Afvalkalender Zevenaar ☑️ 12 ONGEBRUIKELIJKE WEETJES

Vlug en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal telkens restafval aanwezig bestaan. Poog dit afvalstroom heel beperkt toevallig te bewaren en je gaat merken dat deze economisch voordelig is. Met afvalstoffen heel mogelijk eventueel te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er zo zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalkalender Zevenaar

Selecteer uit het grootste meest uitgebreide gamma afvalcontainers en bestel de de beste meest geschikte afvalcontainer voor je je restafval. In de de rest container werp je al het het niet onrecyclebare afval die je niet verder verder kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, en vensterglas thuishoren niet in de de rest afvalcontainer. Tevens omtrent PMD sorteren beschikken ons de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming betreffende ieder afvalstromingen welke binnen ondernemingen vrijkomen. Dit stromingen mogen dikwijls gescheiden verzameld worden. Het is beter voor het milieu leefomgeving en de portemonnee geldtas.

Wat mag wel er binnen zakelijk afval?

Hoezo prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend voorkomen. Probeer het afvalstroom zo minimaal eventueel te bewaren en je zal merken dat dit economisch voordeelgevend is. Met afvalstoffen dus mogelijk eventueel te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er heel min toevallig restafval over. Binnen het restafvalcontainer werp je al het niet niet-recyclebare afvalstoffen welke je geen meer kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas horen niet in de afvalcontainer.

Is scheiden sorteren van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent gedwongen afvalstromingen zoveel toevallig te verdelen. In het Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het bedoeling omschreven goederen opnieuw te aanwenden waar het kan.

Wat kost een container een container voor rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven van containers zijn afhankelijk afhangend van de de afvalstroom, de grootte van grootte van rolcontainer en hoevaak hoe vaak de de container container geledigd moet worden. U vindt alle tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In elke organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de talloze typen vuilcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten in een etmaal in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende prijzen zie je direct gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te ophalen, verminder je de massa restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Lees dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos passende verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de bak op een openbare plek staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten worden. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de opwekking van groene stroom. Algemeen afval klinkt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalbranche levert maar zowaar een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun route vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze gitzwarte korrelachtige slakken worden ingezet voor het verhogen of bouwen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei giftige materialen uit in de verbranden die in minstens of mindere mate echter in het milieu belanden. Daarom moeten we doorgaan met streven naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Afvalkalender Zevenaar:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige lijst vind je snel de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het afval kunnen. Ook kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te grote container.

Je betaalt enkel voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container wanneer dit slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren bij ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor ieder soort afval en voor elk bedrijf. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Afvalkalender Zevenaar

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zes treden.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo pogen wij samen met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een kringloop systeem.

Categorieën en tarieven ondernemingsafval en gemengd afval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je mag kiezen voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te schatten welke omvang het perfect bij je past? Pak dan gauw contact op met een van onze deskundigen. Met onze langdurige ervaring met afvalmaterialen weten wij precies wat je nodig hebt. En verlang je een keer een meer lediging of regulier een formaat groter? Dan is deze natuurlijk ook geen kwestie!

De prijzen van de containers variëren per afvalsoort, grondstof en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de laagste prijzen. Restafval is één van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, als we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact waar je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode staat overtuigend wat je voor een restafvalcontainer of een bepaalde andere rolcontainer aftikt. Wij achten het belangrijk dat dit transparant is. Zo ben je achteraf geen voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalkalender Zevenaar

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele varianten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart inzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel uitgebreid assortiment met containers tussen 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de horizon staat. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest gepaste grootte. Daarna bepaal je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat je papier- en papier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, maar tevens in kantoor mag je je organisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten in verzamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug gevuld. Daarnaast ligt het apart houden uit uw vuilnis ook goed voor de milieu. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om verse producten te produceren, jouw PMD wordt immers één basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Afvalkalender Zevenaar

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij bieden verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heb je in 24 uren je container bij het gewenste plek geplaatst. Je beslist zelfstandig het verlangde capaciteit en hoe frequent het container geledigd dient te worden. Zo ken je dus vast dat je je vuilnis altijd weg kunt en waar je bijdraagt aan een verbeterde milieu via je afval te splitsen. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, want wij belasten het milieu minder minder als we afvalstoffen recycleren. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. De overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminium laag binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en gomballen) (Stevig) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, verf etc)
 • Pakketten met of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is gestopt Los karton ofwel ander document
 • Pakket met chemische stoffen
 • Glasverval

Hoe veel afval jezelf scheidt, des te goed dat is ten behoeve van de milieubescherming en ook je portemonnee. Glaswerk is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden zijn. Glasverval bestaan uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder om scheiden pakt het door het ruimte en massa heel veel plaats in de bedrijfsafval in. Je kunt daarom heel besparen op je kosten voor afval. Het glas is tevens compleet te recyclen. Daarnaast kost het heel veel minder energie dan glazen te produceren uit verse grondstoffen.

Ontstaat er op je bedrijf heel veel glasafval vrij, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan een container voor glas onmisbaar. Bezit je wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt met aanpasbare overeenkomsten omdat jij het aantal containers makkelijk verandert.

Het geschikte bak voor glas restafval

Bestel de beste containers voor je glasverval op ons. Jij hebt de keuze uit keuze uit een bak van tweehonderdveertig liters en van negenhonderd liter. Er is al een glascontainer vanaf €13 per maand en dit worden gratis neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kiest jij hoe vaak ons het bak komen legen. ons leveren het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het heel veel energie voor het glas te produceren van nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen een prima basis. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glas in nieuwe glas. Tijdens de verwerken doen wij verschil tussen blank, bruine, groene en gemengd glazen. Ook zijn kurk en ook deksels verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kan er op één heel veel lagere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding .

Wat is mag er bij de glasafval?

Wel:

Lege glasafval die gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen beschermd en in veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan je daarom best goed organiseren. Het afgesloten rolcontainer van ons helpen tijdens een veilig proces van verzameling en ook vernietiging van archief. Vertrouwelijk en veilig. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb je 100% garantie dat je je dossiers veilig vernietigt is. Na vernietiging zullen de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij jouw archief niet wil in de de papiercontainer wil werpen. Sommige documenten bezitten geheime gegevens en kunnen dus best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de vorm van geheim document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat een gleuf waarin het document precies erin . Als het documenten al in het bak zitten, krijgt niemand zij meer bij handen. Onze bestuurder komt eenmaal in de zoveel tijd langs voor het bak te legen en de documenten ter plekke te vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een gesloten systeem waarin het bak door de vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. De content wordt vervolgens direct vernielt.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klep in het deksel kan jij de documenten in het bak gooien. Je hebt de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest je de gewenste frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op transport gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verzameld en vernietigd.