Afvalkalender Den Helder ☑️ 10 VERBAZENDE FEITEN

Vlug en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afval ook scheidt, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroompje zo beperkt toevallig te houden en je gaat merken dat deze financieel voordeelgevend is. Met afval heel veel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er heel min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalkalender Den Helder

Kies uit bij de grootste gamma containers en koop de beste meest geschikte container geschikt voor je restvuil. Binnen het afvalcontainer gooi je je al het niet te recyclen afval dat je geen verder kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, en ruiten passen geen in de de restafvalcontainer. Tevens omtrent PMD verdelen hebben ons de geschikte container.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de naam aangaande ieder afvalstromen die binnen bedrijven vrijkomen. Die stromen mogen vaak afzonderlijk verzameld geraken. Dit is beter aangaande de milieu en de geldbeugel.

Wat mag wel er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier prima je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal er steeds overblijvend afval blijven voorkomen. Poog dit afvalstroom heel beperkt mogelijk te bewaren en je gaat merken dat het financieel gunstig is. Met afval dus mogelijk mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er zo min eventueel overblijvend afval over. In de de rest afvalcontainer gooi je al het de niet te recyclen afvalstoffen dat je geen extra kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas thuishoren geen in de de afvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te verdelen. In de de Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel doel vermeld artikelen nogmaals te aanwenden indien het mag.

Wat kost een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor afvalcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroom, de grootte van afmeting van afvalcontainer en hoevaak de container container geleegd dient geraken. Jij vindt je ieder tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je gemakkelijk en vlug een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je meteen in het bestelproces. Praktisch, want dan kun je direct observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Restafval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even voort. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een ijzeren afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandveilig, handig als de vat op een publieke plek staat. Je kiest uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van duurzame energie. Restafval klinkt dan wellicht nutteloos, dat is het echter niet! De afvalbranche levert maar minstens twintig procent van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaalresten er geëxtraheerd die hun weg verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze donkere korrelige assen worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse giftige materialen uit gedurende de verbranding die in meer of geringere mate echter in het leefomgeving belanden. Om die reden moeten we doorgaan met zoeken naar zo min mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Afvalkalender Den Helder:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet ongedierte bij het afval kan. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer dit slechts halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren bij ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor ieder type afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalkalender Den Helder

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, des te duurzamer de behandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw algemeen afval container te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalsoorten worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een kringloop maatschappij.

Categorieën en kosten ondernemingsafval en restafval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kunt selecteren voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te schatten die omvang het beste bij je past? Haal dan snel aansluiting op met een van onze deskundigen. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalmaterialen kennen wij exact wat je nodig hebt. En wil je één keer een meer lediging of regulier een grootte grotere? Dan is dat uiteraard ook geen enkel probleem!

De tarieven van de bakken verschillen per afvalstroom, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is een van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons juist waarvoor je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode staat overtuigend wat je voor een restafvalcontainer of een bepaalde andere bak neerlegt. Wij vinden het essentieel dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor ben je achteraf nooit voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalkalender Den Helder

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden verzamelen. Je hebt de optie uit een heel gevarieerd aanbod met containers tussen 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een brede keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de containers buiten staan, of vandalisme op de horizon staat. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Ook in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat je document- en karton op de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschalen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten vrij, maar tevens op kantoren kunt je jouw organisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van extra herbruikbaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaat één groot gedeelte van bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalstromen in zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Daarnaast is het scheiden van je afval ook goed voor het de omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden voor nieuwe producten te maken, jouw PMD wordt immers een basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Afvalkalender Den Helder

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende rolcontainer voor het jouw PMD. We bieden verschillende plastic rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze levering en nationale bereik, heb je in 24 uur je afvalcontainer op het verlangde locatie geplaatst. Je bepaalt zelf het gewenste capaciteit en hoe vaak het container geleegd moet te worden. Op deze manier ken je dus vast dat je jouw afval altijd weg kan en waar je meewerkt aan een beter milieu door je vuilnis te scheiden. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving minder minder als we afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. Het resterende plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemische symbool (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander stof is gestopt Afzonderlijk karton ofwel verschillend papier
 • Verpakking met van chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis jezelf scheidt, hoe goed dat is ten behoeve van het milieu en ook je geldbeurs. Glas is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te scheiden zijn. Glasafval bestaat uit flessen, potten en scherven. Zonder het om scheiden pakt het door de volume en massa veel ruimte in het bedrijfsafval in. Je kan dus heel besparen in jouw afvalkosten. Het is bovendien volledig te hergebruiken. Ook kost het recyclen heel veel kleiner energie dan glazen om te maken uit verse materialen.

Komt er op jouw bedrijf heel veel glas los, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is is een glascontainer essentieel. Bezit je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt met aanpasbare contracten waardoor je de aantal containers eenvoudig aanpast.

Het juiste bak voor glasafval

Bestel het meest geschikte bakken voor het jouw glasverval bij ons. Je heeft de keuze uit één container met tweehonderdveertig liters en met 900 liter. Er is is reeds één glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook deze wordt gratis geplaatst. Op basis van de glasafval kies jij hoe vaak ons het container zullen komen legen. wij biedt het voordeligste service.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het veel kracht om glas te produceren van verse grondstoffen. Glasverval is daarentegen een goede grondslag. Er zit meestal ongeveer 50% oudere glazen in nieuw glas. Bij de bewerken doen wij verschil tussen wit, bruine, groene en bont glazen. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas te hergebruiken, kunnen er bij een heel veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk de frequent gestelde vragen of neem neem contact op.

Wat mag wel er bij het het glasafval?

Wel:

Leeg glasafval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en ook op een veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan jij daarom best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainer van ons ondersteunen tijdens een veilig proces van inzameling en vernieling van archief. Discreet en veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je honderd procent garantie dat je jouw archief veilig vernietigd zijn. Na de vernieling worden de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jouw archief niet in de de papiercontainer wilt gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig veel vuil in de het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies voor archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft een spleet waar het document exact doorheen . Wanneer de documenten al in het bak zijn, krijgt niemand zij meer bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal in tijd langs voor de bak te legen en de papier plaats te vernietigen in onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarin de container door het vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. De content wordt daarna direct vernielt.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Door de klepje in de deksel kun je het documenten in de container werpen. Je hebt de keuze van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kies jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief niet op vervoer gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en vernietigd.