Afvalcontainers Huren Arnhem ➡️ 4 VERBAZENDE FEITEN

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens restafval aanwezig bestaan. Probeer het stroom van afval zo beperkt toevallig te houden en je zult opmerken dat dit economisch voordelig is. Door afval dus veel mogelijk te scheiden, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er dus minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainers Huren Arnhem

Kies uit het grootste meest uitgebreide gamma afvalcontainers en bestel de de beste ideale rolcontainer geschikt voor je restvuil. In de container werp je al het het onrecyclebare vuil dat je niet verder extra kan verdelen. Karton/karton, swill, en ruiten thuishoren niet in de rest restafvalcontainer. Eveneens omtrent PMD scheiden hebben we de juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromen dat in ondernemingen voortkomen. Deze stromen kunnen meestal gescheiden ingezameld worden. Dat is verbeterd voor het natuur en het geldbeugel.

Wat kan er in bedrijfsafval?

Hoezo prima je je vuil tevens verdeelt, er gaat altijd restafval voortdurend voorkomen. Tracht deze afvalstroompje heel minimaal toevallig te bewaren en je gaat merken dat deze financieel voordelig is. Met afval zo zoveel toevallig te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er dus zo weinig toevallig restafval over. In het container werp je reeds het niet-recyclebare afval welke je geen verder kan verdelen. Documenten/karton, swill, PMD en glas passen niet thuis in de de afvalcontainer.

Is het verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. In het Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel doel beschreven artikelen opnieuw te aanwenden als dat lukt.

Wat kost een een container rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor afvalcontainers zijn afhankelijk hangt af van de de stroom van afval, de grootte van container en hoevaak hoevaak de rolcontainer geledigd moet worden geraken. Jij ontdekt ieder tarieven op de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, vensters, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met restafval containers

In iedere onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en vlug een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij leveren hem zonder kosten gedurende een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je direct gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te verzamelen, reduceer je de massa gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandbestendig, handig als de vat op een publieke locatie staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De keuze is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn grote hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de generatie van hernieuwbare stroom. Restafval schijnt dan wellicht zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalbranche voorbrengt maar minstens een vijfde van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een bruikbare bestemming. Deze donkere korrelachtige slakken worden ingezet voor het ophogen of bouwen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse schadelijke substanties vrij tijdens de verbranden die in minstens of kleinere mate toch in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we volhouden met proberen naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainers Huren Arnhem:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische overzicht ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak als deze slechts halfvol is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren bij ons? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor elk soort afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainers Huren Arnhem

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal treden.

Naarmate je hoger op de orde, des te ecologischer de afhandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw algemeen afval container te verlagen, etappe 1. Dit doen wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want ongemengd aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Categorieën en prijzen zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je kan selecteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om bij te ramen wat omvang het perfect bij je aansluit? Neem dan even verbinding op met een van onze experts. Dankzij onze vele jaren ervaring met afvalstromen weten wij precies wat je vereist hebt. En wil je één keer een meer lediging of regulier een formaat groter? Dan is dit uiteraard ook geen enkel issue!

De prijzen van de containers variëren per afvalstroom, grondstof en volume. Je huurt bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit ontstaat, zoals we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies waarvoor je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere alternatieve bak neerlegt. Wij vinden het belangrijk dat dit aspect helder is. Zo kom je achteraf nooit voor onaangename onthullingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainers Huren Arnhem

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart inzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel divers aanbod met containers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten staan, of vernieling aan de loer staat. Kies, afhankelijk van je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan wel 7 keer gerecycled worden. Tevens in je portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat je papier- en papier op de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen vrij, maar ook op kantoren kunt je je organisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande één groot gedeelte uit bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalstromen in verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Daarnaast ligt het scheiden uit je afval ook goed voor het omgeving. PMD kan immers hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen vers grondstoffen gewonnen te worden voor verse producten te produceren, je PMD wordt immers één basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Afvalcontainers Huren Arnhem

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We leveren diverse plastic rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis levering en landelijke bereik, heb je in 24 uren je container op de gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelf het gewenste capaciteit en op welke manier vaak de container geledigd dient te worden. Zo weet je daarom zeker waar je je afval altijd weg kan en dat je bijdraagt aan een beter milieu via jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, omdat wij belasten het omgeving minder als wij afval hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische symbool (deodorant, verf etc)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof is geplaatst Afzonderlijk karton ofwel ander document
 • Verpakking inclusief van chemische materialen
 • Glasafval

Des te meer afval jezelf scheidt, des te beter dat het is ten behoeve van de milieu en jouw portemonnee. Glas blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen zijn. Glasafval bestaan van flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder het om splitsen pakt het glasafval vanwege de volume en massa veel ruimte in het bedrijfsafval op. Jij kunt dus heel uit besparen op jouw kosten voor afval. Het is ook tevens volledig om te hergebruiken. Ook verbruikt het veel minder energie dan glaswerk om te maken van verse materialen.

Komt er bij jouw onderneming veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is één container voor glas onmisbaar. Bezit je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? ons functioneert met flexibele overeenkomsten waardoor je de nummer containers eenvoudig aanpast.

Het geschikte container voor het glas restafval

Koop de beste containers voor het je glasafval op onze dienst. Je heeft de keuze uit selectie van één container van 240 liter en ook met 900 liters. Er is is al een container voor glas startend bij €13 elke maand en ook deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kies jij op welke manier frequent wij het bak zullen komen ledigen. ons leveren de voordeligste service.

Zo worden glas bewerkt

Het kost veel kracht om glas te maken van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen één goede basis. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen in nieuwe glas. Bij de verwerken maken wij onderscheid tussen wit, bruine, groene en ook bont glas. Ook worden kurk en deksels verwijderd. Via glas te recyclen, kan er zijn bij één heel veel lagere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heb jij vragen? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat is mag wel er bij de glasverval?

Wel:

Leeg glasafval die gefungeerd heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallen kruiken, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen onder vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief dienen veilig en ook op een veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging zou je daarom best uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen bij een veilig proces voor inzameling en vernieling van jouw jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft je 100% zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigt zijn. Na vernieling worden de restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jij je dossiers niet in de het papiercontainer wil gooien. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom best vernielt . Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van ons . U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een gleuf waarin het papier precies doorheen . Als het papieren al binnen de container zijn, krijgen zij nog bij . Onze bestuurder arriveert eenmaal in tijd bij om de bak te ledigen en de papier plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin de bak door het truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De inhoud wordt daarna meteen vernietigd.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je je geheime documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Via het klep in het deksel kun je het documenten in het bak gooien. Jij heeft de keuze van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier niet op het vervoer gaat, loop jij geen gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden verzameld en vernietigd.