Archiefvernietiging Leeuwarden 🔥 5 VERRASSENDE WEETJES

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Probeer het stroom van afval dus klein mogelijk te behouden en je zult opmerken dat dit geldelijk gunstig is. Met afvalstoffen dus mogelijk eventueel te scheiden, zoals karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er dus minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Archiefvernietiging Leeuwarden

Selecteer uit het ruimste assortiment afvalcontainers en bestel de beste beste container geschikt voor je restafval. Binnen de container gooi je je al het onrecyclebare afval die je geen extra kan sorteren. Documenten/karton, swill, en ruiten passen geen binnen de restafvalcontainer. Eveneens omtrent PMD sorteren bezitten wij het correcte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam voor alle afvalstromen dat binnen bedrijven voortkomen. Dit stromen kunnen meestal gescheiden verzameld worden. Het is verbeterd betreffende het natuur en de portemonnee geldbeugel.

Wat moet er in zakelijk afval?

Hoe prima je je afval eveneens scheidt, er zal er telkens restafval blijven bestaan. Tracht het afvalstroompje heel beperkt mogelijk te bewaren en je zal opmerken dat dit economisch voordelig is. Door afvalstoffen heel veel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er heel minimaal toevallig overblijvend afval over. In de container gooi je je reeds het niet-recyclebare vuil welke je niet verder verder kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, PMD en vensterglas horen niet thuis in de afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Je wordt noodzakelijk afvalstromingen zoveel mogelijk te sorteren. In de de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel streefdoel omschreven goederen weer te aanwenden waar het lukt.

Wat kost een container een container voor container bedrijfsafval?

De prijzen voor de rolcontainers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van grootte van de container en hoevaak hoe vaak de de afvalcontainer geledigd moet zijn. Je vindt je elke kosten op de tarievenpagina de.

Welk type bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je papier, ruiten, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en snel een van de vele soorten afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos binnen 24 uur in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze scherpe prijzen zie je direct tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te zamelen, verminder je de aantal algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of neem direct jouw restafval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos geschikte ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de container op een openbare plek staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De selectie is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de 12 grote hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de productie van duurzame kracht. Restafval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar liefst twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er verwijderd die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een bruikbare bestemming. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van straten. Spijtig genoeg komen er ook verschillende schadelijke materialen vrij tijdens de verbranden die in meer of kleinere mate echter in het natuur komen. Daarom moeten we volhouden met proberen naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Archiefvernietiging Leeuwarden:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische overzicht ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té ruime container.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container als dit maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een passende uitkomst voor ieder type vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Archiefvernietiging Leeuwarden

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is gevormd uit zestal stappen.

Hoger op de orde, hoe duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw gemengd afval container terug te dringen, etappe 1. Dit doen wij door te adviseren over sorteren bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire maatschappij.

Soorten en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar tussenin. Je mag selecteren voor een voordelige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te bepalen die grootte het goed bij je aansluit? Neem dan snel aansluiting op met één van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange kennis met afvalmaterialen weten wij juist wat je benodigd hebt. En wens je een keer een meer leegmaken of standaard een formaat grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel probleem!

De kosten van de containers wisselen per afvalcategorie, materiaal en capaciteit. Je huurt bij ons steeds tegen de scherpste tarieven. Restafval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons exact waarvoor je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelsysteem is aangegeven duidelijk wat je voor een specifieke gemengd afval container of een bepaalde alternatieve container neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit aspect duidelijk is. Op deze manier raak je achteraf nooit voor vervelende ontdekkingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Archiefvernietiging Leeuwarden

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen kartonafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk apart inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg gevarieerd assortiment met afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een ruime selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de containers buiten staan, of vernieling op de loer staat. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat je papier- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij piepers, broden, pasta, drankjes, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter tevens op kantoren kunt je je biologisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van meer herbruikbaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalsoorten in zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Daarnaast ligt het apart houden van je vuilnis ook goed voor de milieu. PMD kan immers gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen vers materialen ontgonnen te worden om verse artikelen te maken, je PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Archiefvernietiging Leeuwarden

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. Wij bieden diverse plastic afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en landelijke bereik, heb je in 24 uren je afvalcontainer op de gewenste locatie staan. U beslist zelf de verlangde capaciteit en op welke manier vaak het afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo weet je daarom vast dat je je afval altijd weg kan en waar je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door jouw afval te splitsen. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, want we belasten het omgeving veel indien we afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemische symbool (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Pakketten met ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander materiaal is geplaatst Los karton ofwel verschillend papier
 • Verpakking met gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te veel afval jezelf scheidt, des te goed dat zal zijn voor het milieu en ook jouw geldbeurs. Glas blijkt een van de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen is. Glasverval bestaat van flesjes, potjes en ook scherven. Zonder om scheiden pakt het glasafval vanwege het ruimte en ook massa veel plaats in de bedrijfsafval op. Je kan daarom heel besparen op je kosten voor afval. Het is ook bovendien compleet om te recyclen. Ook kost het veel minder kracht dan glazen te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat er op jouw onderneming veel glas los, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is is één container voor glas essentieel. Bezit je wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt met flexibele overeenkomsten waardoor jij de nummer containers eenvoudig verandert.

Het juiste bak voor glas restafval

Koop de beste containers voor jouw glasverval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit selectie van een bak van 240 liters en ook met negenhonderd liter. Er is is al één container voor glas vanaf €13 per maand en ook dit worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kiest je hoe frequent ons de bak komen ledigen. wij biedt de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost veel energie voor het glas te produceren van nieuwe materialen. Glasafval is echter echter één goede basis. Er zit meestal circa 50% oud glazen in nieuw glazen. Tijdens het verwerken maken wij onderscheid tussen wit, bruine, groene en gemengd glazen. Ook zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kan er op een veel kleinere warmte glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk de frequent gestelde vragen of neem verbinding op.

Wat is mag er zijn bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasafval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en op een veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging kan je daarom beter uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen bij een veilig proces van inzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Zo heeft jij honderd procent garantie dat je dossiers veilig vernietigd zijn. Na vernieling worden de restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je jouw archief niet wil in de het papierbak wilt gooien. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft je frequent veel vuil in de het vorm van geheim papier? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een gleuf waarin het document precies erin past. Als de documenten eenmaal binnen het container zijn, krijgt niemand ze meer in . Onze chauffeur komt eenmaal de tijd langs om het bak te ledigen en het documenten plekke te vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit werkt middels een afgesloten systeem waarbij het bak door de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. De content zal daarna direct vernietigd.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je jouw geheime papieren veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klep in de deksel kun je de documenten in het bak gooien. Jij hebt de selectie uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kies jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op vervoer gaat, loop je geen risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en verwoest.