Archiefvernietiging Heerenveen ᐅ 12 VREEMDE FEITEN

Vlug en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd overblijvend afval aanwezig bestaan. Probeer het stroom van afval heel minimaal mogelijk te houden en je zult zien dat dit financieel gunstig is. Met afvalstoffen zo zoveel toevallig te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er zo min mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Archiefvernietiging Heerenveen

Selecteer van het grootste meest uitgebreide assortiment containers en bestel de beste meest geschikte container voor je je restafval. In het container gooi je reeds het niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet verder verder kan sorteren. Papier/karton, swill, en vensterglas horen geen in het restafvalcontainer. Ook voor PMD verdelen hebben we de juiste juiste container.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de naam voor elke afvalstromingen welke binnen ondernemingen voortkomen. Deze afvalstromen mogen dikwijls afzonderlijk ingezameld worden. Het is verbeterd voor het milieu natuur en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag er in de bedrijfsafval?

Hoezo prima je je afvalstoffen tevens sorteert, er gaat telkens restvuil voortdurend zijn. Tracht dit afvalstroom dus klein mogelijk te houden en je zult opmerken dat het financieel voordeelgevend is. Via afval zo veel eventueel te sorteren, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er zo min mogelijk restafval over. Binnen het container gooi je al het het niet niet-recyclebare afval welke je niet meer kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis in de container.

Is het scheiden van zakelijk afval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromen mogelijk eventueel te scheiden. Binnen de Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het bedoeling vermeld goederen nogmaals te benutten waar dat het lukt.

Wat kost een container voor container voor?

De tarieven tarieven van rolcontainers afhankelijk afhangend van de de afvalstroom stroom van afval, de grootte omvang van afvalcontainer alsook hoe vaak de container afvalcontainer geledigd moet worden worden. U vindt je elke prijzen op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, vensters, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met restafval containers

In elke onderneming komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en rap een van de vele soorten afvalcontainers. Wij leveren hem zonder kosten gedurende een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je direct gedurende het orderproces. Praktisch, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Doorlees dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de container op een publieke locatie staat. Je gaat uit verschillende inhoudsmaten. De selectie is aan jou, op basis van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de opwekking van duurzame kracht. Restafval klinkt dan wellicht zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar liefst twintig procent van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de laatste metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een nuttige toepassing. Deze gitzwarte korrelige slakken worden gebruikt voor het verhogen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei giftige stoffen uit in de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate toch in het natuur belanden. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Archiefvernietiging Heerenveen:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De bakken dichten goed af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te ruime bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container als deze slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien werken wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Archiefvernietiging Heerenveen

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zes treden.

Naarmate je hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij samen met jou de massa vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, etappe 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Soorten en tarieven zakelijk afval en algemeen afval beheer

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot wel 2500 liter en elk daar tussenin. Je kunt kiezen voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te ramen die maat het goed bij je past? Pak dan even contact op met één van onze specialisten. Met onze langdurige ervaring met afvalmaterialen begrijpen wij exact wat je vereist hebt. En wil je een keer een meer leegmaken of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is dat uiteraard ook geen enkel issue!

De prijzen van de containers variëren per afvalstroom, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de meest voordelige kosten. Algemeen afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs zie je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelproces is aangegeven helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een alternatieve rolcontainer neerlegt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor raak je naderhand geen voor nare ontdekkingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Archiefvernietiging Heerenveen

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de optie uit een erg gevarieerd aanbod van containers van 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de containers buiten staan, of wanneer vernieling aan de loer ligt. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan wel zeven keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat je papier- en papier in de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt als grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, pasta, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken komen deze afvalstromen vrij, echter ook in kantoor kunt je je organisch afval scheiden. Je spaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van extra recyclebaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalsoorten in te zamelen, geraken je containers minder snel vlug gevuld. Daarnaast is het scheiden van uw afval tevens beter voor het de omgeving. PMD mag immers hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden voor verse artikelen te maken, jouw PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Archiefvernietiging Heerenveen

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. We leveren verschillende kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze levering en landelijke bereik, heeft je in 24 uren je container bij de verlangde plek geplaatst. U bepaalt zelf de verlangde capaciteit en hoe frequent het afvalcontainer geleegd dient te worden. Op deze manier ken je dus vast dat je je afval altijd weg kan en waar je meewerkt voor een beter omgeving door jouw afval te splitsen. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, omdat we belasten het omgeving minder indien we afval hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. De overgebleven plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook gomballen) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek etc.)
 • Boodschappentas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend stof is geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel ander papier
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasafval

Des te veel afval je sorteert, hoe goed dat zal zijn ten behoeve van de milieu en ook je geldbeurs. Glas is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden is. Glasafval bestaat uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder het om scheiden neemt het door de ruimte en gewicht heel veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Je kan dus flink besparen in je afvalkosten. Het is tevens volledig om te recyclen. Ook kost het recyclen heel veel kleiner kracht dan glaswerk te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar bij jouw bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan een container voor glas essentieel. Heb je variërende tijdsperioden qua drukte? wij werkt samen met flexibele contracten omdat jij de nummer containers eenvoudig aanpast.

De geschikte bak voor het glasafval

Koop de meest geschikte containers voor het je glasafval bij onze dienst. Je heeft de keuze van een container met tweehonderdveertig liters en ook met negenhonderd liter. Er is al een container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook dit worden gratis neergezet. Op basis van de afval kies jij op welke manier vaak wij het container komen ledigen. wij leveren de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost heel veel energie om glas om te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter een goede grondslag. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen in nieuw glazen. Tijdens het verwerken doen we verschil tussen wit, bruine, groen en ook gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via glas te hergebruiken, kunnen er zijn bij één veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heb je vragen? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of contact op.

Wat mag er bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallen jenever kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en in een veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging kan jij dus beter uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen tijdens een veilig proces van inzameling en ook vernietiging van jouw jouw archief. Discreet en ook beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft je honderd procent garantie dat je jouw archief veilig vernietigd is. Na de vernieling zullen het restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jouw archief niet in het papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen archief is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft je frequent veel vuil in de gedaante van geheim papier? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft een spleet waarin het document exact doorheen past. Wanneer de papieren al binnen de bak zijn, krijgen zij nog in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal tijd langs om de bak te legen en het papier plaats te vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een afgesloten systeem waarin het container via de vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. De inhoud zal vervolgens meteen vernietigd.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je jouw geheime documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via de klepje in het deksel kun je het documenten in het bak werpen. Je heeft de selectie uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kiest je de gewenste frequentie van lediging. Omdat je archief geen op vervoer gaat, loopt jij geen risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en verwoest.