Afvalwijzer Veendam 2022 🔴 13 ONGEBRUIKELIJKE ZAKEN

Vlug en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht deze afvalstroom dus beperkt toevallig te behouden en je zal zien dat deze financieel voordelig is. Door vuil heel veel eventueel te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er heel zo weinig toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalwijzer Veendam 2022

Kies uit uit het grootste grootste assortiment afvalcontainers en bestel de de beste rolcontainer voor je restafval. In het afvalcontainer werp je al het niet niet-recyclebare afval dat je niet verder kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, en glas thuishoren geen binnen het afvalcontainer. Tevens betreffende PMD scheiden hebben we de geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande elke afvalstromen die binnen bedrijven vrijkomen. Dit stromingen kunnen dikwijls gescheiden verzameld worden. Het is goed voor het natuur en het geldtas.

Wat moet er in zakelijk afval?

Hoezo prima je je vuil tevens verdeelt, er zal er altijd restafval blijven zijn. Poog deze stroom van afval heel klein mogelijk te behouden en je zal zien dat het geldelijk gunstig is. Met afvalstoffen zo veel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er dus minimaal mogelijk restvuil over. Binnen de afvalcontainer gooi je je al het de niet te recyclen afvalstoffen dat je niet verder extra kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, PMD en vensterglas horen geen binnen de restafvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van ondernemingsafval gedwongen?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In de het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het de streefdoel omschreven producten weer te benutten waar dat het lukt.

Wat kost een container een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten van rolcontainers zijn hangt af van de de afvalstroom afvalstroom, de grootte van omvang van rolcontainer alsook hoevaak de container container geleegd dient geraken. Jij ontdekt ieder tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons koop je gemakkelijk en rap een van de talloze varianten vuilcontainers. Wij leveren hem kosteloos gedurende 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe prijzen zie je gelijk in het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te verzamelen, verklein je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even verder. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds juiste ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een stalen afvalcontainer is solide en brandbestendig, handig als de vat op een algemene plaats staat. Je gaat uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf omvangrijke hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van groene kracht. Algemeen afval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche voorbrengt maar minstens een vijfde van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelachtige resten worden gebruikt voor het ophogen of bouwen van wegen. Jammer genoeg komen er ook diverse schadelijke substanties vrij tijdens de verbranden die in bepaalde of mindere mate toch in het milieu terecht komen. Daarom moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Afvalwijzer Veendam 2022:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We leveren de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor je personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De bakken dichten goed af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank niet ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container als dit slechts halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren via ons?

Redenen een container op wielen huren bij ons? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Afvalwijzer Veendam 2022

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, des te ecologischer de afhandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid afval in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want puur aparte afvalsoorten worden zoveel als kan hergebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en kosten bedrijfsafval en algemeen afval beheer

De volume voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en elk daar ertussen. Je kunt opteren voor een betaalbare plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om naar te bepalen die maat het beste bij je past? Haal dan even aansluiting op met een van onze deskundigen. Met onze jarenlange ervaring met afvalsoorten kennen wij exact wat je benodigd hebt. En wil je eenmalig een extra leegmaken of regulier een grootte groter? Dan is dit natuurlijk ook geen probleem!

De kosten van de bakken variëren per afvalstroom, materiaal en volume. Je huurt bij ons telkens tegen de laagste kosten. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit komt, gelijk we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies waar je aan toe. In ons eenvoudige bestelsysteem staat vermeld duidelijk wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere alternatieve bak aftikt. Wij vinden het essentieel dat deze informatie duidelijk is. Hierdoor ben je naderhand nooit voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalwijzer Veendam 2022

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een zeer uitgebreid aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren container is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling aan de horizon staat. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat je papier- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet voor basis tot nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk aan piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, maar tevens in kantoor kunt je je biologisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra recyclebaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een groot gedeelte van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalstromen te verzamelen, zitten je containers minder snel gevuld. Daarnaast ligt het scheiden uit uw afval ook beter voor het milieu. PMD kan immers hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe producten te maken, jouw PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Afvalwijzer Veendam 2022

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte rolcontainer voor je PMD. Wij bieden verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en landelijke dekking, heeft je in 24 uren jouw container bij de verlangde plek geplaatst. Je beslist zelfstandig de verlangde capaciteit en hoe vaak de container geledigd dient te worden. Zo ken je dus zeker dat je jouw afval altijd kwijt kunt en dat je meewerkt voor een verbeterde milieu via je vuilnis te scheiden. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder als wij afval recycleren. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. Het overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk karton ofwel verschillend papier
 • Pakket met van chemische materialen
 • Glasverval

Hoe meer vuilnis jezelf sorteert, des te beter dat het is ten behoeve van de milieu en jouw portemonnee. Glas is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen is. Glasafval bestaat uit flesjes, potjes en scherven. Zonder het te scheiden pakt het glasafval vanwege het volume en ook massa heel veel plaats in de afval van het bedrijf in. Jij kunt daarom heel besparen in je afvalkosten. Het is ook tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen veel kleiner energie dan glaswerk te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er op je onderneming veel glas los, zoals in de sector van de horeca, dan is één container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende periodes qua drukte? ons werkt met aanpasbare contracten omdat je de nummer bakken makkelijk verandert.

Het juiste bak voor glas restafval

Koop de beste bakken voor jouw glasverval op ons. Je hebt de selectie van één bak met 240 liters en met negenhonderd liters. Er is is reeds één container voor glas startend bij €13 per maand en ook dit wordt kosteloos geplaatst. Op basis van de afval kies je op welke manier frequent ons de bak komen ledigen. ons leveren de meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost kost veel kracht om glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen een prima grondslag. Er zitten meestal ongeveer 50% oudere glas in nieuwe glas. Bij de bewerken maken we verschil onder wit, bruine, groen en gemengd glas. Ook worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er bij een veel lagere warmte glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of neem neem contact .

Wat mag wel er zijn bij het de glasverval?

Wel:

Leeg glasverval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallend jenever kruiken, borden, koppen, keramiek etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallen onder glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet beschermd en ook op een veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging zou jij dus best goed regelen. De afgesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een veilig proces voor verzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft je 100% zekerheid dat je je dossiers beschermd vernietigd is. Na vernietiging zullen de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat jij jouw archief niet wil in het papiercontainer wilt gooien. Enkele papieren bezitten geheime informatie en kunnen kunnen dus beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één gleuf waarin het document exact doorheen . Als de documenten al in het container zijn, krijgen niemand ze nog bij . Onze bestuurder komt eenmaal de tijdstip langs om het bak ledigen en de papier plekke te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarbij de container door de truck zelf is opgetild en geopend. Het inhoud wordt vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij jouw geheime documenten veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klep in het deksel kun jij het papieren in het container werpen. Jij heeft de keuze van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw archief niet op het vervoer is, loop jij niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden ingezameld en vernietigd.