Archiefvernietiging Amsterdam 🔥 7 OPVALLENDE FEITEN

Vlug en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Poog het afvalstroompje heel minimaal toevallig te behouden en je gaat merken dat dit economisch voordeelgevend is. Via afvalstoffen dus zoveel toevallig te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er dus min eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Archiefvernietiging Amsterdam

Kies uit het grootste assortiment afvalcontainers en bestel het ideale rolcontainer geschikt voor je restvuil. In de rest afvalcontainer gooi je reeds het niet-recyclebare vuil dat je niet extra kan scheiden. Papier/karton, swill, en vensterglas passen niet binnen het container. Ook betreffende PMD scheiden hebben we de geschikte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromen dat in ondernemingen ontstaan. Die stromen zouden vaak gescheiden verzameld zijn. Dat is beter betreffende de milieu en het portemonnee.

Wat kan er binnen zakelijk afval?

Op welke manier goed je je vuil eveneens scheidt, er zal er telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog het stroom van afval heel klein mogelijk te bewaren en je zult merken dat deze geldelijk voordelig is. Via vuil heel mogelijk toevallig te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en swill, blijft er dus minimaal toevallig overblijvend afval over. Binnen de rest restafvalcontainer werp je al het het niet-recyclebare vuil die je geen verder kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas horen niet thuis in de restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In de de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel bedoeling beschreven goederen opnieuw te benutten als dat lukt.

Wat kost een een container container bedrijfsafval?

De tarieven kosten van rolcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom de afvalstroom stroom van afval, de omvang van container en hoe vaak de container geledigd container ontleegd moet worden. Je vindt je elke tarieven op de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je documenten, glas, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en vlug een van de talloze varianten vuilcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je direct in het orderproces. Praktisch, want dan kun je meteen zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Gemengd afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, verklein je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren rolcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de bak op een openbare plek staat. Je kiest uit diverse groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de 12 omvangrijke moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de opwekking van duurzame stroom. Restafval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector levert maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze zwarte korrelachtige resten worden gebruikt voor het verhogen of bouwen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei schadelijke substanties vrij in de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate echter in het leefomgeving belanden. Om die reden moeten we doorgaan met zoeken naar zo minimaal verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Archiefvernietiging Amsterdam:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische overzicht vind je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor je personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af waardoor er geen ongedierte bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak als dit maar halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een passende oplossing voor ieder type afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Archiefvernietiging Amsterdam

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de orde, des te ecologischer de afhandeling. Zo trachten wij samen met jou de volume vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit doen wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want puur aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Typen en kosten bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar ertussen. Je kunt opteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om in te ramen welke omvang het beste bij je past? Neem dan snel aansluiting op met een van onze deskundigen. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten weten wij exact wat je benodigd hebt. En wil je één keer een extra legen of standaard een maatje ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen kwestie!

De kosten van de bakken variëren per afvalcategorie, materiaal en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de meest voordelige kosten. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, zoals we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg vind je bij ons precies waarvoor je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere andere container betaalt. Wij achten het cruciaal dat dit helder is. Op deze manier raak je later niet voor nare verrassingen te zitten.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Archiefvernietiging Amsterdam

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart inzamelen. Je hebt de optie tussen een erg gevarieerd aanbod met afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme aan de horizon staat. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan wel 7 maal hergebruikt worden. Ook in je portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet voor basis tot nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk aan piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, echter ook op kantoren mag je je biologisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit meer herbruikbaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaat een groot gedeelte uit bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten te zamelen, zitten je containers minder snel snel vol. Bovendien is het scheiden uit uw afval ook goed voor het de omgeving. PMD kan namelijk gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen enkele vers materialen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD wordt namelijk één grondstof!

De juiste container voor PMD en Archiefvernietiging Amsterdam

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis levering en landelijke dekking, heb je binnen 24 uur jouw container bij de verlangde locatie staan. U beslist zelf het verlangde capaciteit en hoe vaak de container geledigd moet te worden. Op deze manier weet je daarom vast dat je je afval steeds weg kunt en waar je bijdraagt voor een beter omgeving door jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, omdat wij belasten het omgeving veel indien wij afval hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. De resterende kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Shopper tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch teken (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes of verschillend document
 • Verpakking inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, hoe goed dat is ten behoeve van de milieu en jouw geldbeurs. Glas blijkt één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om scheiden zijn. Glasscherven bestaan van flessen, potjes en scherven. Zonder het te scheiden neemt het door de volume en gewicht heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf in. Je kunt daarom flink uit besparen in jouw afvalkosten. Het is ook bovendien volledig te recyclen. Daarnaast kost het heel veel minder kracht in vergelijking met glaswerk te produceren van verse materialen.

Komt daar op je onderneming veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan is is één container voor glas onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij werkt samen met aanpasbare contracten omdat jij de nummer containers eenvoudig verandert.

Het juiste container voor het glas restafval

Koop het beste containers voor het je glasafval op ons. Jij heeft de selectie van één bak met 240 liter en ook met 900 liters. Er is reeds één container voor glas startend bij €13 elke maand en deze worden kosteloos neergezet. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest jij hoe frequent ons de bak komen ledigen. ons leveren de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het heel veel kracht voor het glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is daarentegen één goede grondslag. Daar zit meestal circa 50% oudere glazen in nieuwe glazen. Bij de verwerken doen wij verschil onder blank, bruine, groene en bont glas. Daarnaast worden kurk en deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er zijn bij een veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem contact .

Wat is mag er zijn bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gediend had als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallen kruiken, borden, koppen, aardewerk etc. n Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en op veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging kan je daarom best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces voor verzameling en vernieling van jouw dossiers. Discreet en beschermd. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je honderd procent zekerheid dat je jouw archief veilig vernietigt is. Na vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je jouw archief niet wil in de de papierbak wil gooien. Enkele documenten bezitten geheime gegevens en dus best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel vuil in de gedaante van geheim document? Kies voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één spleet waarin het papier exact erin past. Als de documenten eenmaal in de container zijn, krijgt zij meer in . Onze chauffeur komt eenmaal de tijd langs om de container te legen en het papier plaats te vernielen binnen onze truck. Ook dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij de container via het truck zelf wordt opgetild en geopend. De inhoud wordt daarna meteen vernietigd.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij je geheime papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Door de klepje in de deksel kun jij het papieren in de bak werpen. Jij hebt de keuze van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kies jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief geen op vervoer gaat, loop je niet gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.