Archiefvernietiging Limburg ➡️ 5 VREEMDE GEHEIMEN

Snel en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog het afvalstroompje zo minimaal eventueel te bewaren en je zult merken dat deze financieel voordelig is. Door afval heel veel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er dus minimaal toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Archiefvernietiging Limburg

Kies van de grootste assortiment containers en bestel de de meest geschikte afvalcontainer voor je je restvuil. Binnen de restafvalcontainer gooi je al het niet niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet verder kan scheiden. Papier/karton, swill, en glas passen geen in de container. Eveneens voor PMD sorteren bezitten wij de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande elke afvalstromen dat binnen firma’s ontstaan. Deze afvalstromen mogen dikwijls gescheiden opgehaald worden. Dit is goed voor het leefomgeving en het geldtas.

Wat mag er binnen zakelijk afval?

Hoezo goed je je afval ook sorteert, er gaat altijd restvuil blijven voorkomen. Probeer deze afvalstroompje heel beperkt mogelijk te behouden en je zult opmerken dat dit economisch voordelig is. Via vuil heel mogelijk eventueel te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, glas, en swill, blijft er zo minimaal eventueel restafval over. In het restafvalcontainer werp je al de niet-recyclebare afval welke je geen extra kan sorteren. Karton/karton, swill, PMD en ruiten horen geen in de rest container.

Is het verdelen van zakelijk afval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromingen mogelijk toevallig te sorteren. In het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel beschreven goederen weer te benutten waar dat het kan.

Wat kost een container een container voor container voor?

De tarieven voor tarieven voor rolcontainers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroom, de omvang van rolcontainer en hoe vaak de container ontleegd dient zijn. U ontdekt elke tarieven op de tarievenpagina de.

Welk type bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je papier, vensters, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In iedere organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en snel een van de vele typen afvalcontainers. Wij brengen hem gratis in 24 uur in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende prijzen zie je gelijk gedurende het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, verminder je de massa restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd passende verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een metalen afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, praktisch als de bak op een openbare plaats staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van groene kracht. Algemeen afval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het echter niet! De afvalsector produceert maar zowaar twintig procent van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze donkere korrelvormige resten worden ingezet voor het ophogen of bouwen van wegen. Helaas komen er ook verschillende schadelijke stoffen los in de verbranding die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het natuur komen. Dus moeten we volhouden met proberen naar zo minimaal verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Archiefvernietiging Limburg:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers dichten goed af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té grote container.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container wanneer dit slechts halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren via ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Archiefvernietiging Limburg

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 niveaus.

Hoe hoger op de ladder, hoe duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij samen met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer te verminderen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over sorteren bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel als kan gerecycled, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en prijzen bedrijfsafval en restafval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar tussendoor. Je kan selecteren voor een voordelige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te bepalen die grootte het beste bij je past? Pak dan even verbinding op met een van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalmaterialen kennen wij precies wat je vereist hebt. En wil je één keer een meer legen of standaard een grootte groter? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De kosten van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de meest voordelige prijzen. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg zie je bij ons exact waar je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld duidelijk wat je voor een algemeen afval container of een verschillende container aftikt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit helder is. Op deze manier kom je naderhand niet voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Archiefvernietiging Limburg

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden inzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel divers assortiment van afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en papier vind je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een brede selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de containers buitenshuis staan, of vernieling op de horizon ligt. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs bespaart het beduidend als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat jouw document- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof voor nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecazaken komen deze afvalstromen vrij, echter tevens op kantoor kunt je jouw organisch afval apart houden. Je spaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaat een groot deel van bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalstromen te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien is het scheiden van uw vuilnis ook goed voor het het milieu. PMD kan namelijk gerecycled worden. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om verse producten te produceren, je PMD is namelijk één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Archiefvernietiging Limburg

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. We bieden diverse kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uren je afvalcontainer bij de verlangde plek staan. U bepaalt zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Op deze manier ken je daarom zeker waar je je vuilnis steeds weg kunt en waar je meewerkt voor een beter omgeving via je afval te scheiden. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, want we belasten het omgeving minder minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het resterende plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en kauwgom) (Stijf) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek etc.)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend stof is geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel ander papier
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasverval

Hoe meer vuilnis je sorteert, des te goed dat is voor het milieubescherming en jouw portemonnee. Glas blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te scheiden is. Glasscherven bestaan van flesjes, potjes en glasscherven. Zonder het om scheiden neemt het vanwege het volume en gewicht heel veel plaats bij de afval van het bedrijf op. Jij kunt daarom heel uit besparen in je afvalkosten. Het is ook tevens compleet om te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen heel veel minder energie in vergelijking met glazen te produceren uit verse grondstoffen.

Komt daar bij jouw bedrijf veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij functioneert met aanpasbare overeenkomsten omdat je de nummer containers eenvoudig aanpast.

De geschikte bak voor het glas restafval

Koop het beste bakken voor het je glasafval bij onze dienst. Je heeft de selectie uit een container met 240 liters en van 900 liters. Er is is al een container voor glas startend bij €13 per maand en ook dit worden kosteloos geplaatst. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies je op welke manier frequent ons het bak zullen komen ledigen. ons leveren de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het veel kracht om glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter één goede basis. Er zit meestal ongeveer 50% oud glas binnen nieuwe glas. Bij het bewerken maken wij onderscheid onder wit, bruine, groene en bont glazen. Daarnaast zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er zijn op een heel veel lagere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem contact op.

Wat mag wel er zijn bij de glasafval?

Wel:

Lege glasafval die gefungeerd heeft zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallen jenever kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen beschermd en in veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging zou jij dus beter uitstekend regelen. De gesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van verzameling en vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat je jouw dossiers beschermd vernietigt is. Na de vernietiging zullen het restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je je jouw archief niet in de het papierbak wil gooien. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen daarom best vernielt . Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je frequent een grote hoeveelheid afval in de het gedaante van geheim papier? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één spleet waar het papier precies erin . Wanneer de papieren al binnen de container zijn, krijgt niemand zij nog bij . Onze bestuurder arriveert eens in zoveel tijdstip bij voor de bak te ledigen en het papier ter plaats vernietigen in onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarin het container door de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. De content zal daarna direct vernietigd.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij jouw geheime papieren veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klep in het deksel kan je de documenten in de container gooien. Jij heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kies je de gewenste frequentie van lediging. Doordat je archief niet op het transport is, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en vernietigd.