Archiefvernietiging Twente ➡️ 9 VERBIJSTERENDE TIPS

Snel en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal altijd restvuil voortdurend bestaan. Poog deze stroom van afval zo beperkt mogelijk te behouden en je zult merken dat het geldelijk voordelig is. Door afval heel veel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er zo zo weinig eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Archiefvernietiging Twente

Kies uit de grootste aanbod afvalcontainers en bestel de beste meest geschikte container geschikt voor je restvuil. In de rest container gooi je je al de niet te recyclen vuil die je niet extra kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, en glas passen niet in de de rest container. Tevens betreffende PMD scheiden beschikken ons de juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de naam voor ieder afvalstromen die in bedrijven vrijkomen. Dit stromingen mogen meestal afzonderlijk verzameld geraken. Dit is goed betreffende de leefomgeving en de portemonnee geldtas.

Wat is toegestaan er in de bedrijfsafval?

Op welke manier goed je je afval tevens verdeelt, er zal er telkens restvuil blijven zijn. Probeer deze afvalstroom zo klein mogelijk te bewaren en je zal merken dat dit geldelijk voordelig is. Via vuil heel mogelijk eventueel te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er dus minimaal mogelijk restvuil over. Binnen de restafvalcontainer gooi je al het onrecyclebare afval welke je geen meer kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen niet in het afvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je wordt noodzakelijk afvalstromingen zoveel toevallig te sorteren. In de het landelijk Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat de bedoeling omschreven goederen opnieuw te aanwenden indien het kan.

Wat kost een rolcontainer voor?

De prijzen van rolcontainers zijn afhankelijk van de afvalstroom het stroom van afval, de grootte omvang van rolcontainer en hoe vaak de de container afvalcontainer ontleegd moet zijn. Je vindt ieder prijzen op tarievenpagina.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, glas, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In ieder onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en snel een van de vele soorten rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je meteen gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even verder. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook gaan voor een ijzeren rolcontainer. Een ijzeren rolcontainer is solide en brandbestendig, praktisch als de vat op een algemene plek staat. Je gaat uit diverse inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de productie van duurzame kracht. Algemeen afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er verwijderd die hun weg vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelige slakken worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke stoffen los in de verbranding die in minstens of mindere mate echter in het milieu terecht komen. Dus moeten we doorgaan met proberen naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Archiefvernietiging Twente:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te grote bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak wanneer deze slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren via ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Archiefvernietiging Twente

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes niveaus.

Hoger op de ladder, des te ecologischer de verwerking. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw algemeen afval container te verminderen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want puur afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel als kan hergebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire maatschappij.

Categorieën en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je mag selecteren voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te ramen die omvang het beste bij je aansluit? Pak dan even verbinding op met een van onze specialisten. Door onze langdurige kennis met afvalmaterialen weten wij exact wat je vereist hebt. En verlang je eenmalig een aanvullend legen of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen probleem!

De kosten van de bakken wisselen per afvalcategorie, materiaal en literinhoud. Je huurt bij ons steeds tegen de laagste kosten. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit komt, als we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons exact waarvoor je aan toe. In ons simpele bestelsysteem is aangegeven overtuigend wat je voor een restafvalcontainer of een bepaalde alternatieve rolcontainer neerlegt. Wij achten het belangrijk dat deze informatie transparant is. Hierdoor ben je naderhand nooit voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Archiefvernietiging Twente

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie tussen een erg gevarieerd assortiment van afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is gepast wanneer de containers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme op de loer ligt. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Tevens in je beurs bespaart het beduidend als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat je papier- en papier in de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet als basis voor nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar ook in kantoren mag je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een groot deel van bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen te te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel vol. Daarnaast is het apart houden van uw vuilnis ook beter voor het het milieu. PMD mag immers hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden om verse producten te maken, je PMD is immers een grondstof!

De juiste container voor het PMD en Archiefvernietiging Twente

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heeft je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij de gewenste plek geplaatst. Je beslist zelf het gewenste capaciteit en op welke manier frequent het afvalcontainer geledigd dient te worden. Op deze manier ken je daarom zeker dat je je vuilnis steeds weg kunt en dat je meewerkt voor een beter omgeving door jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, omdat we belasten het milieu minder indien wij afval hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. De resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, druiprek etc.)
 • Shopper tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal is geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander papier
 • Verpakking met chemische materialen
 • Glasverval

Hoe veel vuilnis je scheidt, des te goed dat zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook je portemonnee. Glaswerk blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om scheiden is. Glasverval bestaat van flessen, potten en glasscherven. Zonder te splitsen neemt het glasafval door de ruimte en massa heel veel ruimte in de bedrijfsafval in. Jij kan daarom flink besparen op jouw afvalkosten. Het is bovendien volledig om te hergebruiken. Ook kost het veel minder kracht dan glaswerk om te maken van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er op je bedrijf veel glasafval los, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is is een container voor glas onmisbaar. Heb je variërende tijdsperioden qua drukte? ons functioneert samen met flexibele overeenkomsten omdat jij het aantal bakken eenvoudig verandert.

De geschikte container voor glasafval

Bestel het beste bakken voor het jouw glasverval op ons. Jij hebt de selectie uit een bak van tweehonderdveertig liter en ook met 900 liters. Er reeds een container voor glas vanaf €13 elke maand en deze wordt kosteloos geplaatst. Op basis van de de glasafval kiest je hoe vaak wij het container komen legen. wij biedt de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het heel veel kracht om het glas om te produceren uit verse grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een prima grondslag. Er zitten meestal circa 50% oudere glazen in nieuw glas. Tijdens de verwerken maken we onderscheid onder wit, bruine, groene en ook bont glazen. Ook worden kurken en ook deksels verwijderd. Door glas te recyclen, kan er bij één heel veel lagere temperatuur glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heb je vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of verbinding op.

Wat is mag er zijn bij het de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gediend heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallend kruiken, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en op veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging kan jij dus best goed organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren zullen discreet vervoerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat je je dossiers veilig vernietigt zijn. Na de vernietiging worden de restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je je dossiers niet wil in de het papierbak wilt werpen. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van ons U. Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft een gleuf waar het document exact doorheen past. Als de documenten al in de bak zitten, krijgen niemand zij meer bij . Onze bestuurder komt eens in de tijdstip bij voor de bak legen en de papier ter plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarbij het bak door de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het inhoud wordt daarna meteen vernietigd.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij je vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via de klepje in de deksel kan je de papieren in het bak gooien. Je hebt de keuze van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat je archief geen op het vervoer gaat, loop je niet risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en verwoest.