Afvalwijzer Oss 🔴 9 OPVALLENDE ZAKEN

Snel en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Probeer deze afvalstroom heel klein mogelijk te houden en je gaat merken dat dit financieel voordeelgevend is. Door afvalstoffen zo veel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er heel zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalwijzer Oss

Kies uit het grootste meest uitgebreide aanbod containers en bestel de de meest geschikte rolcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In de restafvalcontainer gooi je al het de onrecyclebare vuil welke je niet verder verder kan verdelen. Karton/karton, swill, en ruiten horen geen binnen de rest container. Eveneens voor PMD sorteren beschikken ons het juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de naam betreffende alle afvalstromen welke in ondernemingen ontstaan. Deze stromen zouden dikwijls afzonderlijk verzameld geraken. Dit is beter aangaande de leefomgeving en de geldtas.

Wat mag wel er binnen ondernemingsafval?

Hoe uitstekend je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal er altijd restafval voortdurend bestaan. Tracht dit afvalstroom heel klein eventueel te bewaren en je zult merken dat dit economisch gunstig is. Via afval dus zoveel mogelijk te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er zo zo weinig mogelijk restvuil over. Binnen de container gooi je reeds de niet te recyclen vuil welke je niet verder extra kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, PMD en ruiten horen niet in de de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je wordt gedwongen afvalstromingen mogelijk toevallig te scheiden. In de Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het streefdoel omschreven artikelen opnieuw te gebruiken indien het kan.

Wat kost een een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De kosten van containers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom de afvalstroom, de omvang van rolcontainer en hoevaak de rolcontainer ontleegd moet worden zijn. Jij ontdekt elke tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je papier, vensters, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons neem je eenvoudig en snel een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende een dag in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende prijzen zie je meteen gedurende het bestelproces. Nuttig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, verminder je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een metalen rolcontainer. Een metalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, praktisch als de vat op een algemene locatie staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De selectie is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) ontdaan moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de productie van duurzame stroom. Algemeen afval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalsector levert maar liefst twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metalen er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelige assen worden gebruikt voor het verhogen of bouwen van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse giftige stoffen uit gedurende de verbranding die in meer of kleinere mate echter in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met streven naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Afvalwijzer Oss:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We bieden de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons praktische overzicht ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te grote bak.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container als dit maar halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een passende uitkomst voor elk type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Afvalwijzer Oss

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, fase 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over scheiden bij de afkomst. Want puur aparte afvalmaterialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en tarieven bedrijfsafval en restafval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je kan opteren voor een voordelige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om in te schatten welke maat het perfect bij je past? Neem dan even aansluiting op met één van onze experts. Door onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten weten wij precies wat je vereist hebt. En wil je een keer een extra legen of standaard een maatje ruimer? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De prijzen van de rolcontainers variëren per afvalsoort, stof en volume. Je least bij ons telkens tegen de laagste kosten. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg vind je bij ons precies waar je aan toe. In ons simpele bestelsysteem staat vermeld duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een andere verschillende rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor ben je later niet voor vervelende ontdekkingen te staan.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalwijzer Oss

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer divers assortiment met afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling aan de loer ligt. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan wel 7 keer gerecycled worden. Tevens in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat jouw document- en papier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt als grondstof tot nieuw producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, maar ook in kantoren mag je jouw organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande één groot deel uit ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalsoorten te te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien is het apart houden uit je afval tevens goed voor het de milieu. PMD mag immers gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen vers materialen ontgonnen te worden voor verse artikelen te produceren, jouw PMD is immers een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Afvalwijzer Oss

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende afvalcontainer voor je PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze levering en nationale bereik, heeft je binnen 24 uren jouw container op de verlangde plek geplaatst. U beslist zelfstandig de gewenste capaciteit en op welke manier frequent het container geledigd moet te zijn. Op deze manier ken je dus vast waar je je vuilnis steeds kwijt kan en dat je meewerkt aan een verbeterde milieu door jouw afval te splitsen. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, omdat we belasten het milieu minder minder als we afvalstoffen hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. De resterende kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminium laag binnenin (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, druiprek etc.)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische symbool (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander materiaal zit gestopt Afzonderlijk doosjes of verschillend document
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te meer afval jezelf sorteert, hoe beter dat het zal zijn voor de milieu en jouw portemonnee. Glas blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te splitsen is. Glasverval bestaan van flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder te splitsen pakt het glasafval vanwege de ruimte en massa heel veel plaats in de afval van het bedrijf op. Jij kunt daarom flink besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is ook tevens compleet te hergebruiken. Daarnaast kost het veel minder kracht dan glazen om te produceren van verse materialen.

Ontstaat er op je onderneming veel glasafval los, zoals in de sector van de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Bezit jij variërende tijdsperioden qua bezigheden? ons werkt samen met aanpasbare contracten omdat jij de nummer bakken eenvoudig verandert.

De juiste container voor glasafval

Koop het meest geschikte containers voor jouw glasafval op ons. Je heeft de keuze uit keuze van een bak van tweehonderdveertig liters en ook van 900 liter. Er is al één glascontainer startend bij €13 per maand en ook dit wordt gratis neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies jij hoe frequent wij de container komen legen. ons biedt het voordeligste service.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost kost heel veel energie om glas te maken uit nieuwe materialen. Glasafval is echter één goede basis. Daar zitten meestal circa 50% oud glazen in nieuwe glas. Bij het bewerken doen wij verschil onder blank, bruine, groene en gemengd glas. Ook zijn kurk en ook deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er zijn op een heel veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem contact .

Wat mag wel er zijn bij het de glasafval?

Wel:

Lege glasafval die gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallend kruikjes, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallend binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief moet beschermd en ook in een veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou je daarom best uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainer van ons ons helpen tijdens een beschermd proces van inzameling en ook vernietiging van archief. Discreet en ook veilig. Documenten worden discreet vervoerd. Op deze manier heeft je 100% zekerheid dat je dossiers veilig vernietigd is. Na vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jij je archief niet in de de papiercontainer wilt werpen. Sommige documenten bezitten geheime gegevens en daarom best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen archief is heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons U. U krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één spleet waar het papier exact doorheen . Als de papieren al in het container zijn, krijgen niemand zij meer in . Onze bestuurder komt eens de zoveel tijd langs voor de bak ledigen en het papier ter plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij de bak door de truck zelf is opgeheven en opengemaakt. De inhoud zal vervolgens direct vernielt.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij je geheime papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klep in de deksel kan je de documenten in de bak gooien. Je hebt de keuze uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kies jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw dossier geen op vervoer is, loopt je niet risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier worden ingezameld en vernietigd.