet op het vervoer gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.