Afvalcontainers Locatie 🔴 7 ONTHULLENDE WEETJES

Gauw en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook sorteert, er zal telkens overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroom dus minimaal eventueel te behouden en je zult opmerken dat deze financieel voordelig is. Door afval heel zoveel eventueel te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er dus minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainers Locatie

Kies uit van het meest uitgebreide assortiment afvalcontainers en koop de ideale container voor je restvuil. Binnen de restafvalcontainer gooi je al het het niet niet-recyclebare afval welke je niet verder extra kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, en ruiten horen niet thuis binnen de rest restafvalcontainer. Eveneens omtrent PMD sorteren hebben wij het juiste rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam betreffende alle afvalstromingen dat bij firma’s ontstaan. Deze stromen kunnen meestal afzonderlijk opgehaald geraken. Dat is beter aangaande de natuur en de portemonnee portemonnee.

Wat mag wel er in de zakelijk afval?

Hoe goed je je afvalstoffen eveneens sorteert, er zal er telkens restafval voortdurend zijn. Probeer deze stroom van afval dus minimaal eventueel te bewaren en je zal merken dat deze financieel gunstig is. Via afval heel mogelijk mogelijk te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er heel zo weinig mogelijk overblijvend afval over. Binnen de rest restafvalcontainer gooi je al het de onrecyclebare afvalstoffen die je niet extra kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, PMD en glas horen niet in de het afvalcontainer.

Is scheiden scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen mogelijk eventueel te sorteren. Binnen de Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat de streefdoel beschreven producten weer te gebruiken waar dat het mag.

Wat kost een container een container voor container voor?

De tarieven kosten voor de rolcontainers zijn hangt af van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroom, de afmeting van de rolcontainer alsook hoe vaak de afvalcontainer ontleegd moet worden worden. U vindt je alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en vlug een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten binnen 24 uur in heel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze scherpe kosten zie je gelijk tijdens het orderproces. Handig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te verzamelen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw restafval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds geschikte ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de bak op een openbare locatie staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De selectie is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn ruime actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de productie van hernieuwbare energie. Restafval lijkt dan eventueel nutteloos, dat is het echter niet! De afvalsector voorbrengt maar zowaar twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun weg verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een bruikbare toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden gebruikt voor het verhogen of bouwen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke substanties uit in de verbranden die in bepaalde of mindere mate toch in het milieu belanden. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Afvalcontainers Locatie:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er geen ongedierte bij het afval kan. Ook kan stank geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te ruime container.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak als dit maar halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren via ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainers Locatie

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is gevormd uit 6 stappen.

Hoger op de orde, des te duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de massa vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalmaterialen worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kunt opteren voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om naar te schatten welke omvang het beste bij je aansluit? Pak dan even aansluiting op met één van onze specialisten. Door onze jarenlange kennis met afvalstromen kennen wij precies wat je benodigd hebt. En wil je één keer een extra legen of gewoonlijk een maatje groter? Dan is dat uiteraard ook geen kwestie!

De kosten van de rolcontainers variëren per afvalstroom, grondstof en capaciteit. Je verhuurt bij ons telkens tegen de scherpste prijzen. Algemeen afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, als we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist voor wat je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven helder wat je voor een gemengd afval container of een andere alternatieve bak aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie helder is. Hierdoor raak je naderhand nooit voor nare ontdekkingen te zitten.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainers Locatie

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart inzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel divers assortiment met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de loer ligt. Kies, naargelang uit je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens bepaal je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan wel 7 maal hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat je papier- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten vrij, maar tevens op kantoren kunt je je organisch afval scheiden. Je bespaart beduidend op afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalstromen te te zamelen, zitten je containers minder snel snel vol. Daarnaast is het apart houden van je vuilnis tevens beter voor het de omgeving. PMD kan immers hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden om nieuwe producten te produceren, je PMD is immers één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainers Locatie

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het je PMD. We leveren diverse plastic rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze levering en landelijke bereik, heb je binnen 24 uren je container bij het verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelf het gewenste capaciteit en hoe vaak de container geleegd moet te worden. Op deze manier ken je dus vast dat je jouw afval altijd kwijt kunt en dat je meewerkt aan een beter omgeving via jouw afval te scheiden. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, omdat wij belasten het milieu minder als we afval hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het resterende kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laag binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek etc.)
 • Draagtas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemische symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal is geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander document
 • Verpakking inclusief chemische materialen
 • Glasafval

Hoe meer afval jezelf sorteert, des te beter dat is ten behoeve van de milieubescherming en je geldbeurs. Glas blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen zijn. Glasafval bestaan van flessen, potten en scherven. Zonder te splitsen neemt het door het ruimte en ook massa veel ruimte in het bedrijfsafval op. Je kan daarom heel uit besparen in je afvalkosten. Het is bovendien compleet te hergebruiken. Ook kost het recyclen heel veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk om te produceren uit nieuwe materialen.

Ontstaat er op jouw onderneming heel veel glas vrij, zoals in de horeca, dan één glascontainer essentieel. Bezit jij variërende periodes qua bezigheden? ons functioneert samen met aanpasbare contracten waardoor je de aantal bakken eenvoudig aanpast.

Het geschikte container voor het glasafval

Koop het meest geschikte bakken voor het je glasafval bij onze dienst. Jij hebt de keuze uit selectie uit één container met tweehonderdveertig liter en met 900 liter. Er is al een container voor glas vanaf €13 elke maand en ook deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kies jij hoe vaak wij de bak zullen komen legen. ons biedt het voordeligste service.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost veel kracht voor het glas te maken uit verse grondstoffen. Glasverval is echter één goede basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuw glazen. Bij de bewerken maken wij verschil onder wit, bruin, groene en ook bont glas. Daarnaast zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas te recyclen, kunnen er bij een veel lagere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heeft jij vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gefungeerd had zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallend kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief moet veilig en ook in een veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging kan je daarom best uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor verzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en ook beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat jouw archief veilig vernietigd is. Na de vernieling zullen de restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jij je dossiers niet in de papiercontainer wil gooien. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen dus beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in het vorm van geheim document? Kies dan voor archiefvernietiging van ons . U krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat één spleet waarin het papier precies erin . Als het documenten eenmaal in het container zitten, krijgen niemand ze nog in handen. Onze chauffeur arriveert eens in de zoveel tijd bij voor de container te ledigen en de documenten plekke vernietigen binnen onze truck. Ook dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarbij het container via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. De inhoud wordt daarna direct vernielt.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je je vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door de klep in de deksel kun je de papieren in de bak werpen. Jij heeft de keuze uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je dossier niet op vervoer is, loopt je niet risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en verwoest.