Archiefvernietiging Deventer ☑️ 8 VERRASSENDE GEHEIMEN

Vlug en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook sorteert, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Probeer het stroom van afval heel minimaal toevallig te bewaren en je zal opmerken dat dit financieel voordeelgevend is. Via vuil zo veel eventueel te verdelen, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er dus minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Archiefvernietiging Deventer

Kies uit het meest uitgebreide assortiment rolcontainers en bestel het meest geschikte container voor je overblijvend afval. In de de rest restafvalcontainer werp je al de onrecyclebare vuil welke je geen verder kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten horen niet thuis in de afvalcontainer. Tevens betreffende PMD scheiden hebben ons de geschikte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromen dat binnen bedrijven vrijkomen. Dit stromingen kunnen dikwijls afzonderlijk verzameld zijn. Dit is verbeterd betreffende het natuur en de portemonnee.

Wat mag wel er in ondernemingsafval?

Hoezo prima je je afval ook scheidt, er zal steeds restafval blijven voorkomen. Tracht deze afvalstroompje zo minimaal toevallig te behouden en je zal merken dat het financieel voordelig is. Door afval dus veel toevallig te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er heel minimaal toevallig overblijvend afval over. In het container werp je al het het niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet extra kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas passen niet in de de restafvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval gedwongen?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. Binnen het landelijk Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de streefdoel beschreven artikelen nogmaals te benutten waar dat het mag.

Wat kost een een rolcontainer voor?

De kosten voor rolcontainers afhankelijk hangt af van de afvalstroom afvalstroompje, de afmeting van container en hoevaak hoe vaak de de afvalcontainer ontleegd moet worden geraken. Je vindt ieder tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je documenten, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en vlug een van de vele varianten vuilcontainers. Wij brengen hem gratis in een etmaal in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende kosten zie je meteen in het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te zamelen, verklein je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd passende verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, praktisch als de container op een algemene plaats staat. Je selecteert uit diverse volumematen. De selectie is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn ruime moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de productie van hernieuwbare energie. Restafval klinkt dan misschien nutteloos, dat is het echter niet! De afvalsector produceert maar minstens 20% van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de laatste metalen er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelige assen worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke materialen uit tijdens de verbrandingsproces die in meer of kleinere mate desondanks in het milieu komen. Daarom moeten we doorgaan met streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Archiefvernietiging Deventer:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische lijst ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kan. Ook kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te ruime container.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak als dit slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Archiefvernietiging Deventer

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zestal stappen.

Hoe hoger op de orde, des te duurzamer de verwerking. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid afval in jouw algemeen afval container te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en tarieven zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je mag kiezen voor een betaalbare kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om bij te bepalen wat maat het beste bij je past? Haal dan even contact op met één van onze deskundigen. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalstromen weten wij exact wat je nodig hebt. En verlang je eenmalig een meer leegmaken of gewoonlijk een formaat ruimer? Dan is dat uiteraard ook geen enkel issue!

De prijzen van de rolcontainers variëren per afvalsoort, materiaal en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere alternatieve container aftikt. Wij achten het cruciaal dat dit helder is. Hierdoor kom je achteraf geen voor vervelende ontdekkingen te zitten.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Archiefvernietiging Deventer

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim archief. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart verzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer divers assortiment met containers van 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de loer ligt. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat je papier- en karton op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof tot nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, echter tevens in kantoor kunt je je organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit extra recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat één groot deel van ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten te te zamelen, geraken je containers minder snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden van uw afval tevens beter voor de milieu. PMD mag immers hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Archiefvernietiging Deventer

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende afvalcontainer voor het je PMD. Wij bieden diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uur jouw container bij de gewenste plek staan. Je beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geleegd dient te zijn. Op deze manier weet je daarom vast dat je jouw afval altijd weg kan en dat je meewerkt voor een beter omgeving via je vuilnis te splitsen. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, omdat we belasten het omgeving minder als we afvalstoffen recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag binnenin (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander materiaal zit gestopt Afzonderlijk doosjes of ander papier
 • Verpakking met van chemische stoffen
 • Glasverval

Hoe meer afval je scheidt, hoe goed dat het zal zijn voor de milieu en je geldbeurs. Glaswerk is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om splitsen is. Glasscherven bestaat van flesjes, potten en ook scherven. Zonder het te scheiden neemt het vanwege het ruimte en gewicht heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf op. Jij kunt dus heel besparen op jouw afvalkosten. Het is bovendien volledig te recyclen. Ook kost het veel minder energie dan glazen te maken uit verse materialen.

Ontstaat daar bij je onderneming veel glas los, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan een container voor glas essentieel. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot drukte? ons werkt met flexibele overeenkomsten omdat je het nummer containers makkelijk aanpast.

Het geschikte container voor het glas restafval

Bestel het meest geschikte containers voor het jouw glasafval op onze dienst. Jij hebt de selectie uit één container van 240 liters en ook van 900 liter. Er is reeds een container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en ook dit wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de de afval kiest je op welke manier vaak ons de container komen ledigen. wij leveren het meest voordelige service.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost veel energie voor het glas te produceren van verse grondstoffen. Glasverval is echter echter één goede grondslag. Er zitten gewoonlijk circa 50% oudere glazen in nieuw glas. Bij het verwerken maken we onderscheid onder wit, bruin, groen en gemengd glas. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kunnen er op één heel veel kleinere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen of contact op.

Wat mag er zijn bij het glasverval?

Wel:

Lege glasafval die gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en in een veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter goed organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces van verzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en ook beschermd. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heb jij 100% garantie dat je je dossiers beschermd vernietigd zijn. Na de vernietiging worden de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je je archief niet wil in het papiercontainer wil werpen. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen dus best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb jij regelmatig veel afval in de vorm van vertrouwelijk document? Kies voor het dossiervernietiging van ons . U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat een gleuf waarin het papier exact erin . Wanneer de documenten eenmaal in de bak zijn, krijgen ze meer in handen. Onze bestuurder komt eens in de zoveel tijdstip langs voor het container ledigen en de papier ter plaats vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een afgesloten systeem waarin de bak via het truck zelf is opgeheven en opengemaakt. De content wordt vervolgens meteen vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je je vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door het klep in de deksel kan je de documenten in het container gooien. Jij heeft de selectie van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op het vervoer gaat, loop je geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en vernietigd.