Archiefvernietiging Reisswolf 🔥 5 SIMPELE GEHEIMEN

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal altijd restvuil blijven bestaan. Probeer het afvalstroom heel klein mogelijk te behouden en je gaat zien dat het economisch voordeelgevend is. Door afvalstoffen dus mogelijk toevallig te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er heel min eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Archiefvernietiging Reisswolf

Kies bij de meest uitgebreide assortiment containers en bestel de het ideale afvalcontainer voor je je overblijvend afval. In de restafvalcontainer gooi je al het niet onrecyclebare vuil dat je niet verder kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas passen geen binnen de restafvalcontainer. Tevens omtrent PMD sorteren bezitten we het correcte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam aangaande elke afvalstromen welke bij ondernemingen vrijkomen. Dit stromingen zouden vaak gescheiden verzameld zijn. Dit is verbeterd betreffende het milieu milieu en het geldbeugel.

Wat moet er in de zakelijk afval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er gaat altijd restvuil voortdurend voorkomen. Tracht dit stroom van afval dus beperkt mogelijk te houden en je zal zien dat het financieel voordelig is. Met afval dus mogelijk eventueel te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er zo min mogelijk overblijvend afval over. In de afvalcontainer gooi je je reeds het niet niet te recyclen afval welke je niet verder verder kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen geen in de rest container.

Is scheiden scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromen mogelijk mogelijk te scheiden. In het Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel omschreven producten weer te aanwenden als dat lukt.

Wat kost een container voor afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor de afvalcontainers zijn afhankelijk hangt af van de de afvalstroom stroom van afval, de grootte van rolcontainer en hoe vaak de de container rolcontainer geledigd moet worden worden. Jij vindt alle kosten op tarievenpagina.

Welk type afval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je karton, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met restafval containers

In elke organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons neem je eenvoudig en snel een van de talloze varianten vuilcontainers. Wij leveren hem zonder kosten binnen een etmaal in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage kosten zie je gelijk gedurende het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even verder. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos geschikte verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, praktisch als de container op een publieke plek staat. Je gaat uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf omvangrijke hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de opwekking van duurzame stroom. Algemeen afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens 20% van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een bruikbare doel. Deze zwarte korrelachtige resten worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei giftige stoffen los gedurende de verbranding die in meer of kleinere mate toch in het leefomgeving terecht komen. Daarom moeten we doorgaan met streven naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Archiefvernietiging Reisswolf:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor je personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De containers dichten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak als dit slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren via ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor elk soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Archiefvernietiging Reisswolf

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit 6 niveaus.

Hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, etappe 1. Dit doen wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want puur gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en kosten bedrijfsafval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kunt kiezen voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om in te ramen wat maat het beste bij je aansluit? Haal dan gauw verbinding op met een van onze experts. Door onze langdurige ervaring met afvalstromen weten wij juist wat je nodig hebt. En verlang je één keer een aanvullend lediging of standaard een grootte ruimer? Dan is dat uiteraard ook geen probleem!

De prijzen van de containers verschillen per afvalsoort, materiaal en capaciteit. Je verhuurt bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs zie je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode staat overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere rolcontainer betaalt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Op deze manier kom je later niet voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Archiefvernietiging Reisswolf

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papierafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes gescheiden inzamelen. Je hebt de optie uit een erg gevarieerd assortiment met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme aan de horizon ligt. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan wel 7 maal gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat je document- en karton op de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet als basis tot nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar ook op kantoor mag je je biologisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen te te zamelen, zitten je containers minder snel snel vol. Daarnaast is het apart houden uit uw afval ook beter voor de omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe producten te produceren, je PMD wordt immers een grondstof!

De juiste container voor PMD en Archiefvernietiging Reisswolf

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende afvalcontainer voor jouw PMD. Wij leveren diverse plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis levering en landelijke dekking, heeft je in 24 uren je afvalcontainer op het verlangde plek staan. Je bepaalt zelfstandig de gewenste capaciteit en op welke manier vaak de afvalcontainer geledigd moet te worden. Zo weet je dus zeker waar je jouw afval steeds kwijt kunt en waar je bijdraagt voor een beter milieu via je vuilnis te splitsen. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving veel als we afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. Het resterende plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend stof zit geplaatst Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Verpakking inclusief chemische materialen
 • Glasafval

Des te meer afval jezelf scheidt, des te goed dat het is ten behoeve van de milieu en jouw portemonnee. Glaswerk is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden zijn. Glasscherven bestaat uit flessen, potten en ook glasscherven. Zonder het te scheiden pakt het door het ruimte en ook gewicht heel veel ruimte in de bedrijfsafval op. Je kunt daarom heel besparen in je afvalkosten. Het glas is ook bovendien volledig te hergebruiken. Ook kost het recyclen heel veel kleiner energie dan glazen om te maken van verse materialen.

Komt daar bij je bedrijf heel veel glasafval los, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan één container voor glas onmisbaar. Bezit je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? wij werkt samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij de aantal containers makkelijk aanpast.

Het juiste container voor glasafval

Koop het beste containers voor het je glasverval op ons. Jij hebt de selectie uit één bak met tweehonderdveertig liters en van negenhonderd liters. Er is reeds één glascontainer startend bij €13 per maand en ook dit wordt gratis geplaatst. Op basis van de afval kies jij op welke manier vaak wij het bak zullen komen legen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Zo worden glas verwerkt

Het kost veel kracht voor het het glas om te maken uit nieuwe materialen. Glasafval is echter een prima basis. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuw glas. Tijdens de bewerken maken we verschil onder wit, bruin, groene en ook bont glas. Daarnaast zijn kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn bij één veel lagere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem verbinding op.

Wat mag wel er zijn bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval die gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je archief dienen beschermd en ook op een veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging kan jij dus beter goed regelen. De afgesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces voor inzameling en vernieling van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft je honderd procent garantie dat je jouw archief beschermd vernietigd zijn. Na vernieling zullen het restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jij jouw archief niet in de papierbak wilt werpen. Sommige documenten bevatten geheime informatie en kunnen daarom best vernielt . Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid afval in de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies voor het archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat een spleet waar het papier precies doorheen . Wanneer de documenten eenmaal in het bak zijn, krijgen ze nog in handen. Onze bestuurder arriveert eens tijd langs om de bak ledigen en het documenten ter plekke te vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten systeem waarin de bak door het truck zelf wordt opgeheven en geopend. Het content zal daarna meteen vernielt.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je je vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Door de klepje in het deksel kun jij het documenten in het container gooien. Jij hebt de selectie van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kies je de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw dossier geen op transport is, loopt je geen risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en vernietigd.