Archiefvernietiging Enschede ᐅ 12 OPZIENBARENDE WEETJES

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroom zo minimaal toevallig te houden en je zal zien dat het geldelijk voordelig is. Via afval zo zoveel eventueel te sorteren, zoals papier/karton, PMD, glas, en swill, blijft er zo min mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Archiefvernietiging Enschede

Kies uit uit het ruimste assortiment rolcontainers en bestel de de beste meest geschikte container geschikt voor je restvuil. Binnen de restafvalcontainer gooi je al het het niet onrecyclebare afvalstoffen dat je geen meer kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, en vensterglas passen geen binnen de rest container. Tevens voor PMD sorteren bezitten wij de geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor ieder afvalstromen dat binnen bedrijven voortkomen. Dit afvalstromen kunnen meestal apart ingezameld geraken. Het is verbeterd aangaande het milieu milieu en het geldtas.

Wat mag wel er in de zakelijk afval?

Hoezo goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal er telkens overblijvend afval voortdurend voorkomen. Poog het afvalstroompje zo minimaal eventueel te behouden en je zal zien dat het financieel voordelig is. Door afvalstoffen heel zoveel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er dus minimaal eventueel restafval over. In de de rest afvalcontainer gooi je je al de niet te recyclen afval welke je niet verder verder kan scheiden. Documenten/karton, swill, PMD en glas thuishoren geen in de de rest restafvalcontainer.

Is scheiden sorteren van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In de het landelijk Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het streefdoel omschreven goederen weer te benutten als het mag.

Wat kost een container container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor de afvalcontainers zijn afhankelijk van de de afvalstroom afvalstroompje, de afmeting van de container en hoevaak de container afvalcontainer geleegd dient geraken. Je ontdekt elke tarieven op de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je papier, glas, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons koop je snel en snel een van de vele soorten vuilcontainers. Wij brengen hem gratis in een dag in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je direct in het bestelproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te ophalen, verklein je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even verder. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd passende inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container huren, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een metalen afvalcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, praktisch als de container op een algemene locatie staat. Je gaat uit diverse groottes. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geledigd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de twaalf omvangrijke moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van hernieuwbare energie. Algemeen afval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar minstens 20% van de groene stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelige resten worden ingezet voor het aanvullen of creëren van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke substanties los tijdens de verbrandingsproces die in meer of mindere mate echter in het milieu belanden. Dus moeten we volhouden met proberen naar zo minimaal verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Archiefvernietiging Enschede:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons handige lijst ontdek je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De containers sluiten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het afval kan. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té ruime bak.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een passende uitkomst voor elk type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Archiefvernietiging Enschede

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal treden.

Hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de volume vuilnis in jouw gemengd afval container terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Fase 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een kringloop economie.

Categorieën en tarieven ondernemingsafval en restafval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je kan opteren voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om in te schatten wat grootte het perfect bij je past? Pak dan snel contact op met één van onze deskundigen. Door onze jarenlange ervaring met afvalstromen kennen wij exact wat je benodigd hebt. En wens je eenmalig een aanvullend leegmaken of standaard een maatje grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de rolcontainers variëren per afvalstroom, stof en capaciteit. Je verhuurt bij ons telkens tegen de meest voordelige prijzen. Restafval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkig vind je bij ons juist waar je te maken hebt. In ons simpele bestelproces staat helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere verschillende bak neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Zo ben je achteraf nooit voor onaangename verrassingen te zitten.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Archiefvernietiging Enschede

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart inzamelen. Je krijgt de optie tussen een erg gevarieerd assortiment van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een brede selectie tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de containers buiten staan, of wanneer vernieling op de horizon staat. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat jouw document- en karton op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet als basis tot nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze afvalstromen vrij, echter tevens in kantoren mag je je organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer herbruikbaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen in te zamelen, geraken je containers minder snel vlug gevuld. Bovendien ligt het apart houden uit je vuilnis tevens beter voor het de milieu. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe producten te produceren, je PMD is namelijk een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Archiefvernietiging Enschede

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. We leveren diverse plastic rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis levering en nationale dekking, heb je binnen 24 uur jouw container bij het gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelf het verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak het container geledigd dient te zijn. Op deze manier ken je dus zeker waar je je vuilnis steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een verbeterde omgeving door je afval te splitsen. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het milieu veel minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. Het overgebleven plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, druiprek etc.)
 • Draagtas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof is gestopt Los doosjes of verschillend papier
 • Verpakking inclusief van chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis jezelf scheidt, des te beter dat is ten behoeve van de milieu en ook jouw portemonnee. Glas is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen zijn. Glasverval bestaan uit flessen, potten en ook scherven. Zonder het te scheiden pakt het glasafval door de ruimte en ook gewicht veel ruimte bij het bedrijfsafval in. Je kunt dus flink besparen op jouw afvalkosten. Het is ook bovendien compleet om te recyclen. Ook kost het recyclen veel minder kracht in vergelijking met glazen om te maken van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar bij jouw bedrijf veel glas los, zoals bij de sector van de horeca, dan is één glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot drukte? ons werkt met flexibele overeenkomsten omdat jij het aantal bakken eenvoudig verandert.

De geschikte bak voor het glasafval

Bestel het beste bakken voor jouw glasverval bij ons. Je heeft de keuze van één container van 240 liters en van negenhonderd liter. Er al een glascontainer vanaf €13 per maand en ook deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid afval kiest je op welke manier frequent ons de container zullen komen ledigen. ons leveren het voordeligste dienstverlening.

Zo wordt het glas bewerkt

Het veel kracht om glas te maken van verse grondstoffen. Glasverval is echter een goede grondslag. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glas binnen nieuwe glazen. Tijdens de verwerken maken we onderscheid onder wit, bruin, groen en bont glazen. Ook worden kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te recyclen, kunnen er zijn op een veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact .

Wat mag er bij het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en op veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging kan jij daarom best goed organiseren. Het afgesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en ook beschermd. Papieren zullen discreet vervoerd. Zo heeft je 100% zekerheid dat je je dossiers veilig vernietigd is. Na de vernieling worden het restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je jouw archief niet wil in het papierbak wil werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen dus best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft je frequent een grote hoeveelheid afval in de het gedaante van geheim document? Kies dan voor dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat één spleet waar het document exact erin past. Als het documenten eenmaal binnen de container zijn, krijgt niemand zij meer in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal de tijdstip bij voor het bak te legen en het papier ter plekke vernielen in onze truck. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarin het container via de truck zelf wordt opgetild en geopend. De inhoud zal vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klepje in de deksel kun jij de documenten in het container werpen. Je hebt de keuze uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief geen op het transport is, loopt jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden verzameld en verwoest.