Archief Vernietigen Eenmalig ➡️ 5 ONVOORSTELBARE TRUCS

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Tracht het stroom van afval heel beperkt eventueel te houden en je zult opmerken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Door afval zo zoveel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er heel minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Archief Vernietigen Eenmalig

Kies uit uit het grootste ruimste assortiment containers en bestel het ideale afvalcontainer voor je je restvuil. Binnen het restafvalcontainer gooi je al het de onrecyclebare afval welke je niet verder meer kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, en ruiten passen niet thuis binnen het afvalcontainer. Ook voor PMD sorteren bezitten we het juiste afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam voor ieder afvalstromingen welke binnen bedrijven voortkomen. Dit stromingen mogen dikwijls apart verzameld worden. Dit is goed betreffende de milieu en het geldbeugel.

Wat is toegestaan er binnen bedrijfsafval?

Hoezo goed je je afvalstoffen eveneens sorteert, er zal er telkens restvuil blijven bestaan. Poog dit afvalstroom heel klein mogelijk te bewaren en je gaat opmerken dat deze geldelijk voordelig is. Door afval heel zoveel toevallig te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er heel min toevallig restvuil over. In de de restafvalcontainer gooi je al het niet niet te recyclen afval dat je geen meer kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren niet binnen de afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen mogelijk eventueel te verdelen. In het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de bedoeling beschreven artikelen weer te benutten als dat het mag.

Wat kost een container voor afvalcontainer voor?

De tarieven voor de afvalcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroompje, de omvang van rolcontainer en hoe vaak de container geledigd rolcontainer geledigd moet worden. Jij ontdekt elke prijzen op tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je karton, glas, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en snel een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos binnen een dag in heel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze scherpe kosten zie je gelijk gedurende het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is vanwege zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te ophalen, verklein je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook gaan voor een metalen vuilcontainer. Een stalen afvalcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, praktisch als de vat op een algemene locatie staat. Je selecteert uit diverse inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de productie van hernieuwbare stroom. Restafval lijkt dan eventueel nutteloos, dat is het echter niet! De afvalsector voorbrengt maar zowaar een vijfde van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelige assen worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei schadelijke substanties uit tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate toch in het milieu komen. Dus moeten we doorgaan met streven naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Archief Vernietigen Eenmalig:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor jouw werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té ruime container.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container als dit slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren via ons?

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Archief Vernietigen Eenmalig

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zes niveaus.

Hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de behandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de massa afval in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire economie.

Typen en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kunt selecteren voor een gunstige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om in te ramen welke omvang het perfect bij je past? Haal dan snel verbinding op met een van onze specialisten. Met onze vele jaren deskundigheid met afvalmaterialen weten wij precies wat je nodig hebt. En wens je een keer een meer legen of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is deze uiteraard ook geen kwestie!

De kosten van de containers verschillen per afvalstroom, grondstof en capaciteit. Je verhuurt bij ons altijd tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg zie je bij ons exact voor wat je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld overtuigend wat je voor een specifieke gemengd afval container of een verschillende rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie helder is. Op deze manier kom je naderhand niet voor nare ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Archief Vernietigen Eenmalig

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papierafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de optie uit een heel divers assortiment met containers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een brede keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vernieling op de horizon ligt. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat je papier- en papier op de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoren mag je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaande een groot deel van ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten te te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien ligt het apart houden uit uw afval tevens goed voor de omgeving. PMD mag immers gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden voor verse artikelen te produceren, jouw PMD is namelijk één basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Archief Vernietigen Eenmalig

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte rolcontainer voor je PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uren je container bij de gewenste locatie staan. Je bepaalt zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geledigd moet te worden. Op deze manier ken je dus zeker dat je je afval altijd kwijt kunt en waar je meewerkt voor een beter omgeving door je vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het milieu minder minder indien we afvalstoffen recycleren. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en gomballen) (Hard) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemische symbool (deodorant, lak etc)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend stof zit gestopt Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis je scheidt, des te beter dat het zal zijn voor de milieubescherming en ook je portemonnee. Glas blijkt een van de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden zijn. Glasverval bestaat uit flesjes, potjes en glasscherven. Zonder om scheiden pakt het vanwege de volume en massa veel ruimte in de bedrijfsafval in. Jij kunt daarom flink uit besparen in jouw afvalkosten. Het glas is tevens compleet om te recyclen. Ook kost het recyclen veel kleiner energie dan glaswerk te maken uit nieuwe materialen.

Komt daar bij jouw bedrijf veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan een container voor glas onmisbaar. Bezit je variërende tijdsperioden qua drukte? ons functioneert met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij de nummer containers eenvoudig aanpast.

Het geschikte bak voor het glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor je glasverval op ons. Je hebt de keuze uit selectie uit een bak van 240 liters en ook van negenhonderd liter. Er is reeds één glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en deze worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kiest jij hoe frequent wij de bak zullen komen legen. ons biedt het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost kost heel veel energie om glas om te produceren van verse grondstoffen. Glasverval is daarentegen één goede basis. Daar zit meestal ongeveer 50% oud glazen binnen nieuwe glas. Tijdens het verwerken maken wij verschil onder wit, bruin, groen en ook bont glazen. Ook worden kurk en deksels verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kan er zijn bij één veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heeft jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat is mag er bij het de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallend kruikjes, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallen onder glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je archief moet beschermd en op een veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan jij dus best uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigt is. Na vernietiging zullen het restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jij jouw archief niet in de het papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en daarom beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen archief is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig veel afval in de het vorm van vertrouwelijk document? Kies voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat een spleet waar het papier exact erin . Wanneer de papieren al in de container zitten, krijgen ze nog in . Onze chauffeur komt eenmaal tijd langs om het container te ledigen en de papier plekke te vernielen in onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarin de bak via de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. Het inhoud wordt daarna direct vernietigd.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Via de klepje in de deksel kun jij de papieren in de bak werpen. Jij heeft de selectie uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op transport is, loop jij niet risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden ingezameld en vernietigd.