Archiefvernietiging Kosten ☑️ 9 OPMERKELIJKE FEITEN

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog het afvalstroom zo klein toevallig te behouden en je zult merken dat het geldelijk gunstig is. Met vuil heel veel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en swill, blijft er zo minimaal toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Archiefvernietiging Kosten

Kies bij het grootste grootste gamma afvalcontainers en bestel het beste rolcontainer voor je je restvuil. In de de restafvalcontainer werp je al het het onrecyclebare afval welke je niet verder kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, en vensterglas thuishoren niet in de de afvalcontainer. Ook omtrent PMD verdelen beschikken we het geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromingen welke bij firma’s ontstaan. Deze stromingen kunnen meestal gescheiden opgehaald geraken. Dit is verbeterd voor het leefomgeving en het portemonnee.

Wat moet er in de ondernemingsafval?

Hoe uitstekend je je afval tevens sorteert, er zal telkens restafval aanwezig zijn. Probeer het afvalstroom heel klein mogelijk te bewaren en je zal zien dat dit geldelijk gunstig is. Met afval dus zoveel mogelijk te sorteren, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er dus zo weinig eventueel overblijvend afval over. In de rest afvalcontainer werp je al het het niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet meer kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en vensterglas horen niet in het container.

Is het scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromen mogelijk mogelijk te verdelen. In de de Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel de streefdoel vermeld goederen nogmaals te benutten als dat het mag.

Wat kost een een container voor afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven van rolcontainers afhankelijk hangt af van de de afvalstroom afvalstroompje, de grootte omvang van afvalcontainer alsook hoe vaak de afvalcontainer geleegd moet geraken. Jij vindt je elke kosten op de.

Welk type bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, glas, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met restafval containers

In elke onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en rap een van de vele soorten afvalcontainers. Wij brengen hem gratis binnen 24 uur in heel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je meteen gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, reduceer je de aantal algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook opteren voor een ijzeren vuilcontainer. Een stalen rolcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de vat op een algemene locatie staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van hernieuwbare kracht. Algemeen afval klinkt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar liefst een vijfde van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de laatste metaaldeeltjes er verwijderd die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelachtige slakken worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook verschillende giftige substanties vrij tijdens de verbrandingsproces die in meer of geringere mate desondanks in het natuur belanden. Dus moeten we volhouden met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Archiefvernietiging Kosten:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er geen ongedierte bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té ruime container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak als dit slechts halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een passende uitkomst voor ieder type vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Archiefvernietiging Kosten

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het vlak van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is gevormd uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe duurzamer de behandeling. Zo pogen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over scheiden bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zoveel als kan gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Typen en prijzen zakelijk afval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kan kiezen voor een betaalbare plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om bij te schatten die omvang het goed bij je aansluit? Neem dan even contact op met een van onze specialisten. Door onze langdurige ervaring met afvalsoorten kennen wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een meer lediging of standaard een formaat ruimer? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen probleem!

De kosten van de bakken verschillen per afvalsoort, materiaal en capaciteit. Je huurt bij ons altijd tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit ontstaat, zoals we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg vind je bij ons juist voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelsysteem staat vermeld overtuigend wat je voor een specifieke gemengd afval container of een bepaalde alternatieve container aftikt. Wij vinden het belangrijk dat dit duidelijk is. Zo raak je naderhand niet voor vervelende onthullingen te staan.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Archiefvernietiging Kosten

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg gevarieerd aanbod met containers tussen 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een brede keuze tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis staan, of vandalisme aan de horizon ligt. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest gepaste grootte. Vervolgens bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan wel zeven keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw papier- en papier in de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt als basis voor nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschalen, frites, taart, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, echter ook op kantoren mag je je biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van extra recyclebaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een groot deel van ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel gevuld. Daarnaast ligt het scheiden van uw vuilnis tevens beter voor het het milieu. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te produceren, jouw PMD is immers een grondstof!

De juiste container voor PMD en Archiefvernietiging Kosten

{service1)

Bij vind je altijd een passende afvalcontainer voor jouw PMD. We bieden diverse plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heb je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij de verlangde plek geplaatst. U beslist zelfstandig de verlangde capaciteit en hoe vaak de container geledigd moet te worden. Zo ken je dus zeker dat je jouw afval steeds kwijt kan en waar je meewerkt voor een verbeterde omgeving via jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, omdat wij belasten het omgeving minder als we afval recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. De overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek etc.)
 • Shopper boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemische symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten met of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander stof zit geplaatst Los doosjes of verschillend papier
 • Pakket met chemische stoffen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis jezelf scheidt, des te goed dat zal zijn voor het milieubescherming en jouw geldbeurs. Glas is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om splitsen zijn. Glasscherven bestaan van flesjes, potjes en glasscherven. Zonder om splitsen pakt het vanwege het ruimte en massa heel veel plaats bij de bedrijfsafval in. Jij kan dus flink uit besparen op je afvalkosten. Het is ook tevens compleet om te hergebruiken. Ook kost het veel kleiner energie in vergelijking met glazen om te produceren van verse grondstoffen.

Ontstaat daar op je bedrijf heel veel glasafval los, zoals bij de sector van de horeca, dan is is een container voor glas essentieel. Heb je wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? ons functioneert met flexibele overeenkomsten omdat je het nummer containers eenvoudig aanpast.

Het geschikte bak voor glas restafval

Bestel het beste bakken voor jouw glasafval op ons. Je hebt de keuze uit selectie van een bak met tweehonderdveertig liters en met 900 liter. Er is reeds één container voor glas vanaf €13 per maand en ook dit wordt gratis geplaatst. Op basis van de afval kies je op welke manier vaak ons het bak komen ledigen. ons biedt het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het kost kost heel veel kracht om glas om te produceren van verse grondstoffen. Glasafval is daarentegen een prima basis. Daar zitten meestal ongeveer 50% oud glazen in nieuwe glas. Tijdens de bewerken maken wij onderscheid onder blank, bruin, groene en gemengd glas. Ook worden kurken en dekseltjes verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er bij een veel lagere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem verbinding op.

Wat is mag wel er bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruiken, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet veilig en ook op veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou je dus best goed organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons ondersteunen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten zullen discreet getransporteerd. Zo heb jij 100% garantie dat jouw dossiers veilig vernietigd zijn. Na vernieling zullen de restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat jij jouw archief niet wil in de de papierbak wilt werpen. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke informatie en dus best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel vuil in het vorm van geheim document? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons U. U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat een spleet waar het papier precies doorheen . Wanneer de papieren eenmaal binnen het container zitten, krijgen niemand ze meer in . Onze chauffeur komt eenmaal in de tijd langs voor de bak te ledigen en de documenten plekke te vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert middels een gesloten systeem waarin de bak door het truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. De inhoud wordt vervolgens direct vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Via het klep in het deksel kan je de documenten in de bak werpen. Jij heeft de keuze van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier niet op het vervoer is, loopt jij geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze wordt ingezameld en verwoest.