Afvalkalender Tilburg 2022 ᐅ 3 BEWEZEN GEHEIMEN

Snel en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Tracht deze stroom van afval heel minimaal eventueel te behouden en je zult opmerken dat het geldelijk voordeelgevend is. Via vuil heel veel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er zo zo weinig eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalkalender Tilburg 2022

Kies uit het grootste aanbod containers en koop de meest geschikte afvalcontainer voor je je restvuil. In de de rest container gooi je je al het het niet onrecyclebare afvalstoffen die je niet verder meer kan scheiden. Documenten/karton, swill, en glas horen niet in de rest container. Tevens voor PMD verdelen bezitten ons de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming voor elke afvalstromen die bij ondernemingen vrijkomen. Dit stromingen zouden dikwijls afzonderlijk opgehaald zijn. Dat is verbeterd betreffende het milieu natuur en de geldtas.

Wat kan er in ondernemingsafval?

Hoezo goed je je afval ook sorteert, er zal er altijd overblijvend afval blijven zijn. Tracht dit stroom van afval heel minimaal mogelijk te houden en je gaat zien dat dit economisch voordelig is. Via vuil heel veel toevallig te scheiden, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er zo zo weinig toevallig overblijvend afval over. In de de afvalcontainer gooi je al het niet niet-recyclebare afvalstoffen welke je geen extra kan sorteren. Karton/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren niet thuis binnen de rest restafvalcontainer.

Is het sorteren van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen mogelijk mogelijk te scheiden. In het Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel bedoeling beschreven producten weer te aanwenden waar dat het mag.

Wat kost een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten van rolcontainers zijn hangt af van het afvalstroompje, de afmeting van de afvalcontainer en hoe vaak de de container container geleegd moet geraken. Je vindt je ieder tarieven op de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en vlug een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos binnen een dag in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze scherpe tarieven zie je gelijk gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te ophalen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een metalen vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, nuttig als de container op een openbare plaats staat. Je gaat uit diverse groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt gratis bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 ruime hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de productie van groene energie. Algemeen afval lijkt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar zowaar 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metalen er verwijderd die hun weg verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelige resten worden ingezet voor het ophogen of creëren van wegen. Helaas komen er ook verschillende schadelijke substanties uit tijdens de verbrandingsproces die in minstens of geringere mate toch in het milieu komen. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Afvalkalender Tilburg 2022:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af waardoor er niet ongedierte bij het afval kan. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te grote bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container als dit maar halfvol is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren via ons?

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Afvalkalender Tilburg 2022

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de massa afval in jouw algemeen afval container te verlagen, etappe 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over scheiden bij de afkomst. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een kringloop maatschappij.

Typen en prijzen ondernemingsafval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je kan selecteren voor een betaalbare synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om bij te schatten welke grootte het goed bij je past? Pak dan gauw aansluiting op met een van onze deskundigen. Met onze langdurige deskundigheid met afvalmaterialen weten wij exact wat je nodig hebt. En wil je een keer een extra leegmaken of regulier een grootte ruimer? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen probleem!

De tarieven van de containers verschillen per afvalsoort, grondstof en capaciteit. Je huurt bij ons altijd tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons exact waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld overtuigend wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde verschillende rolcontainer neerlegt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor raak je later geen voor nare ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalkalender Tilburg 2022

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart inzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer divers aanbod met containers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een brede selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt wanneer de containers buiten staan, of wanneer vandalisme aan de horizon ligt. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte grootte. Vervolgens bepaal je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat jouw papier- en papier op de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt als grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, echter tevens op kantoor kunt je je organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van extra herbruikbaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel vol. Daarnaast is het apart houden uit uw vuilnis tevens goed voor de omgeving. PMD kan immers gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden om verse artikelen te maken, jouw PMD is namelijk één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Afvalkalender Tilburg 2022

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij leveren verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis bezorging en landelijke dekking, heb je in 24 uren jouw afvalcontainer op het verlangde locatie staan. U bepaalt zelf het gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geleegd dient te zijn. Op deze manier weet je dus zeker waar je je vuilnis steeds weg kan en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het milieu minder indien wij afvalstoffen hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook gomballen) (Hard) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit gestopt Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe veel afval je sorteert, des te goed dat zal zijn voor de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaan van flesjes, potjes en ook scherven. Zonder te scheiden pakt het glasafval vanwege de ruimte en gewicht heel veel ruimte bij de bedrijfsafval in. Jij kan dus heel besparen in je afvalkosten. Het glas is tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen veel kleiner energie dan glazen om te maken van verse materialen.

Ontstaat daar op je onderneming veel glasafval vrij, zoals in de horeca, dan is is een glascontainer essentieel. Bezit je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons functioneert samen met aanpasbare contracten omdat jij het nummer containers eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor glasafval

Bestel de beste containers voor het je glasverval bij ons. Jij hebt de keuze uit selectie uit een container van 240 liters en ook van negenhonderd liters. Er reeds een container voor glas vanaf €13 elke maand en ook dit worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kiest jij hoe frequent wij het container zullen komen legen. wij leveren de meest voordelige service.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost veel energie om glas om te maken van verse materialen. Glasverval is echter een goede grondslag. Er zitten meestal circa 50% oud glazen in nieuw glazen. Bij de verwerken maken wij verschil onder wit, bruin, groen en ook bont glazen. Daarnaast worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas te recyclen, kan er op een heel veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heb jij vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of verbinding op.

Wat is mag er bij het het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval dat gefungeerd heeft als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen beschermd en ook in een veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou jij dus best uitstekend regelen. Het gesloten rolcontainers van ons ondersteunen tijdens een beschermd proces van verzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat je archief veilig vernietigd is. Na vernieling worden de restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je je archief niet wil in de de papiercontainer wil werpen. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke informatie en daarom best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heb jij frequent een grote hoeveelheid afval in de de vorm van geheim papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons U. Je krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat één gleuf waarin het papier precies doorheen past. Als de papieren al in het bak zijn, krijgen niemand zij nog bij handen. Onze bestuurder komt eens in tijd bij om het container legen en het documenten ter plaats te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij het bak via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. De inhoud zal vervolgens direct vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop je jouw vertrouwelijke documenten veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klepje in de deksel kun jij het documenten in het bak werpen. Jij heeft de selectie van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies je de gewenste frequentie van lediging. Omdat je archief geen op het vervoer is, loop jij geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en verwoest.