Afvalwijzer Amstelveen ➡️ 8 ONVOORSTELBARE TRUCS

Vlug en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Poog dit afvalstroompje zo minimaal mogelijk te bewaren en je gaat opmerken dat dit economisch gunstig is. Met afvalstoffen heel veel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er dus min mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalwijzer Amstelveen

Selecteer uit het grootste meest uitgebreide aanbod containers en koop het ideale rolcontainer geschikt voor je restafval. In de rest afvalcontainer gooi je je reeds de onrecyclebare vuil welke je niet verder extra kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten horen niet binnen de rest afvalcontainer. Ook voor PMD sorteren beschikken wij het geschikte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor alle afvalstromen welke in bedrijven voortkomen. Deze stromen zouden dikwijls gescheiden verzameld worden. Het is verbeterd betreffende de leefomgeving en de portemonnee geldbeugel.

Wat is toegestaan er in bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je afval eveneens sorteert, er gaat altijd overblijvend afval voortdurend voorkomen. Poog dit stroom van afval dus minimaal eventueel te behouden en je gaat opmerken dat dit economisch gunstig is. Door afval zo zoveel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er zo min eventueel restafval over. Binnen de rest restafvalcontainer gooi je reeds het niet niet te recyclen vuil die je niet verder extra kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen niet thuis in de de restafvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromingen zoveel toevallig te sorteren. In het Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het de doel vermeld artikelen opnieuw te gebruiken als het lukt.

Wat kost een container bedrijfsafval?

De tarieven tarieven voor rolcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van omvang van afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de container afvalcontainer ontleegd moet worden zijn. Jij vindt je ieder prijzen op de de.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en rap een van de verschillende varianten rolcontainers. Wij leveren hem zonder kosten gedurende een dag in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze lage prijzen zie je meteen tijdens het bestelproces. Handig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te ophalen, verminder je de massa algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren rolcontainer. Een metalen vuilcontainer is solide en brandbestendig, nuttig als de bak op een algemene locatie staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van groene stroom. Gemengd afval lijkt dan wellicht nutteloos, dat is het echter niet! De afvalbranche levert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelvormige slakken worden ingezet voor het aanvullen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei schadelijke substanties los in de verbranden die in bepaalde of geringere mate echter in het milieu belanden. Daarom moeten we blijven streven naar zo minimaal verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Afvalwijzer Amstelveen:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er geen plagen bij het afval kunnen. Ook kan stank niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die echt nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak als dit maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren via ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een geschikte uitkomst voor elk soort afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Afvalwijzer Amstelveen

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zestal stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de verwerking. Zo pogen wij samen met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want ongemengd afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een circulaire systeem.

Categorieën en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De volume voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar ertussen. Je kunt kiezen voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om bij te ramen welke omvang het beste bij je past? Haal dan even contact op met één van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange ervaring met afvalmaterialen begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En wens je één keer een aanvullend leegmaken of regulier een maatje ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen kwestie!

De tarieven van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, stof en literinhoud. Je huurt bij ons steeds tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, als we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons juist waarvoor je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem is aangegeven duidelijk wat je voor een algemeen afval container of een andere alternatieve bak neerlegt. Wij achten het essentieel dat deze informatie helder is. Hierdoor ben je achteraf geen voor vervelende onthullingen te liggen.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalwijzer Amstelveen

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart inzamelen. Je hebt de keuze uit een erg divers aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de loer staat. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan wel 7 maal hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat jouw document- en papier in de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt als basis voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschalen, patat, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen vrij, echter tevens op kantoor kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaande één groot gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien ligt het scheiden van uw vuilnis tevens beter voor de milieu. PMD kan immers hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor verse artikelen te produceren, je PMD wordt immers één basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Afvalwijzer Amstelveen

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende rolcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden verschillende kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze levering en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uren jouw afvalcontainer op de verlangde locatie geplaatst. U bepaalt zelfstandig het verlangde capaciteit en hoe vaak de container geledigd dient te zijn. Zo weet je dus zeker dat je jouw vuilnis altijd weg kunt en waar je bijdraagt aan een beter omgeving via jouw afval te splitsen. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, want wij belasten het omgeving veel minder indien wij afval hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. De overgebleven plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal zit gestopt Afzonderlijk karton of ander document
 • Pakket met chemische materialen
 • Glasafval

Des te veel vuilnis jezelf scheidt, hoe goed dat het is ten behoeve van de milieu en ook jouw portemonnee. Glaswerk is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om splitsen is. Glasverval bestaan uit flesjes, potjes en glasscherven. Zonder het om scheiden neemt het glasafval door de ruimte en ook massa heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf in. Je kan daarom heel besparen in je kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig om te recyclen. Ook kost het heel veel minder energie in vergelijking met glazen te maken van verse grondstoffen.

Komt er bij je onderneming veel glasafval los, zoals in de horecabedrijven, dan één container voor glas onmisbaar. Heb je wisselende periodes met betrekking tot drukte? ons functioneert samen met flexibele contracten omdat je het nummer containers eenvoudig verandert.

De juiste container voor het glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor het jouw glasverval bij ons. Je heeft de keuze uit selectie van één bak van tweehonderdveertig liter en met negenhonderd liter. Er is reeds een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit wordt gratis neergezet. Op basis van de de glasafval kiest je hoe frequent wij de container komen legen. wij leveren de voordeligste service.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost veel energie voor het glas om te maken van nieuwe materialen. Glasverval is echter één prima grondslag. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuwe glas. Bij het verwerken doen wij onderscheid tussen wit, bruine, groene en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en deksels verwijderd. Via glas te hergebruiken, kunnen er zijn bij één veel lagere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heb je vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem neem contact .

Wat is mag wel er zijn bij het glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gefungeerd had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek etc. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je archief moet veilig en ook in veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging zou je daarom beter uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen bij een veilig proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Discreet en veilig. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft jij 100% zekerheid dat je jouw archief veilig vernietigt is. Na de vernietiging zullen het restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je je dossiers niet in de het papierbak wil werpen. Sommige papieren bezitten geheime gegevens en kunnen dus beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heb jij frequent veel vuil in de de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een gleuf waarin het papier exact erin . Als de documenten al in het container zijn, krijgen niemand ze nog bij . Onze chauffeur arriveert eenmaal in tijdstip bij om het container te ledigen en de documenten plaats te vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een gesloten systeem waarin de bak via de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De content wordt daarna direct vernielt.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door de klepje in de deksel kan jij het papieren in het bak gooien. Je hebt de keuze uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op het vervoer gaat, loop jij niet risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en verwoest.