Afvalkalender Den Haag ☑️ 10 OPVALLENDE GEHEIMEN

Vlug en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Tracht het afvalstroompje heel klein eventueel te bewaren en je zult merken dat het geldelijk gunstig is. Met afval zo mogelijk eventueel te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er dus minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalkalender Den Haag

Kies uit uit de meest uitgebreide assortiment rolcontainers en bestel de beste meest geschikte container voor je je restafval. Binnen het container gooi je al het het niet-recyclebare vuil die je niet verder extra kan verdelen. Karton/karton, swill, en ruiten horen geen binnen het restafvalcontainer. Eveneens voor PMD scheiden bezitten wij de juiste geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming betreffende elke afvalstromen dat binnen bedrijven voortkomen. Dit stromen kunnen meestal gescheiden verzameld geraken. Het is goed aangaande het milieu milieu en de portemonnee.

Wat kan er in ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je vuil tevens scheidt, er gaat altijd restafval aanwezig bestaan. Tracht het stroom van afval heel klein eventueel te houden en je gaat merken dat het geldelijk gunstig is. Door afval dus zoveel mogelijk te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er heel zo weinig mogelijk restvuil over. In de container gooi je reeds het niet niet-recyclebare afval die je niet meer kan sorteren. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas horen niet in de het restafvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van zakelijk afval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromingen zoveel toevallig te scheiden. Binnen het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het streefdoel vermeld producten nogmaals te benutten als dat kan.

Wat kost een container een rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen van containers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom de afvalstroom stroom van afval, de grootte van afmeting van rolcontainer en hoevaak de container geledigd afvalcontainer ontleegd moet worden geraken. Jij vindt alle tarieven op de tarievenpagina de.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je papier, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons bestel je snel en vlug een van de talloze typen rolcontainers. Wij bezorgen hem gratis in een etmaal in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe kosten zie je gelijk gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te zamelen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos juiste inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een ijzeren afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, praktisch als de vat op een algemene locatie staat. Je selecteert uit diverse inhoudsmaten. De selectie is aan jou, op basis van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn ruime actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de productie van hernieuwbare energie. Algemeen afval lijkt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalbranche voorbrengt maar zowaar een vijfde van de groene stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaalresten er uitgehaald die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een bruikbare bestemming. Deze donkere korrelige slakken worden toegepast voor het verhogen of bouwen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke stoffen uit tijdens de verbranding die in minstens of geringere mate desondanks in het natuur komen. Daarom moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Afvalkalender Den Haag:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht vind je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer dit slechts halfvol is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een geschikte uitkomst voor elk type afval en voor elk bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Afvalkalender Den Haag

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is gevormd uit zes stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe ecologischer de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een kringloop systeem.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en restafval beheer

De volume voor een gemengd afval container varieerd van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kunt kiezen voor een voordelige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te schatten die maat het goed bij je past? Neem dan gauw aansluiting op met een van onze specialisten. Dankzij onze jarenlange ervaring met afvalmaterialen begrijpen wij juist wat je vereist hebt. En verlang je een keer een meer leegmaken of standaard een grootte grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel probleem!

De prijzen van de containers wisselen per afvalcategorie, grondstof en capaciteit. Je huurt bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Restafval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit komt, zoals we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs zie je bij ons precies voor wat je aan toe. In ons gemakkelijke bestelmethode is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een bepaalde andere rolcontainer neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Op deze manier ben je naderhand niet voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalkalender Den Haag

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart verzamelen. Je hebt de keuze uit een erg uitgebreid aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of vandalisme op de horizon ligt. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Tevens in je portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalsoort apart inzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat jouw document- en papier in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze afvalstromen beschikbaar, maar tevens op kantoren mag je je organisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit extra recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalstromen te te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel vol. Daarnaast ligt het scheiden uit je vuilnis ook beter voor het het omgeving. PMD kan namelijk gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden om verse artikelen te maken, jouw PMD is namelijk een grondstof!

De juiste container voor het PMD en Afvalkalender Den Haag

{service1)

Bij ons vind je altijd een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heb je in 24 uur jouw container bij de gewenste plek geplaatst. Je bepaalt zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geleegd dient te zijn. Zo weet je daarom zeker waar je je vuilnis altijd weg kunt en waar je meewerkt aan een verbeterde milieu door je vuilnis te scheiden. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, want we belasten het milieu minder als we afval hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook gomballen) (Stijf) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal zit gestopt Afzonderlijk karton of ander document
 • Verpakking inclusief van chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis je sorteert, des te goed dat het is voor het milieubescherming en je geldbeurs. Glaswerk is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te scheiden zijn. Glasafval bestaan uit flessen, potten en ook scherven. Zonder om scheiden neemt het vanwege het volume en gewicht veel plaats in het bedrijfsafval op. Je kan daarom flink besparen op je afvalkosten. Het glas is bovendien compleet te recyclen. Daarnaast verbruikt het heel veel kleiner kracht dan glaswerk te maken uit verse materialen.

Ontstaat er bij je onderneming veel glas los, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Heb jij variërende periodes met betrekking tot drukte? wij functioneert samen met flexibele overeenkomsten waardoor je het nummer containers eenvoudig aanpast.

Het geschikte bak voor glas restafval

Bestel het meest geschikte containers voor je glasafval op ons. Je hebt de selectie uit één container van tweehonderdveertig liters en ook met 900 liter. Er reeds een container voor glas startend bij €13 elke maand en dit wordt gratis neergezet. Op basis van hoeveelheid afval kiest je op welke manier vaak ons de container komen ledigen. wij biedt het voordeligste service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost veel kracht voor het het glas om te maken van nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen een prima basis. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuw glas. Bij het bewerken doen wij verschil tussen blank, bruin, groen en ook gemengd glas. Daarnaast worden kurken en deksels verwijderd. Door glas te hergebruiken, kan er op een veel lagere temperatuur glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heb jij vragen? Bekijk het veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag er zijn bij de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend kruiken, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend onder vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet veilig en in veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging zou jij daarom best uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen bij een veilig proces voor inzameling en ook vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft je 100% zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigt is. Na vernieling zullen het restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij jouw dossiers niet in de de papierbak wilt gooien. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en daarom beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij frequent veel afval in de het vorm van geheim papier? Kies dan dan voor dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat een gleuf waarin het papier precies doorheen . Wanneer de documenten eenmaal binnen het bak zijn, krijgt niemand zij meer in handen. Onze bestuurder arriveert eens in de zoveel tijd bij voor het container legen en de documenten ter plekke vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij het container door het truck zelf is opgetild en opengemaakt. De inhoud wordt vervolgens meteen vernielt.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klep in de deksel kan je het documenten in het container werpen. Je hebt de keuze uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief geen op transport is, loop je geen risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden verzameld en vernietigd.