Archiefvernietiging Breda ☑️ 14 OPMERKELIJKE WEETJES

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afval ook scheidt, er zal steeds restafval blijven bestaan. Probeer deze afvalstroompje zo beperkt toevallig te bewaren en je zult opmerken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Via afvalstoffen zo zoveel eventueel te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er heel min toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Archiefvernietiging Breda

Kies uit het grootste meest uitgebreide assortiment rolcontainers en bestel de het ideale rolcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In de container gooi je je reeds het niet te recyclen afval die je niet verder kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, en vensterglas thuishoren geen in de rest container. Ook voor PMD verdelen hebben wij de juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande elke afvalstromen dat bij ondernemingen voortkomen. Die stromingen kunnen dikwijls apart verzameld geraken. Dit is goed betreffende het milieu leefomgeving en het portemonnee.

Wat mag wel er binnen ondernemingsafval?

Hoe uitstekend je je afvalstoffen tevens sorteert, er gaat altijd overblijvend afval aanwezig zijn. Poog dit stroom van afval zo klein eventueel te houden en je zult merken dat deze financieel voordeelgevend is. Via vuil zo zoveel eventueel te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er heel zo weinig mogelijk restafval over. In de de afvalcontainer werp je reeds het niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet extra kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, PMD en glas passen geen in de het container.

Is het sorteren van bedrijfsafval gedwongen?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. In de de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel vermeld goederen weer te aanwenden als dat het kan.

Wat kost een container rolcontainer bedrijfsafval?

De prijzen van afvalcontainers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom afvalstroom, de grootte van container alsook hoe vaak de container rolcontainer ontleegd moet worden worden. Jij ontdekt elke tarieven op de de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je documenten, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en snel een van de verschillende typen vuilcontainers. Wij brengen hem kosteloos binnen 24 uur in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage kosten zie je meteen tijdens het bestelproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te zamelen, reduceer je de massa algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, nuttig als de vat op een algemene plaats staat. Je kiest uit verschillende volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geledigd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de productie van hernieuwbare stroom. Gemengd afval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar zowaar een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een functionele doel. Deze gitzwarte korrelige resten worden gebruikt voor het verhogen of creëren van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei giftige substanties vrij in de verbranding die in minstens of mindere mate echter in het leefomgeving belanden. Om die reden moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Archiefvernietiging Breda:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De containers sluiten goed af waardoor er niet plagen bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té ruime bak.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer dit slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een passende oplossing voor ieder soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Archiefvernietiging Breda

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, etappe 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over sorteren bij de bron. Want ongemengd gescheiden afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een kringloop maatschappij.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en alles daar tussenin. Je kan selecteren voor een gunstige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te bepalen wat grootte het goed bij je past? Neem dan snel contact op met een van onze deskundigen. Met onze vele jaren kennis met afvalstromen begrijpen wij precies wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een extra lediging of regulier een maatje ruimer? Dan is dat uiteraard ook geen probleem!

De tarieven van de rolcontainers variëren per afvalstroom, grondstof en literinhoud. Je verhuurt bij ons altijd tegen de laagste tarieven. Restafval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs vind je bij ons juist voor wat je aan toe. In ons simpele bestelproces staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een verschillende rolcontainer neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie helder is. Op deze manier raak je later geen voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Archiefvernietiging Breda

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer gevarieerd assortiment van afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en karton vind je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een brede keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme op de loer staat. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte grootte. Vervolgens beslis je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan wel zeven keer hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat jouw document- en papier op de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt als grondstof tot nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter ook in kantoren kunt je jouw organisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer herbruikbaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk deel van ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen allemaal bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalstromen te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel gevuld. Daarnaast ligt het apart houden van uw vuilnis ook beter voor het de milieu. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, je PMD is namelijk een grondstof!

De geschikte container voor PMD en Archiefvernietiging Breda

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor je PMD. We bieden diverse plastic afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis bezorging en nationale dekking, heeft je binnen 24 uren jouw afvalcontainer op het verlangde plek staan. Je bepaalt zelf de gewenste inhoudsmaat en hoe frequent de container geledigd dient te worden. Op deze manier ken je daarom zeker dat je jouw vuilnis steeds weg kunt en waar je bijdraagt aan een verbeterde milieu door je vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving veel minder indien wij afval recycleren. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. De resterende plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch teken (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof is geplaatst Afzonderlijk karton of ander papier
 • Pakket inclusief van chemische materialen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis jezelf scheidt, des te beter dat is voor het milieu en ook jouw portemonnee. Glaswerk is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaat van flessen, potjes en scherven. Zonder het om scheiden neemt het vanwege de ruimte en ook massa heel veel plaats in de bedrijfsafval in. Je kunt daarom flink besparen in jouw kosten voor afval. Het is ook tevens volledig te hergebruiken. Daarnaast kost het heel veel kleiner kracht dan glaswerk om te maken van verse grondstoffen.

Komt er op jouw bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Heb je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? wij werkt met flexibele overeenkomsten omdat je de nummer containers makkelijk verandert.

Het geschikte container voor glasafval

Koop de beste containers voor je glasverval bij ons. Je hebt de keuze uit selectie uit een container van 240 liter en ook van 900 liter. Er is is reeds één container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en ook dit wordt gratis geplaatst. Op basis van hoeveelheid afval kiest jij op welke manier vaak wij het container zullen komen legen. wij leveren de voordeligste service.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost veel kracht voor het glas om te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter echter één goede grondslag. Er zitten meestal ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuw glas. Tijdens de bewerken doen wij verschil tussen blank, bruine, groen en bont glazen. Ook worden kurk en deksels verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kunnen er op één veel kleinere temperatuur glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragen of contact op.

Wat is mag er zijn bij de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gefungeerd had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallend kruikjes, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en ook in een veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging kan je daarom beter uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons ondersteunen tijdens een beschermd proces van verzameling en ook vernieling van jouw jouw dossiers. Discreet en beschermd. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heb jij 100% garantie dat jouw dossiers beschermd vernietigd is. Na de vernietiging zullen het restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je jouw archief niet in het papierbak wilt werpen. Sommige documenten bevatten geheime informatie en kunnen kunnen daarom beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft jij frequent veel afval in het gedaante van geheim papier? Kies dan dan voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waar het document exact doorheen . Wanneer het papieren al in het bak zijn, krijgen ze meer in . Onze bestuurder komt eenmaal in de tijd bij om de bak ledigen en het documenten plekke te vernielen binnen onze truck. Eveneens dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarin het bak via de truck zelf is opgetild en opengemaakt. De content zal vervolgens meteen vernietigd.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klep in het deksel kan jij de documenten in de bak werpen. Je hebt de selectie uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw dossier geen op vervoer is, loop je niet risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.