Archiefvernietiging Eindhoven ᐅ 15 SCHOKKENDE WEETJES

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Tracht deze stroom van afval zo klein eventueel te behouden en je zal merken dat deze geldelijk gunstig is. Via afvalstoffen zo zoveel mogelijk te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er zo minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Archiefvernietiging Eindhoven

Kies uit van de meest uitgebreide assortiment containers en bestel de de beste afvalcontainer voor je je overblijvend afval. In de rest afvalcontainer werp je reeds het niet niet-recyclebare vuil dat je geen verder kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, en glas horen niet thuis in de rest restafvalcontainer. Ook voor PMD scheiden bezitten wij het geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende elke afvalstromen dat bij firma’s vrijkomen. Die stromen kunnen meestal apart verzameld geraken. Het is beter voor het milieu en de geldtas.

Wat mag wel er in zakelijk afval?

Hoe uitstekend je je afval tevens sorteert, er zal steeds restafval blijven voorkomen. Probeer dit afvalstroompje zo minimaal toevallig te behouden en je zal opmerken dat het economisch voordeelgevend is. Door afvalstoffen dus mogelijk toevallig te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er zo minimaal eventueel restafval over. Binnen het restafvalcontainer gooi je reeds de niet te recyclen afval dat je niet meer kan sorteren. Karton/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren niet in de de afvalcontainer.

Is het verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromingen zoveel eventueel te scheiden. In de het Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel streefdoel beschreven goederen opnieuw te benutten als het mag.

Wat kost een container bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen van containers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom stroom van afval, de grootte van grootte van de afvalcontainer en hoevaak de container geledigd container ontleegd moet geraken. Je ontdekt ieder prijzen op tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, glas, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In ieder bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons bestel je eenvoudig en vlug een van de vele typen rolcontainers. Wij bezorgen hem gratis binnen een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je gelijk gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, verminder je de massa algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook kiezen voor een metalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, praktisch als de bak op een algemene locatie staat. Je kiest uit verschillende inhoudsmaten. De keuze is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de dozijn grote hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de productie van groene energie. Algemeen afval klinkt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche levert maar minstens twintig procent van de groene stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de resterende metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een bruikbare doel. Deze donkere korrelige slakken worden gebruikt voor het verhogen of creëren van straten. Helaas komen er ook verschillende schadelijke stoffen uit tijdens de verbranding die in bepaalde of mindere mate toch in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met proberen naar zo min mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Archiefvernietiging Eindhoven:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De containers sluiten goed af zodat er geen ongedierte bij het afval kan. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té grote bak.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container wanneer dit maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een passende oplossing voor elk type afval en voor elk onderneming. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Archiefvernietiging Eindhoven

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal niveaus.

Hoe hoger op de ladder, hoe ecologischer de afhandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de massa rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, stap 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want puur aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een kringloop maatschappij.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en gemengd afval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar tussenin. Je kan kiezen voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om bij te schatten wat grootte het beste bij je aansluit? Pak dan gauw contact op met een van onze deskundigen. Met onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen weten wij exact wat je nodig hebt. En wil je een keer een aanvullend leegmaken of regulier een grootte groter? Dan is dit uiteraard ook geen enkel probleem!

De tarieven van de containers variëren per afvalcategorie, materiaal en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is een van de duurdere afvalstromen. Dit komt, gelijk we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs vind je bij ons juist waarvoor je aan toe. In ons simpele bestelmethode staat helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een bepaalde andere bak betaalt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit transparant is. Hierdoor raak je achteraf niet voor vervelende verrassingen te zitten.

Hoe hou je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Archiefvernietiging Eindhoven

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer divers assortiment van afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen container is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of vernieling aan de loer ligt. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw papier- en papier op de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor basis voor nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter tevens in kantoren mag je jouw organisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit extra recyclebaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaande één groot deel van ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren allemaal tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalsoorten in zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Daarnaast is het scheiden van je afval tevens goed voor het de milieu. PMD kan immers hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, jouw PMD wordt immers één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Archiefvernietiging Eindhoven

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden verschillende plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis bezorging en nationale bereik, heb je in 24 uren jouw container op het gewenste plek staan. U beslist zelfstandig de verlangde capaciteit en op welke manier frequent het container geledigd dient te zijn. Zo ken je daarom vast dat je jouw vuilnis steeds weg kan en dat je bijdraagt aan een verbeterde omgeving door jouw afval te splitsen. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, want we belasten het omgeving minder minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook kauwgom) (Hard) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten met ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal zit gestopt Los doosjes ofwel ander papier
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe meer vuilnis jezelf sorteert, des te goed dat is voor het milieubescherming en je geldbeurs. Glas blijkt één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen zijn. Glasscherven bestaat van flessen, potjes en glasscherven. Zonder het te scheiden pakt het glasafval door het ruimte en gewicht veel ruimte bij de bedrijfsafval in. Jij kan dus flink besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is bovendien volledig te recyclen. Ook kost het recyclen veel minder energie in vergelijking met glaswerk om te maken van nieuwe grondstoffen.

Komt daar bij jouw bedrijf heel veel glas los, bijvoorbeeld bij de horeca, dan een container voor glas onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? wij werkt samen met aanpasbare contracten omdat je de nummer containers makkelijk aanpast.

De juiste container voor glasafval

Koop de meest geschikte bakken voor het jouw glasafval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit keuze van één bak met 240 liters en ook met 900 liters. Er is al één container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook deze worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de afval kiest jij op welke manier vaak wij de container zullen komen legen. ons leveren het voordeligste service.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het veel energie om glas te maken uit nieuwe materialen. Glasafval is echter één prima basis. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glas in nieuwe glazen. Bij de bewerken doen we verschil tussen blank, bruine, groen en ook gemengd glazen. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kan er zijn bij één heel veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem verbinding op.

Wat mag wel er bij het glasverval?

Wel:

Leeg glasverval die gediend had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallend kruiken, bordjes, koppen, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet veilig en ook op veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou je dus beter goed organiseren. Het afgesloten rolcontainer van ons helpen bij een veilig proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft je honderd procent garantie dat je dossiers veilig vernietigd zijn. Na vernieling worden het restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je jouw dossiers niet in de het papiercontainer wil werpen. Enkele documenten bevatten geheime informatie en daarom beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen archief is zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig veel vuil in het gedaante van geheim document? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat één spleet waarin het papier exact doorheen past. Wanneer de documenten eenmaal binnen het container zitten, krijgen ze nog bij . Onze bestuurder komt eens in tijdstip bij om de container te legen en de papier ter plaats te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een afgesloten systeem waarin het container via het vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het content zal vervolgens direct vernietigd.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij je vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klep in het deksel kan je de papieren in het container werpen. Jij hebt de selectie uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kies jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat je dossier geen op het transport gaat, loop je geen risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en verwoest.