Afvalcontainers Huren Regio Aalst ᐅ 10 ONGEBRUIKELIJKE WEETJES

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Poog het afvalstroom dus minimaal toevallig te bewaren en je zal opmerken dat dit economisch voordeelgevend is. Door afvalstoffen heel veel eventueel te sorteren, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er zo minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainers Huren Regio Aalst

Selecteer uit het grootste aanbod rolcontainers en bestel de beste rolcontainer voor je je restafval. Binnen de rest afvalcontainer werp je al het niet niet-recyclebare vuil dat je niet extra kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren niet in de de restafvalcontainer. Eveneens betreffende PMD scheiden hebben ons de juiste correcte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende elke afvalstromingen welke binnen ondernemingen vrijkomen. Deze stromen mogen vaak afzonderlijk verzameld zijn. Dat is beter aangaande het milieu leefomgeving en het geldtas.

Wat mag wel er binnen bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je afval ook scheidt, er zal telkens restvuil aanwezig voorkomen. Poog het afvalstroompje zo minimaal mogelijk te houden en je zal opmerken dat deze economisch voordeelgevend is. Via afvalstoffen heel mogelijk mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er zo minimaal mogelijk restvuil over. Binnen de afvalcontainer werp je reeds het niet te recyclen afvalstoffen dat je niet verder kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen niet thuis binnen de rest afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je bent gedwongen afvalstromingen zoveel toevallig te verdelen. In de het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel streefdoel vermeld goederen weer te gebruiken als dat het mag.

Wat kost een een container voor afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor afvalcontainers afhankelijk afhangend van de het stroom van afval, de grootte van rolcontainer en hoe vaak de de container geledigd moet geraken. Je vindt elke tarieven op de tarievenpagina de.

Welk soort bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je papier, glas, swill en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons bestel je snel en vlug een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in een dag in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je meteen in het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te verzamelen, reduceer je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of neem direct jouw restafval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, praktisch als de vat op een openbare plaats staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de opwekking van hernieuwbare energie. Algemeen afval klinkt dan wellicht zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie levert maar liefst 20% van de groene stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun weg vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een bruikbare doel. Deze gitzwarte korrelachtige assen worden gebruikt voor het ophogen of aanleggen van straten. Jammer genoeg komen er ook diverse giftige stoffen vrij gedurende de verbrandingsproces die in meer of geringere mate toch in het milieu komen. Dus moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainers Huren Regio Aalst:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers dichten goed af waardoor er niet plagen bij het afval kan. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te grote container.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container als dit maar halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering in 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainers Huren Regio Aalst

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de oorsprong. Want puur gescheiden afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en gemengd afval verwerking

De volume voor een algemeen afval container varieert van 240 liter tot wel 2500 liter en elk daar tussendoor. Je mag kiezen voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om naar te ramen wat omvang het goed bij je past? Haal dan snel aansluiting op met één van onze deskundigen. Door onze jarenlange kennis met afvalmaterialen weten wij juist wat je nodig hebt. En verlang je één keer een extra legen of standaard een formaat grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De prijzen van de bakken variëren per afvalstroom, materiaal en capaciteit. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Algemeen afval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit voortvloeit, als we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons precies waar je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven duidelijk wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere andere bak betaalt. Wij beschouwen het essentieel dat dit aspect transparant is. Op deze manier raak je achteraf geen voor nare onthullingen te zitten.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainers Huren Regio Aalst

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk apart verzamelen. Je hebt de keuze uit een erg gevarieerd aanbod van containers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis staan, of vernieling aan de horizon staat. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan wel 7 keer hergebruikt worden. Ook in je beurs scheelt het beduidend als je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat je document- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet als basis tot nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij piepers, broden, pasta, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze afvalsoorten vrij, echter tevens op kantoor mag je je organisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalsoorten in verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien is het scheiden van je vuilnis tevens beter voor het het omgeving. PMD mag namelijk gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainers Huren Regio Aalst

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. We leveren verschillende plastic rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uur jouw container op de verlangde locatie staan. Je beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent het container geleegd dient te worden. Op deze manier weet je daarom zeker waar je je afval altijd kwijt kan en waar je bijdraagt voor een verbeterde omgeving via jouw afval te splitsen. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving veel als we afval hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en kauwgom) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Shopper tassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal zit gestopt Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Pakket met van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis je sorteert, hoe beter dat zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen is. Glasscherven bestaat uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder het om splitsen neemt het vanwege de ruimte en massa heel veel plaats in het afval van het bedrijf op. Je kan daarom flink uit besparen op jouw afvalkosten. Het glas is tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen heel veel minder energie in vergelijking met glazen te produceren van verse grondstoffen.

Komt er op je onderneming heel veel glas vrij, zoals bij de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Bezit je wisselende tijdsperioden qua bezigheden? wij werkt samen met flexibele overeenkomsten waardoor jij de aantal bakken eenvoudig verandert.

Het juiste container voor het glasafval

Koop het beste containers voor het je glasafval op onze dienst. Je heeft de keuze uit keuze uit een container met 240 liters en ook met 900 liter. Er is reeds één glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en dit wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de de glasafval kiest je op welke manier vaak ons de bak komen legen. ons biedt het voordeligste service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is daarentegen één prima grondslag. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glas binnen nieuw glas. Bij de verwerken maken we onderscheid tussen wit, bruin, groene en gemengd glazen. Ook worden kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via glas te recyclen, kunnen er op één veel lagere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heb je vragen? Bekijk het veelgestelde vragen of verbinding op.

Wat mag wel er bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallend kruikjes, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet veilig en ook in veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging zou je daarom beter goed regelen. Het gesloten rolcontainer van ons ondersteunen bij een beschermd proces van inzameling en vernietiging van jouw dossiers. Discreet en beschermd. Papieren worden discreet getransporteerd. Zo heeft jij 100% garantie dat je jouw archief beschermd vernietigt zijn. Na vernieling worden het restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jouw archief niet in het papierbak wil werpen. Enkele papieren bevatten geheime informatie en daarom beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de de gedaante van geheim papier? Kies dan voor archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat een gleuf waar het document exact erin . Wanneer de documenten al in het bak zitten, krijgt zij nog bij . Onze chauffeur komt eens in de tijd langs voor de container te ledigen en het documenten ter plekke vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarbij het container via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het content zal daarna meteen vernietigd.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je je geheime documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door het klepje in de deksel kan je het papieren in de bak werpen. Jij heeft de selectie uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kies je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier geen op vervoer is, loopt je niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.