Ander Afvalcontainer Gemeente Lingewaard 🔴 14 MAKKELIJKE FEITEN

Vlug en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Poog het afvalstroompje dus klein mogelijk te behouden en je zal opmerken dat dit financieel voordeelgevend is. Via afval heel zoveel eventueel te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en swill, blijft er dus zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Ander Afvalcontainer Gemeente Lingewaard

Kies bij het ruimste gamma containers en bestel de de beste meest geschikte container voor je restvuil. In het restafvalcontainer gooi je al het niet niet-recyclebare vuil welke je niet verder meer kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en ruiten passen niet thuis in de de rest container. Eveneens voor PMD scheiden bezitten ons de juiste correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromen welke in ondernemingen ontstaan. Dit stromingen kunnen meestal gescheiden opgehaald worden. Dat is beter betreffende de leefomgeving en de geldbeugel.

Wat moet er in zakelijk afval?

Hoe prima je je vuil tevens verdeelt, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Probeer dit stroom van afval zo minimaal toevallig te behouden en je gaat merken dat het financieel gunstig is. Via vuil zo zoveel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er heel zo weinig toevallig restvuil over. In de het afvalcontainer werp je reeds het niet-recyclebare afvalstoffen die je niet verder extra kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en ruiten horen niet in de de restafvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromingen zoveel mogelijk te verdelen. In de het landelijk Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het streefdoel vermeld producten weer te benutten indien dat het lukt.

Wat kost een container voor container bedrijfsafval?

De tarieven prijzen voor containers zijn hangt af van de afvalstroom het afvalstroompje, de grootte van rolcontainer alsook hoe vaak de de container geledigd rolcontainer ontleegd moet worden worden. U ontdekt elke kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In ieder onderneming komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je gemakkelijk en snel een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je meteen in het aankoopproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Restafval is wegens zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te ophalen, verklein je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos passende verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een stalen vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandwerend, handig als de bak op een openbare locatie staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 grote moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Algemeen afval lijkt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalbranche levert maar liefst twintig procent van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelige assen worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van straten. Spijtig genoeg komen er ook diverse gevaarlijke stoffen los gedurende de verbranden die in bepaalde of kleinere mate echter in het milieu komen. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Ander Afvalcontainer Gemeente Lingewaard:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische overzicht vind je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers sluiten goed af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te ruime container.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Ander Afvalcontainer Gemeente Lingewaard

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes treden.

Hoe hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo pogen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, stap 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over scheiden bij de afkomst. Want ongemengd gescheiden afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en prijzen zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot tot wel 2500 liter en elk daar tussendoor. Je kunt kiezen voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om in te schatten welke omvang het beste bij je aansluit? Pak dan gauw verbinding op met één van onze deskundigen. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalsoorten weten wij juist wat je nodig hebt. En verlang je eenmalig een extra leegmaken of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de containers verschillen per afvalcategorie, grondstof en volume. Je least bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Algemeen afval is een van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem is aangegeven duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een verschillende bak neerlegt. Wij vinden het belangrijk dat dit aspect helder is. Hierdoor ben je achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Ander Afvalcontainer Gemeente Lingewaard

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, want we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg uitgebreid assortiment met containers van 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vandalisme aan de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens bepaal je hoe frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Ook in je portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw papier- en papier op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt als basis tot nieuw producten. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, maar ook in kantoren kunt je je organisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit extra herbruikbaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel van ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalstromen te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel vol. Daarnaast ligt het apart houden van je vuilnis tevens beter voor het het omgeving. PMD kan immers gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe producten te maken, je PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Ander Afvalcontainer Gemeente Lingewaard

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden diverse kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en nationale dekking, heb je binnen 24 uren jouw afvalcontainer op het verlangde locatie staan. Je beslist zelfstandig de verlangde capaciteit en op welke manier vaak de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Op deze manier weet je daarom zeker dat je je vuilnis altijd kwijt kunt en waar je meewerkt aan een verbeterde milieu via je vuilnis te splitsen. Bestel snel je voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving minder indien wij afval recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Shopper tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof is gestopt Los doosjes ofwel ander papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis je sorteert, hoe beter dat het zal zijn voor de milieu en ook je geldbeurs. Glas blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te scheiden zijn. Glasverval bestaan uit flesjes, potten en ook scherven. Zonder te scheiden neemt het glasafval door de volume en massa veel ruimte bij de afval van het bedrijf op. Je kan daarom flink uit besparen op je afvalkosten. Het glas is ook tevens volledig te recyclen. Ook kost het recyclen veel minder kracht dan glazen te maken uit nieuwe materialen.

Komt er op je bedrijf veel glas los, zoals in de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende periodes qua drukte? ons werkt samen met flexibele overeenkomsten waardoor je het aantal containers makkelijk verandert.

Het juiste bak voor glasafval

Koop het beste containers voor jouw glasafval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit één bak met tweehonderdveertig liters en ook van 900 liters. Er is is reeds één container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook deze wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de de afval kiest je op welke manier frequent ons het bak komen ledigen. wij biedt de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost kost heel veel energie voor het glas te produceren van verse grondstoffen. Glasafval is echter echter een prima basis. Daar zit meestal circa 50% oud glazen in nieuw glazen. Tijdens het verwerken maken we verschil tussen blank, bruine, groene en ook gemengd glazen. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kunnen er zijn bij een heel veel kleinere warmte glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem contact .

Wat is mag wel er bij het glasverval?

Wel:

Lege glasverval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruiken, borden, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je archief dienen veilig en ook in een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou jij dus best uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons helpen tijdens een veilig proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft je 100% zekerheid dat je je dossiers beschermd vernietigt is. Na vernieling zullen de restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat jij je archief niet wil in de de papiercontainer wilt werpen. Enkele papieren bezitten geheime informatie en kunnen daarom best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid vuil in het vorm van geheim papier? Kies voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft een spleet waarin het papier precies doorheen past. Als de documenten eenmaal in de container zitten, krijgen ze nog in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal de tijd bij voor de bak legen en het papier ter plaats te vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een afgesloten systeem waarbij het container door de vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. De inhoud wordt daarna direct vernielt.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je je geheime papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Door het klepje in de deksel kan jij het papieren in de bak gooien. Jij heeft de selectie van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kies je de gewenste frequentie van lediging. Omdat je archief niet op transport gaat, loopt jij geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en verwoest.