Archiefvernietiging Harlingen ✔️ 15 VERBORGEN FEITJES

Snel en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal steeds restafval blijven bestaan. Tracht het stroom van afval zo minimaal toevallig te houden en je zult zien dat dit economisch voordeelgevend is. Met vuil zo veel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er zo minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Archiefvernietiging Harlingen

Selecteer van het grootste meest uitgebreide assortiment afvalcontainers en koop de ideale afvalcontainer voor je je restvuil. In het container werp je al het het niet te recyclen afvalstoffen die je geen verder kan verdelen. Documenten/karton, swill, en vensterglas horen niet thuis binnen het container. Eveneens omtrent PMD scheiden beschikken ons de correcte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor alle afvalstromingen welke bij bedrijven ontstaan. Dit stromingen zouden meestal afzonderlijk verzameld geraken. Dit is beter voor het milieu milieu en de geldbeugel.

Wat kan er in de zakelijk afval?

Op welke manier goed je je afvalstoffen tevens verdeelt, er gaat altijd restvuil blijven zijn. Tracht deze stroom van afval dus klein mogelijk te behouden en je gaat merken dat het geldelijk voordelig is. Via afvalstoffen heel veel toevallig te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er heel minimaal eventueel restvuil over. Binnen het container gooi je reeds het niet onrecyclebare vuil dat je niet verder meer kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, PMD en ruiten horen niet in de het restafvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromingen zoveel mogelijk te scheiden. In het landelijk Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat de doel vermeld producten weer te benutten als dat mag.

Wat kost een een container rolcontainer bedrijfsafval?

De kosten voor afvalcontainers zijn afhangend van de afvalstroompje, de grootte van grootte van de afvalcontainer alsook hoe vaak de container rolcontainer geleegd dient zijn. Je vindt ieder kosten op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type afval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je karton, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In iedere organisatie komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons neem je gemakkelijk en vlug een van de verschillende typen vuilcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende een dag in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende tarieven zie je direct tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te verzamelen, reduceer je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of koop direct jouw restafval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een stalen afvalcontainer is solide en brandwerend, praktisch als de container op een algemene plek staat. Je kiest uit verschillende groottes. De selectie is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare energie. Gemengd afval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar minstens twintig procent van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er verwijderd die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelige slakken worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van wegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende giftige stoffen vrij gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate echter in het milieu belanden. Daarom moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Archiefvernietiging Harlingen:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers dichten goed af zodat er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te grote container.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer dit maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren bij ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Archiefvernietiging Harlingen

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de afhandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid afval in jouw restafvalcontainer te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een kringloop maatschappij.

Soorten en tarieven zakelijk afval en restafval verwerking

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je mag kiezen voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om bij te ramen welke grootte het beste bij je past? Neem dan snel contact op met één van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren ervaring met afvalsoorten kennen wij juist wat je nodig hebt. En wens je een keer een extra leegmaken of regulier een formaat groter? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De kosten van de bakken variëren per afvalcategorie, stof en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de scherpste kosten. Algemeen afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, als we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies waarvoor je te maken hebt. In ons simpele bestelmethode staat vermeld helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere andere bak betaalt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit helder is. Op deze manier ben je naderhand nooit voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Archiefvernietiging Harlingen

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim archief. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer uitgebreid assortiment met afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en papier vind je op ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de containers buiten geplaatst zijn, of vernieling aan de horizon ligt. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Tevens in je portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalsoort apart inzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw papier- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt voor basis voor nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, brood, pasta, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, echter tevens in kantoor mag je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit extra herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaat één groot gedeelte uit bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten in verzamelen, geraken je containers minder snel vlug gevuld. Bovendien is het scheiden uit je vuilnis tevens beter voor het de omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, je PMD wordt immers een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Archiefvernietiging Harlingen

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende rolcontainer voor je PMD. We leveren verschillende kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heb je in 24 uur je container op de gewenste locatie staan. Je beslist zelf het verlangde capaciteit en hoe vaak het afvalcontainer geledigd dient te zijn. Op deze manier ken je dus zeker dat je jouw afval steeds kwijt kan en dat je meewerkt aan een verbeterde omgeving via je afval te splitsen. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, want wij belasten het milieu minder als we afval hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en gomballen) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, verf etc)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander stof zit geplaatst Los doosjes of ander document
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te meer afval jezelf scheidt, hoe goed dat het is voor de milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen is. Glasscherven bestaan van flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het te splitsen pakt het door de volume en ook gewicht heel veel plaats in de afval van het bedrijf in. Jij kunt dus flink uit besparen in jouw afvalkosten. Het is ook bovendien volledig te recyclen. Daarnaast kost het veel kleiner kracht in vergelijking met glazen te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar bij je onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden qua bezigheden? ons functioneert samen met flexibele overeenkomsten omdat je de aantal containers eenvoudig aanpast.

Het geschikte bak voor het glas restafval

Bestel de beste bakken voor het jouw glasafval bij ons. Jij hebt de keuze van één container met tweehonderdveertig liter en van negenhonderd liter. Er is al één container voor glas vanaf €13 per maand en deze worden gratis neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies je hoe vaak ons het bak zullen komen ledigen. ons biedt het voordeligste service.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost kost veel energie om het glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasverval is daarentegen een goede grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oudere glas binnen nieuw glazen. Bij de bewerken doen we verschil onder blank, bruin, groene en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas te recyclen, kunnen er zijn bij een veel lagere temperatuur glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heeft je vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding .

Wat is mag er zijn bij het het glasafval?

Wel:

Leeg glasafval die gediend had zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief moet veilig en ook in een veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter uitstekend regelen. Het gesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een veilig proces voor verzameling en ook vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten zullen discreet vervoerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat jouw archief beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging zullen de restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat jij je archief niet in de de papiercontainer wilt gooien. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel vuil in de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één gleuf waar het papier exact erin . Als de papieren eenmaal in de bak zijn, krijgen niemand ze meer in . Onze bestuurder arriveert eenmaal in tijdstip langs voor de container legen en het documenten ter plaats vernielen in onze truck. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarbij de bak via de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. Het content wordt vervolgens direct vernielt.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door de klep in de deksel kun jij het papieren in de container gooien. Je heeft de keuze van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief geen op vervoer gaat, loop je geen risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier wordt verzameld en verwoest.