Afvalcontainers Plaatsen In De Wet Afval 🔴 13 OPVALLENDE FEITJES

Vlug en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Probeer dit afvalstroompje dus minimaal toevallig te houden en je zal zien dat deze financieel voordeelgevend is. Door afvalstoffen heel veel eventueel te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er zo minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainers Plaatsen In De Wet Afval

Kies uit het grootste meest uitgebreide gamma afvalcontainers en koop de beste rolcontainer voor je je restafval. Binnen het afvalcontainer gooi je al de niet-recyclebare afval die je geen extra kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten passen geen binnen de rest container. Eveneens omtrent PMD scheiden beschikken ons de juiste juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de naam aangaande elke afvalstromen die binnen ondernemingen voortkomen. Deze stromingen zouden vaak gescheiden ingezameld worden. Dat is verbeterd aangaande het leefomgeving en de portemonnee geldbeugel.

Wat kan er in bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen tevens scheidt, er gaat telkens restafval blijven bestaan. Probeer deze stroom van afval dus klein mogelijk te bewaren en je zult opmerken dat het financieel voordeelgevend is. Via afval zo mogelijk toevallig te sorteren, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er zo zo weinig eventueel restafval over. In de afvalcontainer gooi je reeds de niet te recyclen afvalstoffen die je niet verder extra kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen niet in het container.

Is scheiden scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je wordt verplicht afvalstromingen mogelijk toevallig te verdelen. Binnen de Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel streefdoel beschreven artikelen nogmaals te benutten waar dat het mag.

Wat kost een container een container voor container bedrijfsafval?

De tarieven tarieven voor de containers zijn afhangend van de stroom van afval, de grootte omvang van de container en hoe vaak de de container geledigd rolcontainer geleegd dient zijn. Jij vindt je elke tarieven op tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, glas, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In ieder onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en vlug een van de talloze varianten rolcontainers. Wij leveren hem kosteloos in een dag in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je meteen in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te ophalen, verminder je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een metalen afvalcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de container op een algemene plek staat. Je selecteert uit meerdere inhoudsmaten. De selectie is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf ruime moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare kracht. Gemengd afval lijkt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar zowaar twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelige assen worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van straten. Spijtig genoeg komen er ook diverse gevaarlijke stoffen uit gedurende de verbrandingsproces die in meer of mindere mate echter in het natuur terecht komen. Daarom moeten we doorgaan met streven naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainers Plaatsen In De Wet Afval:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige lijst ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor elk soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainers Plaatsen In De Wet Afval

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes stappen.

Naarmate je hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de volume rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, stap 1. Dit realiseren wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want puur aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een kringloop economie.

Categorieën en kosten zakelijk afval en restafval verwijdering

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kan opteren voor een gunstige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om in te ramen welke maat het beste bij je aansluit? Haal dan even verbinding op met één van onze experts. Met onze langdurige deskundigheid met afvalmaterialen weten wij juist wat je nodig hebt. En wens je eenmalig een meer legen of regulier een maatje groter? Dan is dit natuurlijk ook geen kwestie!

De kosten van de rolcontainers verschillen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je huurt bij ons telkens tegen de laagste prijzen. Restafval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit komt, als we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons exact waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere andere rolcontainer neerlegt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect transparant is. Op deze manier raak je later nooit voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainers Plaatsen In De Wet Afval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen kartonafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes gescheiden verzamelen. Je hebt de keuze tussen een heel divers aanbod van afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de containers buiten staan, of wanneer vernieling aan de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan wel 7 maal hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat je papier- en papier op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt voor basis voor nieuw producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten vrij, echter ook op kantoren mag je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaande een groot gedeelte van bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalsoorten te zamelen, geraken je containers minder snel vlug gevuld. Daarnaast is het scheiden uit je afval ook goed voor het omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden om nieuwe producten te produceren, jouw PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainers Plaatsen In De Wet Afval

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende rolcontainer voor het jouw PMD. We bieden diverse plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en landelijke dekking, heeft je in 24 uur jouw container op de gewenste plek staan. Je beslist zelfstandig het verlangde capaciteit en op welke manier frequent de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Op deze manier ken je daarom zeker waar je je afval steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een beter omgeving via je afval te splitsen. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu veel als wij afval recycleren. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. De overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel ander papier
 • Verpakking inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te veel vuilnis je scheidt, hoe goed dat zal zijn voor het milieu en je portemonnee. Glas blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen is. Glasscherven bestaan van flessen, potjes en glasscherven. Zonder het te scheiden pakt het glasafval vanwege het volume en ook massa heel veel ruimte in de afval van het bedrijf in. Jij kunt dus heel uit besparen op jouw afvalkosten. Het is ook tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het veel minder kracht dan glazen om te produceren van nieuwe grondstoffen.

Komt daar bij jouw bedrijf heel veel glas vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan is één glascontainer onmisbaar. Bezit je variërende tijdsperioden qua bezigheden? wij werkt samen met aanpasbare contracten waardoor jij de aantal bakken eenvoudig verandert.

Het juiste bak voor het glasafval

Bestel het meest geschikte containers voor jouw glasverval op ons. Je hebt de keuze uit selectie uit één container met 240 liters en met negenhonderd liter. Er reeds één glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook dit worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de de afval kies jij hoe vaak wij het bak komen legen. ons biedt de voordeligste service.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas te maken van nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter echter een goede basis. Daar zitten meestal circa 50% oud glas binnen nieuwe glas. Tijdens het verwerken doen wij onderscheid onder wit, bruin, groen en ook bont glas. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas om te recyclen, kunnen er zijn op een heel veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem verbinding op.

Wat is mag wel er zijn bij het glasverval?

Wel:

Leeg glasafval die gefungeerd heeft als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallen kruiken, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen veilig en ook in veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je dus beter uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van inzameling en vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft jij honderd procent zekerheid dat jouw archief veilig vernietigd is. Na vernieling zullen de restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jouw archief niet in de het papiercontainer wil werpen. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke informatie en dus best vernielt . Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft jij frequent veel vuil in de vorm van vertrouwelijk document? Kies voor het dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één gleuf waarin het papier exact doorheen . Als de papieren eenmaal binnen de bak zijn, krijgen niemand ze meer bij . Onze chauffeur arriveert eens tijd langs voor het container te ledigen en de papier plekke te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een gesloten systeem waarbij het bak via het truck zelf is opgeheven en opengemaakt. Het inhoud wordt vervolgens direct vernietigd.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij jouw geheime papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via de klep in het deksel kun je het papieren in het container werpen. Je heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kiest je de gewenste frequentie van lediging. Omdat je archief niet op transport gaat, loopt jij geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en verwoest.