Archiefvernietiging Haarlem 🔴 7 VERBORGEN FEITEN

Snel en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog dit stroom van afval dus minimaal eventueel te behouden en je zult merken dat het economisch gunstig is. Door afvalstoffen zo zoveel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er zo minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Archiefvernietiging Haarlem

Kies uit het grootste grootste aanbod rolcontainers en koop de beste beste afvalcontainer voor je restafval. Binnen de afvalcontainer gooi je je al het de niet te recyclen afval welke je geen meer kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten passen niet in de de rest afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD verdelen bezitten we de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de naam voor alle afvalstromen dat in firma’s ontstaan. Deze stromen mogen dikwijls apart ingezameld geraken. Het is verbeterd voor het milieu milieu en de portemonnee geldbeugel.

Wat moet er in ondernemingsafval?

Hoezo prima je je afval eveneens scheidt, er gaat altijd restvuil aanwezig voorkomen. Tracht het afvalstroom dus minimaal mogelijk te behouden en je gaat merken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Met afvalstoffen heel veel eventueel te scheiden, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er zo min mogelijk restafval over. In de de rest restafvalcontainer gooi je al het niet niet-recyclebare afvalstoffen dat je geen extra kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas passen geen in het restafvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval gedwongen?

Je wordt verplicht afvalstromen mogelijk toevallig te verdelen. Binnen het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel omschreven goederen weer te benutten indien het lukt.

Wat kost een container een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten van afvalcontainers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom afvalstroom, de grootte van afmeting van afvalcontainer alsook hoe vaak de container afvalcontainer geleegd moet worden geraken. U vindt alle tarieven op de de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, swill en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je eenvoudig en vlug een van de vele typen vuilcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten binnen een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende prijzen zie je direct tijdens het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, verminder je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Bekijk dan even verder. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is solide en brandwerend, handig als de bak op een openbare locatie staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de generatie van hernieuwbare kracht. Algemeen afval klinkt dan wellicht nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche voorbrengt maar liefst twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een functionele toepassing. Deze zwarte korrelachtige slakken worden gebruikt voor het verhogen of bouwen van wegen. Jammer genoeg komen er ook diverse schadelijke stoffen uit tijdens de verbranden die in bepaalde of mindere mate toch in het leefomgeving terecht komen. Dus moeten we blijven zoeken naar zo minimaal verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Archiefvernietiging Haarlem:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote bak.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak als deze slechts halfvol is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een passende uitkomst voor elk soort afval en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Archiefvernietiging Haarlem

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de orde, des te ecologischer de behandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de volume rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, etappe 1. Dit doen wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalsoorten worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en draagt bij niet bij aan een kringloop maatschappij.

Soorten en prijzen bedrijfsafval en algemeen afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je kan selecteren voor een gunstige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om in te schatten welke omvang het beste bij je past? Pak dan snel aansluiting op met één van onze deskundigen. Met onze jarenlange kennis met afvalsoorten weten wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een meer lediging of gewoonlijk een maatje groter? Dan is dit uiteraard ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalcategorie, grondstof en literinhoud. Je huurt bij ons telkens tegen de laagste prijzen. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, als we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg vind je bij ons juist waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelproces staat overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een bepaalde verschillende container aftikt. Wij beschouwen het essentieel dat dit duidelijk is. Zo raak je later niet voor nare ontdekkingen te zitten.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Archiefvernietiging Haarlem

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel divers assortiment van afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen container is gepast als de containers buiten staan, of vandalisme op de loer ligt. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan wel zeven keer gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat jouw papier- en karton op de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet als basis tot nieuw producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoor kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend op afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk deel van bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalsoorten in verzamelen, zitten je containers minder snel vlug gevuld. Bovendien is het apart houden van uw afval ook beter voor het de milieu. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen vers grondstoffen gewonnen te worden voor verse artikelen te produceren, je PMD is namelijk een grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Archiefvernietiging Haarlem

{service1)

Bij ons vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij het gewenste locatie staan. U bepaalt zelf de verlangde capaciteit en op welke manier vaak de container geleegd dient te zijn. Zo ken je daarom vast dat je je vuilnis steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een beter milieu door je vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, omdat we belasten het omgeving veel minder als wij afvalstoffen recycleren. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. De resterende kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag binnenin (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch teken (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander stof is gestopt Los doosjes ofwel ander document
 • Pakket met gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Des te veel afval jezelf sorteert, hoe beter dat het zal zijn ten behoeve van het milieu en ook je portemonnee. Glas is een van de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om scheiden is. Glasafval bestaan uit flesjes, potten en scherven. Zonder om splitsen neemt het door de ruimte en massa heel veel plaats bij de bedrijfsafval op. Jij kan dus heel uit besparen in jouw afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk om te produceren uit verse grondstoffen.

Ontstaat daar op jouw onderneming heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan is is een container voor glas onmisbaar. Bezit je wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt met aanpasbare overeenkomsten omdat je het nummer containers eenvoudig verandert.

Het geschikte bak voor het glasafval

Koop de beste bakken voor jouw glasverval op ons. Jij hebt de keuze uit één container van tweehonderdveertig liter en met 900 liters. Er is reeds één container voor glas vanaf €13 per maand en ook dit wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de de afval kies jij op welke manier vaak ons het bak komen ledigen. wij leveren de meest voordelige dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost kost veel kracht voor het glas om te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is daarentegen een goede grondslag. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glas binnen nieuwe glas. Tijdens de bewerken doen wij onderscheid onder blank, bruin, groene en ook gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas te recyclen, kan er zijn op een heel veel lagere temperatuur glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heb je vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag er bij de glasverval?

Wel:

Lege glasverval dat gefungeerd heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallen kruiken, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen beschermd en ook op een veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou jij dus best uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainers van onze dienst helpen bij een veilig proces voor inzameling en ook vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heb jij honderd procent zekerheid dat jouw dossiers beschermd vernietigt zijn. Na vernietiging worden de restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je je dossiers niet wil in de het papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de vorm van geheim papier? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat één gleuf waarin het document precies doorheen past. Wanneer het documenten al binnen de bak zijn, krijgt niemand ze nog bij handen. Onze chauffeur komt eens in de tijd langs om de bak ledigen en de documenten ter plekke vernietigen binnen onze truck. Ook dit werkt middels een afgesloten systeem waarbij de container via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De content wordt vervolgens direct vernielt.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop je jouw vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via het klepje in de deksel kan je het documenten in het bak werpen. Je heeft de keuze uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je archief geen op transport gaat, loopt je geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en vernietigd.