Afvalhout Als Grondstof ☑️ 13 VREEMDE GEHEIMEN

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal telkens restvuil blijven bestaan. Tracht deze afvalstroom zo klein mogelijk te bewaren en je zult zien dat dit geldelijk voordeelgevend is. Met vuil dus mogelijk toevallig te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er heel min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalhout Als Grondstof

Selecteer van het grootste meest uitgebreide aanbod rolcontainers en koop het ideale afvalcontainer voor je restafval. Binnen de container werp je al het niet niet te recyclen vuil welke je geen verder kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, en vensterglas passen niet thuis in de de container. Eveneens voor PMD sorteren bezitten ons het juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor alle afvalstromen die bij firma’s vrijkomen. Dit afvalstromen zouden dikwijls gescheiden opgehaald worden. Dit is goed aangaande de leefomgeving en het portemonnee.

Wat kan er in zakelijk afval?

Hoezo prima je je afvalstoffen tevens sorteert, er zal telkens restafval blijven zijn. Probeer deze afvalstroompje zo beperkt mogelijk te behouden en je zal opmerken dat dit economisch voordeelgevend is. Via afvalstoffen zo zoveel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er dus min mogelijk overblijvend afval over. Binnen de rest container gooi je al de niet-recyclebare afval die je geen extra kan sorteren. Documenten/karton, swill, PMD en ruiten passen niet in het afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromen mogelijk mogelijk te scheiden. In het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat de bedoeling beschreven producten weer te benutten indien dat mag.

Wat kost een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten van afvalcontainers zijn hangt af van de afvalstroom stroom van afval, de grootte van afmeting van afvalcontainer alsook hoevaak de rolcontainer geleegd moet worden worden. Jij vindt je elke prijzen op tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons neem je snel en snel een van de vele soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem gratis in een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe prijzen zie je meteen in het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt economiseren met een restafval container. Gemengd afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te ophalen, reduceer je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd juiste inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook opteren voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren rolcontainer is solide en brandveilig, nuttig als de vat op een algemene locatie staat. Je selecteert uit diverse inhoudsmaten. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de dozijn ruime actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van hernieuwbare energie. Restafval klinkt dan misschien nutteloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar 20% van de groene stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelvormige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of aanleggen van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei schadelijke stoffen vrij gedurende de verbranding die in minstens of kleinere mate toch in het milieu belanden. Dus moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalhout Als Grondstof:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De bakken dichten goed af waardoor er niet plagen bij het afval kan. Ook kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren via ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor elk soort afval en voor elk onderneming. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Afvalhout Als Grondstof

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes niveaus.

Hoger op de ladder, des te duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de volume rommel in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Typen en prijzen bedrijfsafval en restafval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je kan kiezen voor een voordelige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te ramen wat grootte het beste bij je aansluit? Pak dan even aansluiting op met één van onze experts. Door onze langdurige deskundigheid met afvalstromen kennen wij exact wat je benodigd hebt. En wens je één keer een extra leegmaken of regulier een grootte groter? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen issue!

De prijzen van de containers verschillen per afvalcategorie, materiaal en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Gemengd afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit komt, als we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons simpele bestelmethode staat vermeld helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een verschillende rolcontainer betaalt. Wij beschouwen het essentieel dat dit helder is. Zo raak je later nooit voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe hou je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalhout Als Grondstof

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer gevarieerd aanbod van afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de loer staat. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan wel 7 maal hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat jouw papier- en papier in de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet voor basis voor nieuw producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen vrij, maar ook in kantoor kunt je jouw organisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit extra recyclebaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte van bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalstromen in te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel vol. Daarnaast is het scheiden uit je vuilnis ook goed voor het milieu. PMD mag immers gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om verse artikelen te maken, jouw PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Afvalhout Als Grondstof

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. We bieden verschillende plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis bezorging en nationale bereik, heeft je binnen 24 uur je afvalcontainer op het gewenste locatie geplaatst. U beslist zelfstandig het gewenste capaciteit en hoe frequent de afvalcontainer geleegd dient te worden. Zo weet je daarom vast dat je je afval altijd kwijt kan en dat je meewerkt voor een beter omgeving via jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, want wij belasten het omgeving veel minder als wij afvalstoffen recycleren. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische symbool (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen met of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal zit gestopt Los karton of verschillend papier
 • Pakket inclusief van chemische stoffen
 • Glasafval

Des te veel afval jezelf scheidt, des te goed dat is ten behoeve van de milieubescherming en ook je portemonnee. Glaswerk is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om scheiden zijn. Glasscherven bestaan uit flesjes, potten en glasscherven. Zonder te splitsen neemt het glasafval door het ruimte en massa veel plaats bij de bedrijfsafval op. Jij kan dus flink uit besparen in je afvalkosten. Het glas is tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het veel minder energie in vergelijking met glaswerk te maken uit nieuwe materialen.

Ontstaat er op je bedrijf heel veel glasafval vrij, zoals in de horeca, dan is is één container voor glas essentieel. Bezit je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? wij werkt met flexibele contracten omdat jij het nummer containers eenvoudig verandert.

Het geschikte bak voor glas restafval

Koop het meest geschikte containers voor jouw glasafval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit keuze van één container van 240 liters en ook van 900 liter. Er is is al een container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en dit wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van de de glasafval kies je op welke manier vaak ons het bak zullen komen legen. wij biedt de voordeligste service.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost veel energie om het glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter een prima basis. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas binnen nieuwe glas. Bij het bewerken doen we verschil tussen wit, bruine, groene en bont glazen. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kan er zijn bij één heel veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heb je vragen? Bekijk het veelgestelde vragen of verbinding .

Wat is mag er bij het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk etc. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen onder vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet veilig en op veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je daarom best uitstekend regelen. Het gesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen bij een veilig proces van inzameling en ook vernietiging van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat jouw archief beschermd vernietigt zijn. Na de vernieling worden de restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat jij jouw archief niet wil in het papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen daarom best vernielt . Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel vuil in de de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een spleet waarin het document exact doorheen . Als de papieren eenmaal binnen het bak zitten, krijgen niemand ze nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal de zoveel tijdstip bij voor het bak ledigen en de documenten plekke te vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarin de container via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het inhoud wordt vervolgens direct vernielt.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je je vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klep in de deksel kan jij het documenten in de container gooien. Je hebt de keuze van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw dossier niet op transport is, loopt je geen gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt ingezameld en vernietigd.