Afvalkalender Etten Leur ✔️ 14 MAKKELIJKE FEITEN

Snel en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Poog deze afvalstroompje heel beperkt toevallig te behouden en je zult zien dat dit economisch gunstig is. Door vuil zo mogelijk mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er heel zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalkalender Etten Leur

Selecteer van de grootste aanbod rolcontainers en bestel de de ideale container geschikt voor je restafval. In de het container werp je reeds het onrecyclebare afval welke je niet verder meer kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, en ruiten thuishoren niet in de het restafvalcontainer. Ook voor PMD sorteren hebben we het correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromingen dat binnen bedrijven voortkomen. Dit afvalstromen kunnen dikwijls afzonderlijk ingezameld zijn. Het is verbeterd aangaande het milieu en het geldbeugel.

Wat mag er in de bedrijfsafval?

Hoezo goed je je vuil tevens sorteert, er gaat altijd restvuil aanwezig voorkomen. Probeer dit afvalstroom zo minimaal mogelijk te houden en je zal zien dat dit financieel voordeelgevend is. Door afval dus veel eventueel te sorteren, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er heel minimaal mogelijk restvuil over. In de de restafvalcontainer werp je al de niet te recyclen afval die je niet verder meer kan sorteren. Documenten/karton, swill, PMD en glas passen geen in de het restafvalcontainer.

Is scheiden verdelen van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromen mogelijk eventueel te verdelen. In het Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het bedoeling omschreven producten opnieuw te aanwenden indien het lukt.

Wat kost een container een container voor container voor bedrijfsafval?

De tarieven tarieven voor rolcontainers afhankelijk hangt af van de afvalstroom de stroom van afval, de omvang van de afvalcontainer en hoe vaak de afvalcontainer ontleegd dient zijn. Je vindt je ieder prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je papier, vensters, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons bestel je snel en vlug een van de talloze varianten afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos binnen een dag in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe tarieven zie je direct in het orderproces. Handig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te zamelen, reduceer je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even verder. Of neem direct jouw restafval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is hufterproof en brandveilig, nuttig als de container op een algemene plek staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw container(s) ontdaan moeten zijn. Een algemeen afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn grote hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de opwekking van groene stroom. Algemeen afval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche levert maar minstens 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaalresten er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een bruikbare doel. Deze donkere korrelvormige slakken worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke materialen uit gedurende de verbranden die in meer of kleinere mate desondanks in het natuur belanden. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Afvalkalender Etten Leur:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische overzicht vind je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote container.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container als dit maar halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een passende oplossing voor elk soort afval en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Afvalkalender Etten Leur

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is gevormd uit 6 treden.

Naarmate je hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de afkomst. Want puur gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een kringloop economie.

Typen en tarieven ondernemingsafval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kunt selecteren voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te ramen wat omvang het perfect bij je aansluit? Neem dan even verbinding op met een van onze experts. Door onze jarenlange ervaring met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een meer lediging of regulier een grootte ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel probleem!

De tarieven van de bakken verschillen per afvalsoort, materiaal en volume. Je least bij ons altijd tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, zoals we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons precies waarvoor je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven duidelijk wat je voor een algemeen afval container of een bepaalde andere container betaalt. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie duidelijk is. Zo kom je naderhand nooit voor onaangename onthullingen te liggen.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalkalender Etten Leur

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papierafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je hebt de optie uit een zeer divers aanbod van afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een brede selectie tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren container is geschikt als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vernieling aan de horizon ligt. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna bepaal je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat je document- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, pasta, drankjes, eierschalen, patat, taart, groenten en fruit en melkproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter ook in kantoren mag je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit meer herbruikbaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel van ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalsoorten te te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vol. Bovendien ligt het scheiden van uw afval ook beter voor het het milieu. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen nieuwe materialen gewonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, je PMD wordt namelijk één grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Afvalkalender Etten Leur

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende rolcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en nationale dekking, heb je in 24 uur je afvalcontainer bij de gewenste plek staan. Je beslist zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en hoe frequent het afvalcontainer geleegd dient te worden. Zo weet je dus vast dat je jouw vuilnis steeds weg kunt en waar je meewerkt voor een verbeterde milieu door jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, omdat wij belasten het milieu veel indien we afval recycleren. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. De overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laag binnenin (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en gomballen) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen met of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander stof zit geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander document
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te meer afval jezelf scheidt, des te goed dat zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook je portemonnee. Glas is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te splitsen is. Glasscherven bestaan van flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder het te scheiden neemt het glasafval vanwege het ruimte en ook massa heel veel plaats bij het afval van het bedrijf in. Jij kunt dus heel uit besparen op jouw afvalkosten. Het is ook bovendien compleet te hergebruiken. Ook verbruikt het veel kleiner kracht in vergelijking met glazen te maken uit verse materialen.

Ontstaat daar bij je bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is een glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua drukte? ons werkt samen met flexibele overeenkomsten omdat jij het aantal bakken makkelijk aanpast.

Het juiste container voor glasafval

Bestel het meest geschikte bakken voor het je glasverval op ons. Jij hebt de keuze uit een container van 240 liters en ook met 900 liters. Er is reeds één glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en deze wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de de glasafval kiest je op welke manier frequent wij de container zullen komen legen. wij biedt het meest voordelige dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost kost veel energie om het glas te produceren van nieuwe materialen. Glasafval is echter een prima basis. Er zit meestal circa 50% oudere glazen in nieuwe glas. Bij het verwerken doen wij onderscheid tussen blank, bruine, groene en ook bont glazen. Ook zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Door glas te recyclen, kunnen er op één heel veel kleinere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heb je vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem contact .

Wat is mag er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallen jenever kruiken, borden, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen onder vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en op veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou je dus beter goed organiseren. De gesloten rolcontainer van ons ons helpen tijdens een beschermd proces voor inzameling en vernietiging van jouw dossiers. Discreet en beschermd. Papieren zullen discreet getransporteerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat jouw dossiers veilig vernietigt zijn. Na de vernietiging worden het restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat jij jouw dossiers niet wil in de het papierbak wilt gooien. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen daarom best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb je frequent veel vuil in het vorm van geheim papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één gleuf waarin het papier exact doorheen past. Wanneer de papieren al in de bak zijn, krijgen ze nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal de tijdstip bij voor de container te legen en het documenten ter plaats te vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin de container door de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. De inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij jouw geheime documenten veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Via de klep in het deksel kun jij het papieren in de bak gooien. Jij hebt de keuze uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kies jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier geen op transport gaat, loop jij geen risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.