Afvalcontainers Scheiden Dorp ☑️ 9 MAKKELIJKE TIPS

Vlug en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Tracht deze afvalstroompje dus minimaal eventueel te behouden en je gaat opmerken dat deze economisch voordelig is. Met afvalstoffen dus veel mogelijk te sorteren, zoals papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er zo zo weinig eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainers Scheiden Dorp

Selecteer van het grootste meest uitgebreide aanbod containers en bestel de het ideale container voor je restafval. In de de container gooi je je reeds het niet niet-recyclebare vuil dat je niet verder meer kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, en ruiten passen niet in de de rest restafvalcontainer. Ook omtrent PMD scheiden beschikken ons de correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming betreffende ieder afvalstromingen welke in bedrijven ontstaan. Deze stromen kunnen meestal apart ingezameld zijn. Dat is beter aangaande de milieu en het portemonnee.

Wat moet er in de bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal er telkens restvuil voortdurend voorkomen. Tracht dit afvalstroom dus beperkt mogelijk te behouden en je zult zien dat het geldelijk gunstig is. Via afval dus mogelijk eventueel te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er heel zo weinig eventueel overblijvend afval over. Binnen de rest restafvalcontainer gooi je al het het niet onrecyclebare vuil die je niet verder extra kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en ruiten thuishoren niet in de de rest afvalcontainer.

Is het sorteren van zakelijk afval verplicht?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. In de Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat de bedoeling omschreven artikelen opnieuw te aanwenden indien dat kan.

Wat kost een een container voor container voor bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor de afvalcontainers zijn afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom, de grootte van afvalcontainer alsook hoe vaak de afvalcontainer geledigd moet worden zijn. Jij vindt alle tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je papier, glas, swill en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In iedere onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je eenvoudig en snel een van de talloze soorten rolcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende 24 uur in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe kosten zie je gelijk gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Restafval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even verder. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd passende verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de vat op een openbare locatie staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De selectie is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw container(s) ontdaan moeten worden. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de productie van groene stroom. Algemeen afval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelachtige assen worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke substanties los gedurende de verbranding die in minstens of geringere mate desondanks in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainers Scheiden Dorp:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige lijst vind je snel de container die je nodig hebt. Bovendien huur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor jouw werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te grote bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container wanneer dit slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren bij ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een passende uitkomst voor ieder type vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainers Scheiden Dorp

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes treden.

Hoe hoger op de orde, des te ecologischer de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de massa rommel in jouw gemengd afval container te verlagen, fase 1. Dit doen wij door te adviseren over sorteren bij de bron. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zoveel als kan gerecycled, fase 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een kringloop systeem.

Categorieën en prijzen zakelijk afval en restafval verwijdering

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je mag selecteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te schatten welke maat het goed bij je aansluit? Neem dan gauw contact op met een van onze specialisten. Dankzij onze jarenlange deskundigheid met afvalmaterialen begrijpen wij exact wat je vereist hebt. En wil je eenmalig een meer legen of regulier een grootte groter? Dan is dat uiteraard ook geen issue!

De kosten van de containers verschillen per afvalstroom, grondstof en volume. Je least bij ons altijd tegen de laagste kosten. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, zoals we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelsysteem staat vermeld duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een andere verschillende bak neerlegt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Zo kom je later niet voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainers Scheiden Dorp

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papierafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer uitgebreid assortiment met afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en metalen containers. Een metalen container is geschikt als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de loer ligt. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Ook in je portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat jouw document- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt als basis voor nieuw producten. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk aan aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter tevens in kantoor kunt je je organisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van extra recyclebaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk deel van bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten in zamelen, zitten je containers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het apart houden van je afval tevens beter voor de omgeving. PMD mag immers gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen vers materialen ontgonnen te worden om verse artikelen te maken, jouw PMD wordt immers één grondstof!

De juiste container voor PMD en Afvalcontainers Scheiden Dorp

{service1)

Bij vind je steeds een passende rolcontainer voor je PMD. We bieden diverse plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze levering en nationale bereik, heeft je binnen 24 uren je container op de verlangde locatie staan. Je beslist zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en hoe vaak het afvalcontainer geledigd moet te worden. Op deze manier weet je daarom vast waar je jouw afval steeds weg kunt en waar je meewerkt aan een verbeterde omgeving door jouw afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, omdat we belasten het omgeving minder minder indien wij afvalstoffen recycleren. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Pakketten met of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander stof zit gestopt Afzonderlijk doosjes of ander document
 • Pakket met van chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis jezelf scheidt, des te goed dat zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen zijn. Glasafval bestaan uit flessen, potten en ook glasscherven. Zonder te scheiden pakt het glasafval vanwege het ruimte en ook gewicht veel plaats bij de afval van het bedrijf in. Je kunt daarom flink uit besparen op je kosten voor afval. Het is bovendien volledig te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen heel veel minder energie dan glaswerk om te produceren van nieuwe materialen.

Komt er bij je bedrijf heel veel glasafval vrij, zoals in de horeca, dan is één container voor glas essentieel. Bezit je wisselende periodes qua bezigheden? wij werkt met flexibele contracten waardoor jij de nummer containers makkelijk verandert.

Het juiste container voor glasafval

Bestel het meest geschikte bakken voor het jouw glasverval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit één bak met tweehonderdveertig liter en ook met negenhonderd liters. Er is is al een glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook deze worden gratis neergezet. Afhankelijk van de afval kies jij hoe vaak ons de container komen ledigen. wij leveren de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost kost heel veel kracht om glas om te produceren van verse materialen. Glasafval is echter een goede grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oud glazen binnen nieuwe glas. Tijdens de bewerken maken wij onderscheid tussen wit, bruin, groene en gemengd glazen. Ook worden kurken en deksels verwijderd. Via het glas te recyclen, kan er bij een veel kleinere warmte glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragen of neem contact op.

Wat is mag wel er bij het de glasverval?

Wel:

Lege glasverval dat gediend had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek etc. Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen beschermd en ook op een veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou jij daarom best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van inzameling en ook vernieling van jouw jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je 100% garantie dat je je archief beschermd vernietigt is. Na vernieling zullen het restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je archief niet wil in de het papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen dus best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij frequent veel vuil in de gedaante van geheim document? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat één gleuf waarin het document precies erin past. Wanneer het papieren eenmaal binnen het bak zitten, krijgen ze nog bij handen. Onze chauffeur komt eenmaal de zoveel tijdstip langs voor het container te ledigen en het papier ter plaats vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een gesloten systeem waarbij de bak via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het inhoud wordt daarna direct vernielt.

De geschikte bak voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop jij je geheime documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klepje in de deksel kan jij de papieren in het bak gooien. Je heeft de selectie uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier geen op het transport is, loop jij geen risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.