Archiefvernietiging Delft ᐅ 11 SCHOKKENDE TIPS

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal telkens overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroom heel beperkt mogelijk te bewaren en je gaat opmerken dat deze financieel voordelig is. Door vuil dus mogelijk toevallig te verdelen, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er heel min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Archiefvernietiging Delft

Kies uit van het grootste ruimste assortiment afvalcontainers en koop de beste beste container geschikt voor je restafval. In de de afvalcontainer gooi je al de niet te recyclen vuil welke je geen meer kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas horen niet in de de rest container. Tevens omtrent PMD verdelen hebben we de correcte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromen dat binnen ondernemingen ontstaan. Deze stromingen kunnen meestal afzonderlijk opgehaald zijn. Dat is beter betreffende de milieu en de portemonnee geldtas.

Wat mag er in de ondernemingsafval?

Hoe prima je je afval tevens verdeelt, er gaat altijd overblijvend afval voortdurend zijn. Tracht dit stroom van afval zo klein toevallig te houden en je zal merken dat het financieel voordeelgevend is. Via afvalstoffen zo veel mogelijk te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er zo zo weinig toevallig restvuil over. In de de afvalcontainer werp je al de onrecyclebare afvalstoffen die je geen verder kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis in de rest afvalcontainer.

Is het sorteren van bedrijfsafval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromingen zoveel mogelijk te scheiden. In het Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel doel vermeld artikelen nogmaals te benutten als het mag.

Wat kost een container een container voor container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom afvalstroompje, de omvang van de container en hoevaak hoe vaak de de container geledigd rolcontainer ontleegd moet geraken. Je ontdekt elke prijzen op de tarievenpagina de.

Welk type bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je papier, vensters, voedselresten en PMD scheiden. Ook dragen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de talloze varianten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis in een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze scherpe kosten zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Handig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te zamelen, verminder je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de bak op een algemene plaats staat. Je gaat uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geleegd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare energie. Restafval klinkt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaalresten er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze donkere korrelachtige slakken worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende schadelijke stoffen uit gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het milieu belanden. Dus moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Archiefvernietiging Delft:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te ruime container.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak als dit maar halfgevuld is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor ieder type afval en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Archiefvernietiging Delft

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zes treden.

Naarmate je hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de volume afval in jouw restafvalcontainer te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over scheiden bij de oorsprong. Want puur gescheiden afvalsoorten worden zoveel mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire maatschappij.

Soorten en tarieven bedrijfsafval en restafval verwerking

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je kan opteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om in te bepalen welke grootte het beste bij je past? Haal dan gauw aansluiting op met één van onze deskundigen. Met onze langdurige ervaring met afvalmaterialen weten wij exact wat je nodig hebt. En wil je een keer een aanvullend legen of standaard een grootte ruimer? Dan is deze uiteraard ook geen enkel probleem!

De tarieven van de containers wisselen per afvalsoort, stof en capaciteit. Je verhuurt bij ons altijd tegen de laagste tarieven. Restafval is een van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact waar je te maken hebt. In ons simpele bestelmethode staat vermeld overtuigend wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde verschillende bak neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie transparant is. Zo raak je naderhand nooit voor nare onthullingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Archiefvernietiging Delft

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de optie uit een heel divers assortiment met containers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een ruime keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen container is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme op de loer staat. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna bepaal je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan wel zeven keer hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat jouw document- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet voor basis voor nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze afvalstromen beschikbaar, echter tevens op kantoor mag je jouw organisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van extra recyclebaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaat een groot deel uit ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen allemaal tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalstromen in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien is het scheiden uit je vuilnis tevens goed voor het omgeving. PMD mag immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, je PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Archiefvernietiging Delft

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor je PMD. Wij bieden verschillende plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heeft je binnen 24 uren je container op het gewenste locatie geplaatst. Je beslist zelf het gewenste capaciteit en hoe frequent het container geleegd moet te worden. Op deze manier weet je daarom vast waar je jouw afval altijd weg kunt en dat je meewerkt aan een verbeterde omgeving via je afval te scheiden. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, omdat wij belasten het milieu minder als we afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. De resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Hard) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Shopper tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander stof zit geplaatst Los karton of verschillend document
 • Verpakking met chemische materialen
 • Glasafval

Hoe veel vuilnis jezelf sorteert, des te goed dat is ten behoeve van de milieu en ook jouw portemonnee. Glas is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden is. Glasscherven bestaat uit flesjes, potten en ook scherven. Zonder het te scheiden neemt het vanwege de ruimte en massa heel veel ruimte bij het bedrijfsafval op. Je kunt dus flink uit besparen in jouw afvalkosten. Het glas is tevens compleet om te recyclen. Ook kost het heel veel kleiner energie in vergelijking met glazen om te produceren van verse grondstoffen.

Ontstaat er op je bedrijf heel veel glas vrij, zoals in de sector van de horeca, dan is een glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes qua bezigheden? wij werkt met aanpasbare overeenkomsten omdat jij de aantal containers eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor het glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor het jouw glasafval op ons. Je hebt de keuze uit selectie van één bak van 240 liters en ook met 900 liters. Er is al een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kiest jij op welke manier vaak wij het container komen ledigen. ons biedt het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het kost veel kracht om glas om te produceren van verse materialen. Glasafval is echter echter een prima basis. Daar zit meestal ongeveer 50% oudere glazen in nieuw glas. Tijdens het bewerken doen wij onderscheid tussen wit, bruine, groene en ook bont glazen. Daarnaast zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door glas te hergebruiken, kan er zijn bij één veel lagere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heb je vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem contact .

Wat mag er bij de glasafval?

Wel:

Leeg glasafval die gefungeerd had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en ook in een veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging zou jij dus best goed regelen. Het gesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen tijdens een beschermd proces van verzameling en ook vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten worden discreet getransporteerd. Zo heb jij honderd procent garantie dat je je archief beschermd vernietigd is. Na de vernietiging worden de restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jij je dossiers niet wil in het papierbak wilt werpen. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom beter vernielt . Vermoedelijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen archief is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt een gesloten container op wielen.

Deze container bevat een gleuf waar het document exact erin . Wanneer de papieren eenmaal in de bak zitten, krijgt niemand zij nog in handen. Onze chauffeur komt eenmaal in zoveel tijdstip langs voor het container te ledigen en het papier ter plaats vernielen binnen onze truck. Ook dit werkt middels een gesloten mechanisme waarin de container door het truck zelf wordt opgeheven en geopend. Het content wordt vervolgens direct vernielt.

De geschikte bak voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je je geheime papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klepje in het deksel kan jij de papieren in het container werpen. Jij hebt de selectie uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op transport gaat, loopt jij geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden verzameld en verwoest.