Afvalwijzer 2022 Sittard ➡️ 13 ONVOORSTELBARE GEHEIMEN

Snel en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal telkens restafval blijven bestaan. Tracht deze afvalstroompje dus beperkt eventueel te bewaren en je zult zien dat dit economisch voordelig is. Door afvalstoffen dus zoveel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er zo zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalwijzer 2022 Sittard

Selecteer van het ruimste gamma containers en koop het beste rolcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In de de rest restafvalcontainer gooi je je al het het niet onrecyclebare vuil die je niet extra kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren niet thuis in het afvalcontainer. Tevens voor PMD scheiden beschikken ons het geschikte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam aangaande ieder afvalstromen welke bij bedrijven ontstaan. Deze afvalstromen mogen vaak afzonderlijk opgehaald geraken. Dit is goed betreffende de leefomgeving en het geldtas.

Wat moet er binnen zakelijk afval?

Hoe goed je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroompje dus minimaal toevallig te bewaren en je zult merken dat dit financieel voordeelgevend is. Door vuil zo veel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er heel min eventueel overblijvend afval over. Binnen de rest afvalcontainer gooi je je reeds het niet niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet meer kan sorteren. Papier/karton, swill, PMD en glas passen niet thuis in de de restafvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromingen mogelijk toevallig te verdelen. In het Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel streefdoel omschreven artikelen weer te benutten waar dat kan.

Wat kost een een container voor container voor?

De tarieven tarieven voor rolcontainers afhankelijk hangt af van de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van grootte van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de container geledigd rolcontainer geledigd moet geraken. Jij ontdekt elke kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met restafval containers

In ieder organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en snel een van de vele soorten afvalcontainers. Wij brengen hem gratis in een dag in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende prijzen zie je direct gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te zamelen, reduceer je de aantal restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Bekijk dan even voort. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook kiezen voor een metalen vuilcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, handig als de vat op een algemene plek staat. Je kiest uit meerdere inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt gratis bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare kracht. Algemeen afval klinkt dan eventueel zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalsector voorbrengt maar zowaar een vijfde van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelige resten worden ingezet voor het verhogen of bouwen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke stoffen vrij gedurende de verbranding die in bepaalde of mindere mate echter in het leefomgeving komen. Daarom moeten we blijven streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalwijzer 2022 Sittard:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af zodat er niet plagen bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te grote bak.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze maar halfvol is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren via ons?

Redenen een container op wielen verhuren bij ons? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Afvalwijzer 2022 Sittard

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de orde, des te duurzamer de behandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, fase 1. Dit doen wij door te aanbevelen over verdelen bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en prijzen ondernemingsafval en restafval beheer

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar ertussen. Je kan selecteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te bepalen wat maat het beste bij je past? Neem dan snel contact op met een van onze experts. Dankzij onze langdurige kennis met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je benodigd hebt. En wil je een keer een meer lediging of regulier een grootte grotere? Dan is dit uiteraard ook geen issue!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalsoort, materiaal en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons precies waarvoor je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces staat duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde alternatieve rolcontainer neerlegt. Wij achten het belangrijk dat deze informatie transparant is. Zo ben je naderhand niet voor nare verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalwijzer 2022 Sittard

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart verzamelen. Je hebt de keuze uit een erg uitgebreid assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en metalen containers. Een metalen container is gepast wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of vernieling aan de loer staat. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan wel 7 maal hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat jouw papier- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar ook op kantoor mag je je biologisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit extra herbruikbaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalstromen in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien is het apart houden van uw afval tevens beter voor het de omgeving. PMD kan namelijk gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen vers grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, je PMD is namelijk één grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Afvalwijzer 2022 Sittard

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren verschillende kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis levering en nationale bereik, heb je binnen 24 uren je afvalcontainer op de gewenste plek staan. Je bepaalt zelf de gewenste capaciteit en op welke manier frequent de afvalcontainer geleegd dient te zijn. Zo ken je dus vast dat je je afval altijd weg kan en dat je meewerkt aan een verbeterde milieu via je vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, want wij belasten het milieu minder minder indien we afval hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. De overgebleven plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en kauwgom) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Shopper tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander stof zit gestopt Los doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking met gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis je sorteert, hoe goed dat is ten behoeve van de milieu en ook jouw portemonnee. Glaswerk blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaan uit flesjes, potjes en scherven. Zonder het te scheiden pakt het glasafval vanwege de volume en gewicht heel veel ruimte in de afval van het bedrijf in. Je kunt daarom heel besparen op je afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet om te recyclen. Ook verbruikt het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te produceren van verse materialen.

Ontstaat daar bij jouw bedrijf heel veel glas vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan is een glascontainer onmisbaar. Heb je variërende periodes qua bezigheden? ons functioneert met aanpasbare contracten omdat je het nummer containers makkelijk aanpast.

De geschikte container voor glasafval

Bestel het meest geschikte containers voor het jouw glasafval op ons. Jij hebt de selectie van één bak met tweehonderdveertig liter en met negenhonderd liters. Er is is al een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en dit wordt kosteloos neergezet. Op basis van de afval kies je hoe frequent wij de container komen ledigen. ons biedt de meest voordelige service.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost veel kracht om glas te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter één goede basis. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuwe glas. Tijdens de verwerken doen we onderscheid tussen blank, bruin, groen en gemengd glas. Ook zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kunnen er zijn op een heel veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heb jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding op.

Wat mag er zijn bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasafval die gediend had zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallend kruiken, bordjes, koppen, aardewerk etc. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallend onder vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet veilig en in een veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging kan je dus best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van inzameling en ook vernietiging van dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft jij honderd procent zekerheid dat je je archief veilig vernietigd zijn. Na de vernietiging zullen de restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij je dossiers niet in de papierbak wilt gooien. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke informatie en daarom beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig veel vuil in de de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van ons . Je krijgt een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft één spleet waar het document precies erin past. Als de papieren eenmaal binnen het bak zijn, krijgen niemand ze nog bij . Onze bestuurder komt eens in de zoveel tijd bij om de container te ledigen en de documenten plekke te vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarbij de bak via het vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het inhoud wordt vervolgens direct vernielt.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop jij je geheime documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door het klepje in de deksel kan je de documenten in de bak gooien. Je heeft de keuze van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je dossier niet op vervoer gaat, loopt jij niet risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze worden verzameld en vernietigd.