Afvalwijzer Etten Leur 2022 🔴 7 VERRASSENDE WEETJES

Snel en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht deze afvalstroompje zo klein eventueel te behouden en je gaat merken dat het financieel gunstig is. Door afval dus veel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er dus zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalwijzer Etten Leur 2022

Kies bij het grootste ruimste aanbod containers en koop de ideale afvalcontainer voor je je overblijvend afval. In de afvalcontainer gooi je al het de onrecyclebare afvalstoffen dat je geen extra kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren niet thuis in het restafvalcontainer. Eveneens voor PMD sorteren hebben we het geschikte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de naam voor elke afvalstromen welke bij ondernemingen voortkomen. Deze stromen kunnen meestal gescheiden opgehaald worden. Dat is beter betreffende het milieu milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat moet er in zakelijk afval?

Hoe goed je je afval tevens sorteert, er zal er telkens restvuil blijven bestaan. Probeer dit afvalstroom zo minimaal mogelijk te houden en je zult zien dat dit financieel voordeelgevend is. Met vuil zo veel toevallig te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er dus minimaal mogelijk overblijvend afval over. Binnen het afvalcontainer werp je reeds het niet onrecyclebare afval welke je geen verder kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas thuishoren niet in het afvalcontainer.

Is het sorteren van zakelijk afval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In de het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel omschreven producten opnieuw te gebruiken indien het mag.

Wat kost een container voor rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor de rolcontainers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom het afvalstroompje, de grootte omvang van rolcontainer alsook hoe vaak de rolcontainer ontleegd moet worden zijn. Je vindt ieder kosten op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je papier, glas, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je eenvoudig en snel een van de verschillende varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos binnen een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je direct gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Bekijk dan even verder. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een ijzeren afvalcontainer. Een stalen vuilcontainer is solide en brandbestendig, handig als de bak op een algemene plek staat. Je kiest uit meerdere inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geledigd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt gratis bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van hernieuwbare kracht. Gemengd afval klinkt dan misschien waardeloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie levert maar minstens twintig procent van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er geëxtraheerd die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelvormige assen worden ingezet voor het aanvullen of creëren van straten. Helaas komen er ook diverse gevaarlijke stoffen uit gedurende de verbranden die in bepaalde of geringere mate toch in het leefomgeving komen. Daarom moeten we blijven streven naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Afvalwijzer Etten Leur 2022:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige lijst ontdek je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De containers dichten goed af zodat er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren bij ons? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een geschikte oplossing voor ieder type afval en voor elk onderneming. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Afvalwijzer Etten Leur 2022

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zes treden.

Hoe hoger op de ladder, des te duurzamer de behandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over verdelen bij de afkomst. Want ongemengd afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Categorieën en tarieven zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je kunt kiezen voor een betaalbare plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te schatten die grootte het beste bij je past? Pak dan gauw verbinding op met een van onze experts. Met onze langdurige deskundigheid met afvalstromen begrijpen wij precies wat je benodigd hebt. En wil je één keer een extra lediging of standaard een grootte grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen issue!

De kosten van de bakken verschillen per afvalstroom, materiaal en capaciteit. Je least bij ons telkens tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit komt, als we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs zie je bij ons precies voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere bak aftikt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie helder is. Op deze manier raak je later nooit voor vervelende verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalwijzer Etten Leur 2022

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk apart inzamelen. Je hebt de keuze tussen een heel divers assortiment met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de containers buiten staan, of wanneer vandalisme op de horizon staat. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan wel zeven maal hergebruikt worden. Ook in je beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw papier- en papier in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor basis voor nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan piepers, brood, pasta, dranken, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze afvalsoorten vrij, echter ook op kantoor kunt je jouw biologisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van meer herbruikbaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaande een groot deel uit ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalstromen in zamelen, geraken je containers minder snel snel vol. Daarnaast is het apart houden uit uw vuilnis tevens goed voor de omgeving. PMD kan namelijk gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen vers materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD is namelijk één basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Afvalwijzer Etten Leur 2022

{service1)

Bij vind je steeds een passende rolcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren verschillende kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis levering en nationale bereik, heb je binnen 24 uur je afvalcontainer op de gewenste locatie geplaatst. Je bepaalt zelf de gewenste capaciteit en hoe vaak het container geledigd dient te zijn. Op deze manier ken je dus zeker waar je jouw afval altijd weg kan en dat je bijdraagt voor een verbeterde milieu door je vuilnis te splitsen. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, want we belasten het omgeving minder minder indien we afvalstoffen recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemische symbool (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander materiaal zit geplaatst Los karton ofwel ander papier
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Des te meer afval je sorteert, des te beter dat zal zijn ten behoeve van de milieu en ook jouw geldbeurs. Glas is een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen zijn. Glasscherven bestaan uit flesjes, potten en ook scherven. Zonder het te splitsen neemt het door de ruimte en ook gewicht veel plaats bij het afval van het bedrijf op. Je kan daarom heel uit besparen op je afvalkosten. Het is ook tevens compleet te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk om te maken van nieuwe materialen.

Komt er op jouw bedrijf heel veel glas vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan is is een glascontainer onmisbaar. Heb jij wisselende periodes qua drukte? wij werkt met flexibele contracten omdat jij het nummer bakken makkelijk aanpast.

De juiste container voor glasafval

Bestel het beste bakken voor het je glasafval op onze dienst. Jij hebt de keuze uit een bak met 240 liter en van negenhonderd liters. Er al één glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en dit wordt kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid afval kiest jij hoe vaak ons het container zullen komen ledigen. ons biedt het meest voordelige service.

Zo wordt het glas verwerkt

Het veel energie voor het glas te maken uit nieuwe materialen. Glasverval is echter één prima grondslag. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oudere glazen binnen nieuw glazen. Bij de verwerken maken wij onderscheid onder wit, bruin, groene en bont glazen. Daarnaast worden kurken en dekseltjes verwijderd. Via het glas te recyclen, kunnen er bij één heel veel lagere temperatuur glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem neem verbinding .

Wat mag wel er zijn bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasverval dat gefungeerd had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallen kruiken, borden, koppen, aardewerk etc. n Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet beschermd en ook op een veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging kan jij daarom best goed regelen. De gesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen tijdens een veilig proces voor inzameling en vernietiging van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Zo heeft jij honderd procent garantie dat jouw archief beschermd vernietigt is. Na de vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jouw archief niet wil in de het papierbak wil werpen. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen daarom beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen archief is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent een grote hoeveelheid afval in de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één gleuf waar het papier exact doorheen . Wanneer de documenten al in de bak zijn, krijgen niemand ze nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eens in de tijdstip langs voor de bak ledigen en het documenten ter plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarbij het container via het truck zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud zal daarna direct vernietigd.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop jij jouw geheime documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klep in de deksel kan je het documenten in het bak gooien. Je hebt de keuze van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief geen op vervoer gaat, loopt je geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en verwoest.