Afvalkalender Deventer 2021 🔴 9 VERBAZENDE ZAKEN

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal telkens restvuil blijven bestaan. Probeer deze stroom van afval zo klein toevallig te houden en je zult zien dat dit geldelijk voordelig is. Via afvalstoffen zo mogelijk eventueel te verdelen, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er zo zo weinig eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalkalender Deventer 2021

Selecteer uit het grootste ruimste aanbod rolcontainers en bestel de het beste afvalcontainer voor je restvuil. In de de rest container gooi je je al het de niet te recyclen afval die je niet verder kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en vensterglas passen niet thuis binnen de container. Eveneens betreffende PMD scheiden bezitten wij de geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor elke afvalstromingen welke binnen bedrijven ontstaan. Die afvalstromen mogen vaak afzonderlijk verzameld geraken. Het is verbeterd voor het milieu natuur en de portemonnee portemonnee.

Wat mag wel er in bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je vuil tevens sorteert, er zal altijd overblijvend afval voortdurend voorkomen. Tracht deze afvalstroompje zo beperkt toevallig te behouden en je zult zien dat het economisch voordeelgevend is. Door vuil dus zoveel toevallig te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er heel minimaal toevallig restafval over. Binnen het afvalcontainer gooi je je al het het niet niet te recyclen vuil welke je niet meer kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren geen binnen de rest afvalcontainer.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromingen zoveel eventueel te sorteren. Binnen de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het streefdoel omschreven artikelen weer te aanwenden als dat lukt.

Wat kost een een container voor?

De kosten voor de afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de de afvalstroom afvalstroom, de grootte van afmeting van rolcontainer en hoe vaak de container geleegd moet worden. Je vindt je alle kosten op tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons koop je gemakkelijk en rap een van de verschillende varianten rolcontainers. Wij leveren hem zonder kosten gedurende een dag in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe kosten zie je gelijk gedurende het bestelproces. Nuttig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, verklein je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandveilig, handig als de bak op een algemene plek staat. Je gaat uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de productie van duurzame kracht. Gemengd afval klinkt dan misschien waardeloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze gitzwarte korrelige resten worden toegepast voor het verhogen of creëren van wegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse giftige stoffen los gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of mindere mate desondanks in het natuur komen. Daarom moeten we blijven streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Afvalkalender Deventer 2021:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We bieden de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht vind je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er geen ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té grote bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container als deze maar halfvol is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren via ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een geschikte oplossing voor elk type afval en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalkalender Deventer 2021

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit 6 stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de afhandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want ongemengd aparte afvalstromen worden zoveel als kan gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en kosten ondernemingsafval en gemengd afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kunt selecteren voor een voordelige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om naar te schatten welke maat het perfect bij je past? Pak dan snel verbinding op met één van onze specialisten. Door onze jarenlange kennis met afvalsoorten weten wij juist wat je nodig hebt. En verlang je een keer een aanvullend lediging of regulier een formaat grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De kosten van de rolcontainers variëren per afvalstroom, grondstof en literinhoud. Je huurt bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit komt, zoals we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies voor wat je aan toe. In ons gemakkelijke bestelmethode staat vermeld helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere andere bak betaalt. Wij achten het belangrijk dat dit transparant is. Hierdoor ben je achteraf nooit voor nare ontdekkingen te staan.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalkalender Deventer 2021

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg uitgebreid aanbod met afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een brede selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de containers buiten staan, of vernieling op de loer staat. Kies, naargelang van je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan wel 7 maal hergebruikt worden. Ook in je portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw document- en papier in de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor basis voor nieuwe producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, pasta, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoren kunt je je biologisch afval scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit meer herbruikbaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een groot gedeelte van ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien is het scheiden uit je vuilnis ook goed voor het omgeving. PMD kan immers gerecycled worden. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe producten te produceren, je PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Afvalkalender Deventer 2021

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heb je in 24 uren je container op het verlangde locatie staan. Je bepaalt zelfstandig de gewenste capaciteit en hoe vaak de afvalcontainer geleegd moet te zijn. Op deze manier ken je daarom zeker dat je jouw vuilnis steeds weg kunt en dat je meewerkt aan een beter omgeving door je afval te splitsen. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, want wij belasten het omgeving veel indien we afvalstoffen hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. De resterende plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Pakketten met vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend papier
 • Pakket met van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis je scheidt, hoe beter dat het zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook je portemonnee. Glas blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden is. Glasafval bestaat van flesjes, potjes en scherven. Zonder het om splitsen neemt het vanwege het volume en gewicht heel veel plaats bij de bedrijfsafval op. Jij kan daarom heel besparen in je afvalkosten. Het glas is ook tevens compleet te recyclen. Ook kost het veel minder kracht in vergelijking met glazen te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar op jouw bedrijf veel glas vrij, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is een container voor glas onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot drukte? ons functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor je de nummer containers makkelijk verandert.

Het geschikte bak voor glasafval

Bestel de meest geschikte containers voor je glasafval bij ons. Jij heeft de selectie van één bak van 240 liter en ook met negenhonderd liters. Er reeds een glascontainer startend bij €13 elke maand en ook dit wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kiest je op welke manier frequent wij het bak zullen komen legen. wij leveren de voordeligste service.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het het glas om te maken uit nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen een prima grondslag. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuwe glas. Tijdens het bewerken doen we verschil tussen blank, bruin, groen en gemengd glas. Daarnaast worden kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas te recyclen, kunnen er zijn bij één veel lagere warmte glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft jij vragen? Bekijk het veelgestelde vragen of neem contact op.

Wat is mag er bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet beschermd en in veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging zou je daarom best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van ons ons helpen tijdens een veilig proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Documenten zullen discreet getransporteerd. Zo heb jij honderd procent garantie dat je je archief beschermd vernietigt is. Na de vernieling zullen de restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jij jouw archief niet in de papierbak wilt gooien. Enkele papieren bezitten geheime gegevens en kunnen dus best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel afval in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een gleuf waar het document exact doorheen . Als de documenten eenmaal binnen de bak zijn, krijgen zij nog in handen. Onze chauffeur komt eenmaal de tijd bij om het container te ledigen en de documenten ter plekke te vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarbij het bak via het vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. De inhoud wordt daarna direct vernielt.

De geschikte bak voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop je je geheime documenten veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klep in de deksel kan je de documenten in het container werpen. Je hebt de selectie uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw dossier geen op het transport gaat, loopt jij niet gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.